Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego – działalność gospodarcza

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 30.08.2015

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam najniższe składki ZUS dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Firmę prowadzę już ponad rok. Jestem w drugim miesiącu ciąży, termin porodu mam na koniec września. Czy w związku z tym mogę zawiesić działalność gospodarczą (na więcej niż 31 dni) na przykład na 2 miesiące i po wznowieniu zacząć opłacać wyższe składki ZUS, tak aby otrzymać wyższy zasiłek macierzyński? Czy zawieszenie działalności nie wystarczy i mimo wszystko ZUS weźmie pod uwagę ostatnich 12 miesięcy opłacania składek, czyli przy najniższej podstawie to są jakieś małe pieniądze? Czy lepiej jest zamknąć firmę i otworzyć nową po dwóch miesiącach, ale tego raczej bym nie chciała?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kłopot w tym, że w powietrzu wisi zmiana przepisów w zakresie zasiłków macierzyńskich, wejdzie być może od września, może wcześniej, trudno powiedzieć.

 

Trudno jeszcze w tej chwili określić końcową treść przepisów, ale zgodnie ze tym nowym projektem – „podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, z zastrzeżeniem ust. 1a”; b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1.a. W przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność i ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki na ubezpieczenie chorobowe przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi: suma najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za przebyte miesiące tego ubezpieczenia i ilorazu przychodu, zadeklarowanego w okresie ubezpieczenia, przekraczającego minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, osiągniętego w miesiącach ubezpieczenia i liczby 12 miesięcy”;

 

Mówiąc prosto – nadwyżkę nad minimum składek sumuje się i dzieli przez 12.

 

Proponuje się, aby podstawę wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i z tego tytułu podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu oraz osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, w przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek, stanowiła najniższa podstawa wymiaru składki powiększona o różnicę pomiędzy zadeklarowanym przychodem w miesiącach ubezpieczenia a najniższą podstawą wymiaru, podzielona przez 12 miesięcy.

 

Proponowane rozwiązanie w dodanym do art. 48 ust. 1a w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki i w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu, przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.

 

Proponowane zmiany miały wejść w życie od początku roku 2013, potem od września 2013 r. ale nie weszły. Są trzy projekty.

 

W odniesieniu do prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem przychodu (art. 3 pkt 4 ustawy) z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu.

 

Więc jeśli jest Pani zarejestrowana na niskim ZUS-ie, zasiłki będą liczone od tej właśnie podstawy, a zwyżka nad tę podstawę będzie dzielona przez 12.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 48:

 

1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

2.1) Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43 i 46, z zastrzeżeniem art. 49 i 50.

 

Art. 49.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:

1) najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4 – dla ubezpieczonych, dla których określono najniższą podstawę wymiaru składek;

2) kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a jeżeli kwota ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;

3) przeciętny miesięczny przychód innych członków spółdzielni – dla ubezpieczonych będących członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;

4) przeciętny miesięczny przychód osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz danego płatnika składek – dla osób wykonujących pracę nakładczą.

 

W odniesieniu do prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem przychodu (art. 3 pkt 4 ustawy) z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu.

 

Do nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego przy ustalaniu okresu wyczekiwania wlicza również poprzednie zakończone okresy ubezpieczenia chorobowego. Uznaje się, że okres ubezpieczenia chorobowego jest nieprzerwany, jeśli między kolejnymi okresami ubezpieczenia chorobowego nie było przerwy albo przerwa nie przekroczyła 30 dni.

 

Tak więc – jeśli przepisy się nie zmienią – wystarczy zrobić przerwę 31-dniową w zakresie ubezpieczenia chorobowego. Z maksymalną stawką ubezpieczyć się za sierpień, we wrześniu może być już to minimalna stawka. Co ważne – proszę zmienić tytuł ubezpieczenia – na normalną podstawę, nie tę obniżoną! Chodzi o to, aby mieć pełny miesiąc wysokiego ubezpieczenia.

 

Jeśli poród się opóźni – za wrzesień być może też trzeba będzie opłacić wyższą składkę.

 

Jeśli zaś przepisy się zmienią – wg projektu – miesiące opłacania składek zostaną obliczone tak:

 

podstawa – i tu jest ważne, od jakiej podstawy (tej niższej czy wyższej, dlatego proszę o zmianę podstawy wymiaru na inny kod ubezpieczenia – na ten wyższy).

plus to, co opłacone ponad podstawę, dzielone przez 12.

 

Jest to niekorzystne, ale wynik prac naszego ustawodawcy trudno przewidzieć.

 

Im dłuższy okres ubezpieczenia z wyższą składką – tym wyższy zasiłek wg planowanych zmienionych zasad.

 

Jeśli pozostaną stare zasady, wystarczy od sierpnia zarejestrować się z wysoką składką. Oczywiście, o ile poród będzie w terminie, czyli we wrześniu.

 

 

 

Stan prawny z lipca 2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus dziesięć =

»Podobne materiały

Studia a składki ZUS

Jestem studentem studiów zaocznych. Chcę podjąć pracę na umowę-zlecenie. Kto w takiej sytuacji będzie płacił za mnie składki ZUS?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »