Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawowe informacje o źródłach prawa Republiki Czeskiej

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 12.01.2011

Prawo Republiki Czeskiej ma specyficzne cechy. Wiele z tej specyfiki wiąże się z okresem istnienia państwa czechosłowackiego. Autor przedstawia najważniejsze akty prawne obowiązujace u naszych południowych sąsiadów, podając orginalne nazewnictwo oraz objaśniając sposób ich oznaczania.

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ústava České republiky – tak brzmi oryginalna nazwa Konstytucji Republiki Czeskiej, która została wydana 16 grudnia 1992 r. i weszła w życie 1 stycznia 1993 r. – czyli w pierwszym dniu suwerennego bytu państwowego Republiki Czeskiej. Konstytucję Republiki Czeskiej oznacza się numerem 1/1993 Sb. Na tym przykładzie widoczny jest sposób oznaczania aktów prawnych (zwłaszcza normatywnych) w Republice Czeskiej. Numer jest odpowiednikiem „pozycji” w polskim sposobie oznaczania aktów normatywnych. Odpowiednikiem „numerów” według polskich oznaczeń jest částka sbírky, czyli część zbioru (odcinek zbioru).

 

W Republice Czeskiej aktualnie akty prawne publikowane są w dwóch organach publikacyjnych: Sbírka zákonů (Zbiór ustaw) oraz Sbírka mezinárodních smluv (Zbiór umów międzynarodowych); z tym wiążą się skrótowe oznaczenia: „Sb.” oraz „S.b.m.s”.

 

Zakładka Ustawy (Zákony) w „Portalu Administracji Publicznej Republiki Czeskiej” (http://portal.gov.cz) umożliwia dostęp do wielu źródeł prawa (opublikowanych w Zbiorze ustaw). Korzystanie z tej bazy danych jest dość proste. Należy skorzystać z opcji Číslo předpisu – to numer předpisu (np. 1/1993 Sb.). Částka sbírky to „część zbioru”. Název předpisu to tytuł przepisu (np. Ústava České republiky). Opcja V tekstu (fulltext) umożliwia wynajdywanie określonych fraz w tekstach aktów prawnych.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ta baza danych pozwala na dostęp do zaktualizowanych wersji aktów prawnych; ich teksty można pobrać na dysk komputera w plikach tekstowych (TXT). W podobnej bazie danych, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, mamy dostęp do poszczególnych „cząstek zbioru” (w plikach PDF), w których opublikowano określone akty prawne. Tak udostępnia się dzienniki urzędowe wydawane od 1945 roku. Możliwość wynajdywania w treści aktów prawnych jest aktualnie w fazie testowej. „Przepis prawny” w bieżącym kontekście znaczy tyle, co akt prawny (w tym opublikowane w Zbiorze ustaw orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej). Wyżej celowo użyłem słowa „wynajdywanie”, gdyż słowo „szukać” we współczesnej czeszczyźnie kojarzyć się może z wyrazem o znaczeniu wulgarnym – należy więc go unikać w kontaktach z naszymi południowymi sąsiadami.

 

Na szczycie hierarchii źródeł prawa znajduje się porządek konstytucyjny – przede wszystkim Konstytucja i ustawy konstytucyjne (poświęcony temu jest art. 112 Konstytucji). Niższej rangi aktami normatywnymi jest ustawa (zákon); jeszcze niższą rangę mają rozporządzenia (nařízení) – czyli akty wykonawcze do ustaw. Niektóre organy władzy publicznej (w tym organy samorządowe) wydają vyhlášky (ich odpowiedniki w Polsce to zarządzenia, ewentualnie uchwały).

 

Warto dokonać swoistego przeglądu wybranego ustawodawstwa Republiki Czeskiej. Trzeba zauważyć, że niektóre ustawy mają w nazwie słowo zákoník, które może być tłumaczone jako kodeks. Proceduralny charakter danej ustawy jest sygnalizowany użyciem słowa řád w jej nazwie.

 

W prawie prywatnym szczególne znaczenie mają dwie ustawy: nr 40/1964 Sb. – Kodeks cywilny (Občanský zákoník) oraz nr 513/1991 Sb. – Kodeks handlowy (Obchodní zákoník). W każdym z tych kodeksów są zawarte uregulowania poświęcone określonym typom umów; zwłaszcza w tym zakresie oba te kodeksy się uzupełniają. Aktualnie zaawansowane są prace legislacyjne nad projektem nowego Kodeksu cywilnego oraz nad ustawami z zakresu prawa handlowego. Občanský soudní řád (nr 99/1962 Sb.), czyli Sądowa procedura cywilna, to ustawa procesowa, będąca odpowiednikiem Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce.

 

Numerem 94/1963 Sb. oznaczono Ustawę o rodzinie (Zákon o rodině), będącą odpowiednikiem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce. Znacznie nowszy – chociaż i tak wielokrotnie nowelizowany – jest Kodeks pracy (Zákoník práce), oznaczony numerem 262/2006 Sb.

 

W prawie karnym najważniejsze znaczenie mają dwie ustawy: Kodeks karny (Trestní zákoník, nr 40/2009 Sb.) oraz Zákon o trestním řízení soudním (Trestní řád), czyli Ustawa o sądowym postępowaniu karnym (procedura karna), czyli nr 141/1961 Sb. Numer 200/1990 Sb. to oznaczenie Ustawy o wykroczeniach (Zákon o přestupcích); tam uregulowano (tak zwane kodeksowe) materialne prawo wykroczeń. Przepisy o wykroczeniach znajdują się także w innych ustawach. Warto zapamiętać słowo pokuta, które oznacza karę, z reguły karę finansową (odpowiednik grzywny albo mandatu w Polsce).

 

Procedura administracyjna (Správní řád), nr 500/2004 Sb. to ustawa, która jest stosowana także w sprawach o wykroczenia, co odróżnia sytuację w Republice Czeskiej od uregulowań w Polsce. W postępowaniach z zakresu prawa daninowego duże znaczenie ma Ustawa o administracji podatków i opłat (Zákon o správě daní a poplatků), nr 337/1992 Sb.

 

Przez wiele lat akty administracyjne zaskarżano w Republice Czeskiej do sądów w oparciu o przepisy Sądowej procedury cywilnej. Dopiero w 2002 r. uchwalono Sądową procedurę administracyjną (Soudní řád správní), nr 150/2002.

 

Trudno jest wymienić, chociażby i skrótowo, wszystkie najważniejsze ustawy, obowiązujące w Republice Czeskiej. Samemu syntetycznemu przedstawieniu ustaw podatkowych wypada poświęcić odrębny tekst.Stan prawny obowiązujący na dzień 12.01.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - osiem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »