Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawy do zwolnienia nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.10.2016

Nauczyciel kontraktowy rozpoczął zwolnienie lekarskie 1 kwietnia 2015 r., na którym przebywał z przerwą weekendową do 30 czerwca 2015 r. Po czym ponownie 28 sierpnia poszedł na zwolnienie lekarskie na inną chorobę i przebywa na nim do dzisiaj. Nauczyciel nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS-u. Czy można zliczyć wszystkie dni zwolnienia lekarskiego (z powodu jednej i drugiej choroby) w jedną całość zwolnić nauczyciela z art. 27 KN? Wtedy nauczyciel osiągnie rok nieobecności w pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 27 ustawy Karta Nauczyciela „rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia”.

 

Norma ta obecnie nie koresponduje z przepisami dotyczącymi uprawnień pracowniczych w zakresie świadczeń chorobowych, a ponadto zawiera regulacje korzystniejsze niż te przewidziane w treści art. 23 ust. 1 KN dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Jest to skutkiem błędu legislacyjnego. Stąd też w doktrynie prawa pojawiły się tezy, iż w omawianej sprawie analogicznie należy stosować przepisy art. 23 ust. 1 pkt 2 KN także do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zob. A. Barański i in., Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2007, komentarz do art. 27, pkt 2). W takim przypadku stosunek pracy mógłby być więc rozwiązany po upływie 182 dni, chyba że nauczyciel nabędzie prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia – wówczas okres ten przedłuża się o kolejne 12 miesięcy. Jest to jednak teza o tyle kontrowersyjna, o ile bazując na wprawdzie prawidłowej argumentacji prawnej, zmierza jednak do obejścia obowiązującego prawa, stąd nie może mieć w konsekwencji zastosowania

 

Odnosząc się wprost do treści komentowanego przepisu, należy stwierdzić, że sekwencja zdarzeń, która stwarza stan umożliwiający rozwiązanie stosunku pracy, jest taka, że najpierw musi nastąpić roczna niezdolność do pracy, a potem kolejna roczna niezdolność do pracy lub urlop dla poratowania zdrowia (w uzasadnionym przypadku, kiedy lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela).

 

Tak więc w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę stosunek pracy rozwiąże się najpóźniej po upływie dwóch lat niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby. Ustawa, przeciwnie niż w przypadku analogicznych sytuacji dotyczących nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, nie określa terminu rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym należy uznać, że stosunek pracy można rozwiązać w pierwszym możliwym terminie, a więc z pierwszym dniem następującym po ostatnim dniu dwuletniego okresu niezdolności nauczyciela do pracy.

 

W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony prawo do ochrony przed zwolnieniem nie jest związane z uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Nauczyciel może pozostać na zwolnieniu lekarskim przez okres roku niezależnie od uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

Okres zasiłkowy należy liczyć od początku, jeśli kolejne niezdolności do pracy zostały spowodowane różnymi chorobami, a między nimi wystąpiła przerwa – nawet jednodniowa – w której ubezpieczony był zdolny do pracy.

 

Podsumowując – choć przepisy mówią o co najmniej rocznej chorobie, należy przyjąć, że chodzi o tę samą chorobę, a nie o różne jednostki chorobowe. Ponadto w przypadku nauczyciela, o którym mowa w pytaniu, miał on przerwę w chorowaniu na okres wakacji, co samo w sobie daje już możliwość, aby okres zasiłkowy liczyć od nowa i nie pozwala uznać choroby za jedną, roczną nieobecność (okres ferii nie może być zaliczany do tego okresu).

 

Dlatego nie ma podstaw, aby zwolnić nauczyciela już teraz, ponieważ nie spełnia warunku o rocznej nieobecności z powodu choroby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 0 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odszkodowanie dla pracownika

Chciałabym dopytać o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracuję obecnie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Byłam na zwolnieniu lekarskim i na moje miejsce zatrudniono nową osobę. Wiem, że po moim powrocie prezes spółki zaproponuje mi stanowisko poniżej moich kwalifikacji. C

 

Legalność podjęcia nowej pracy w okresie wypowiedzenia – prawo do odprawy

Jestem w trakcie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez świadczenia pracy. W firmie pracowałam ponad 10 lat; dostanę odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym mam pytanie: czy obecnie mogę podjąć pracę, nie tracąc z tego powodu prawa do odprawy?

 

Zwolnienie pracownicy po wielu latach pracy a odprawa i odszkodowanie

Mam 53 lata, ostatnie 27 lat pracowałam w jednym zakładzie. Obecnie mój etat jest likwidowany, więc pracodawca rozwiązuje ze mną umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie? Dodam, że pracodawca zatrudnia 24 osoby.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »