.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podróże służbowe – dodatkowy czas wolny

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.10.2010

Pracuję w firmie w Poznaniu. Z produktami jeżdżę po całej Polsce, nieraz do bardzo odległych miast (zwykle cztery dni na pięć jestem w podróży). Wstaję bardzo wcześnie, by dojechać np. do Gdańska, gdzie pracuję potem 8 godzin i wracam do Poznania w nocy. Czy czas przejazdów powinien być wliczany do czasu pracy oraz czy za takie wyjazdy nie powinien przysługiwać mi dodatkowy czas wolny? Umowa jest sformułowana w ten sposób, że miejscem pracy jest Poznań i cała Polska.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, odnieść należy się przede wszystkim do czasu pracy w podróży służbowej. Literatura tematu wskazuje, że mamy do czynienia z typowymi podróżami służbowymi i nietypowymi podróżami służbowymi. Typowe charakteryzują się tym, że są wyjątkowym zjawiskiem w kompleksie obowiązków pracowniczych. W trakcie odbywania takiej podróży pracownik z reguły nie ma obowiązku wykonywania pracy. Istnieje pewna swoboda dotycząca wyboru trasy, godzin wyjazdu i powrotu. Nietypowa podróż służbowa polega na permanentnym przemieszczaniu się z jednego miejsca do drugiego. Wykonywanie takich zajęć stanowi przedmiot pracowniczego zobowiązania, a więc jest integralnym elementem sposobu wykonywania pracy, np. praca przedstawiciela handlowego, gdzie mamy do czynienia z poniekąd ruchomym czasem pracy. Czasem pracy w typowej podróży służbowej jest tylko nominalny czas pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy. Podróż służbowa uszczupla czas pracy w takim zakresie, w jakim ten pracownik miałby pracować w tym dniu, czyli nie musi on odpracowywać podróży służbowej, ale też nie może twierdzić, że jeżeli był w podróży służbowej 12 godzin, to przez 4 godziny pracował w nadgodzinach – to dotyczy typowych podróży służbowych.

 

Natomiast nietypowe podróże służbowe są czasem pracy w całości. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.02.2007 r. o sygn. akt I PK 232/06 stwierdził, że „czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju″. W wyroku z 23.06.2005 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II PK 265/04 stwierdził, że „czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy″. Inaczej mówiąc, nie mogą być od niej odliczone, natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku. Jeżeli naruszają przepisy dotyczące 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, wówczas pracownikowi należą się dni wolne od pracy albo dodatkowe wynagrodzenie.

 

Miejsce świadczenia pracy jest bardzo ważne. Pracodawca chce je ustalić w sposób możliwe szeroki. Miejsce wykonywania pracy musi się odnosić do rodzaju wykonywanej pracy pod rygorem nieważności takiego zapisu (art. 58 Kodeksu cywilnego), jest to bowiem szczególnie istotne z punktu widzenia późniejszego zaliczenia godzin podróży służbowej do czasu pracy. W Pana przypadku, mając na uwadze, iż ponad 75% dni pracy spędza Pan poza siedzibą pracodawcy, będziemy mieli do czynienia z nietypowymi podróżami służbowymi. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II PK 140/08 uznał, że „nietypowa podróż służbowa polegająca na ciągłym przemieszczaniu się z jednego miejsca do innego miejsca wykonywania zajęć stanowiących przedmiot obowiązków pracowniczych jest sposobem wykonywania pracy. Wskazał też, że jest konsekwentnie w całości kwalifikowana jako czas pracy”. Z uwagi na rodzaj pracy miejsce jej wykonywania obejmowało pewną zamkniętą przestrzeń poza granicami administracyjnymi jednej miejscowości.

 

Odpowiadając na Pańskie pytanie, wskazać należy, że jeżeli podróż służbowa ma miejsce w czasie obowiązujących pracownika norm czasu pracy, jest zaliczana do jego czasu pracy. Inaczej mówiąc, jeżeli godzinami pracy dla pracownika są godziny od 7 do 15, podróż odbyta w tym czasie zaliczana jest do czasu pracy. Jeżeli ma ona miejsce po tych godzinach i związana jest z dojazdem do wskazanego przez pracodawcę innego miejsca pracy, to w tym przypadku także jako czas pracy należy potraktować czas podróży. Podróż wykraczająca o np. dwie godziny po godzinie 15 będzie zaliczana do czasu pracy jako godziny nadliczbowe. Zdaniem Sądu, jeśli czas spędzony w drodze z delegacji narusza ustaloną w Kodeksie pracy normę czasu pracy, to pracownikowi należą się dni wolne albo dodatkowe wynagrodzenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »