Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn świadczeń powtarzających się

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.09.2009

W artykule autor omawia podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn świadczeń powtarzających się, uwzględniając zmiany sprzed 2004 r. i po nim.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru. (Szczegółowo omówiłem ustalanie podstaw opodatkowania w artykule Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn.)

 

Wyjątek od omówionych zasad stanowią świadczenia powtarzające się. Zgodnie z wolą ustawodawcy, jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania tych świadczeń. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak – za zgodą podatnika – przyjąć za podstawę opodatkowania prawdopodobną wartość świadczeń powtarzających się za cały okres trwania obowiązku tych świadczeń.

 

Wartość świadczeń powtarzających się oraz prawa użytkowania i służebności przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:

 

  1. w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części – przez liczbę lat lub ich części;
  2. w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony – przez 10 lat.

 

Z zastrzeżeniem, że roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością.

 

Zaznaczyć należy, iż aktualne uregulowanie jest znacznie korzystniejsze niż obowiązujące przed zmianą z 2004 r. – do nowelizacji obowiązywała m.in. zasada, że wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonej:

 

  1. w razie ustanowienia świadczeń na czas ściśle określony przekraczający 40 lat – przez 25 lat;
  2. w razie ustanowienia świadczeń na czas ściśle określony co do liczby lat lub ich części nieprzekraczających 40 lat – przez tę liczbę lat lub ich części, najwyżej jednak przez 22 lata.


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 7 =

 

»Podobne materiały

Zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn.

 

Opieka nad spadkodawcą jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia instytucję umowy o opiekę nad spadkodawcą, jako warunek zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

 

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »