.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisywanie umowy o pracę i weksel in blanco

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 06.01.2010

Czy podpisując umowę o pracę, muszę zgodzić się na podpisanie deklaracji wekslowej wraz z własnym wekslem in blanco?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przed udzieleniem odpowiedzi na Pana pytanie należy przybliżyć naturę weksla in blanco. Żądanie wystawienia weksla in blanco przez pracownika stanowi coraz powszechniejszą metodę stosowaną przez pracodawców dla zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń majątkowych.

 

Przeważająca część doktryny, a także Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, akceptuje możliwość stosowania tego typu zabezpieczenia (dla przykładu można podać wyrok Sądu Najwyższego z 21 maja 1981 r., sygn. akt IV PRN 6/81), nie ma więc przeciwwskazań prawnych do stosowania tej metody.

 

Możliwość zastosowania weksla in blanco dla weksli własnych wprowadza art. 103 w związku z art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. Zgodnie z nimi przez weksel in blanco uznajemy weksel w chwili wystawienia niezupełny, czyli nieposiadający jednego bądź kilku elementów stanowiących essentialia negotii (z łac. przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej) weksla.

 

Jedynym niezbędnym elementem weksla in blanco jest osobisty podpis wystawcy. W celu egzekucji uprawnień przed realizacją zobowiązania wynikającego z weksla remitent jest zobowiązany do uzupełnienia weksla wszystkimi brakującymi treściami.

 

Weksel in blanco w formie najczystszej, to jest wypełniony jedynie treściami wskazanymi powyżej, stanowi poważne zagrożenie dla pracownika. Weksel taki może zostać uzupełniony przez pracodawcę różnymi wpisami, m.in. dotyczącymi dowolnej sumy pieniędzy.

 

Aby zapobiec takiej sytuacji, treść weksla może zostać ustalona pomiędzy stronami w formie ustnego porozumienia bądź deklaracji wekslowej. Zgodnie ze zgodnym zdaniem doktryny i orzecznictwa deklaracja nie jest warunkiem ważności weksla. Służy ona jedynie zabezpieczeniu interesu wystawcy. Jeśli wraz z wystawieniem weksla in blanco zostało zawarte porozumienie, remitent jest obowiązany do wypełnienia weksla zgodnie z treścią porozumienia.

 

Zgodnie z przytoczonym przez Pana stanem faktycznym, pracodawca przewiduje zawarcie deklaracji wekslowej, co już w pewnym stopniu chroni Pana prawa jako wystawcy weksla.

 

Wypełnienie weksla niezgodnie z treścią umowy przyznaje prawo wystawcy do podniesienia zarzutów oraz uchylenia ważności weksla w tym zakresie.

 

Weksel in blanco stanowi najpopularniejszą formę zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń pracodawcy, co nie znaczy, że jest to forma dla pracownika bezpieczna. Jeżeli istnieje inna możliwość zabezpieczenia roszczeń pracodawcy, chociażby poprzez wystawienie w pełni wypełnionego weksla, należy tę możliwość wybrać.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa pracy podpisanie weksla (czy też jego wystawienie) nie jest obowiązkiem pracownika. Jego podpisanie czy też wystawienie jest zależne wyłącznie od wzajemnych ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus II =

13.12.2011

Styczniowe (2011r.) orzeczenie SN uznaje jednak stosowanie weksli in blanco w roszczeniach pracodawca-pracownik za niedozwolone.
Pozdrawiam,
Lech

Lech

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »