.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podpisanie umowy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 01.10.2012

Podpisuję umowę ze zleceniodawcą, którym jest spółka partnerska. W nazwie spółki widnieją dwa nazwiska partnerów. Kto zatem powinien być reprezentantem i podpisać umowę? Czy podpisanie umowy musi odbyć się w obecności obu partnerów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka partnerska może być zawarta tylko przez osoby fizyczne. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego lub innych zawodów określonych w odrębnej ustawie.

 

Nazwa spółki partnerskiej (inaczej mówiąc: firma) jest czymś odmiennym od zasad jej reprezentacji i prowadzenia jej spraw.

 

Nazwa (firma) spółki partnerskiej stosownie do Kodeksu spółek handlowych powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.p.”. Firmy z oznaczeniem „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz skrótu „sp.p.” może używać tylko spółka partnerska (art. 90 Kodeksu spółek handlowych).

 

W spółce partnerskiej każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Ograniczenia w tym zakresie powinny wynikać z umowy spółki partnerskiej.

 

Partner może być pozbawiony prawa do reprezentowania spółki. Jednak pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów, uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały.

 

Pozbawienie prawa do reprezentacji musi być ujawnione w KRS i dopiero z chwilą dokonania wpisu jest skuteczne. Partner pozbawiony prawa reprezentowania do chwili wpisu w KRS tego pobawienia ma prawo spółkę reprezentować.

 

Gdy żaden z partnerów nie jest pozbawiony prawa do reprezentacji, podpisanie umowy może być dokonane samodzielnie przez każdego z nich.

 

Zamieszczenie w nazwie firmy nazwiska jednego partnera lub nazwisk więcej niż jednego partnera (ale nie wszystkich) nie powoduje uznania, że tylko ci, których nazwisko zamieszczone jest w nazwie spółki, mają prawo do reprezentowania spółki i składania w jej imieniu oświadczeń woli, w tym podpisywania umów, np. zlecenia.

 

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Przepisów art. 96 nie stosuje się, czyli wyłączona zostaje zasada prawa każdego partnera do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, a także zasada zawieszenia partnera w prawach reprezentacji spółki.

 

Gdy w spółce partnerskiej jest zarząd, stosuje się do niego (ale tylko odpowiednio) przepisy art. 201-211 (m.in. reprezentacja) i art. 293-300 Kodeksu spółek handlowych (odpowiedzialność).

 

Co oznacza, że:

 

  • Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
  • Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
  • Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
  • Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, nie ma żadnych kłopotów.
  • Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki.
  • Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Nie mając wypisu z KRS, trudno jest stwierdzić, kto jest uprawniony do reprezentacji spółki i jakie są zasady reprezentacji spółki.

 

Wszelkie Pani wątpliwości powinien rozwiać wypis z KRS. W nim zamieszczona jest informacja o osobach uprawnionych do reprezentacji spółki oraz zasadach tej reprezentacji, w tym informacje dotyczące podpisywania umów.

 

Spółka nie powinna być zdziwiona Pani prośbą o okazanie aktualnego wypisu z KRS. Jest to podstawowa forma sprawdzenia, czy dana osoba ma prawo reprezentować spółkę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl