.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podpisanie umowy z SAWP

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 02.09.2019

Prowadzę hotel. Ostatnio zgłosił się do mnie SAWP w sprawie podpisanie umowy. Mam wyłączone programy muzyczne, a w regulaminie hotelu jest zaznaczone, że jest zakaz słuchania muzyki. Czy mam obowiązek podpisania umowy z SAWP?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żeby wyjaśnić sytuację, w jakiej się Pan znalazł, musimy sięgnąć do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

 

Słuchając radia mamy do czynienia z utworami muzycznymi, słownymi i słowno-muzycznymi, które posiadają swoich autorów, czyli twórców.

 

Zgodnie z treścią art. 17 ww. ustawy twórcom przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworów i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworów. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. W innym przypadku twórcy przysługuje wynagrodzenie.

 

Oprócz wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie bezpośredniej umowy twórca otrzymuje również wynagrodzenie za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czyli tantiemy należne od użytkowników, takich jak np. nadawcy radiowi czy telewizyjni.

 

A zatem każda z osób korzystająca z utworu lub artystycznego wykonania musi się liczyć z koniecznością zapłaty wynagrodzenia, może nie samemu twórcy czy wykonawcy osobiście, ale właśnie organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy minister właściwy dla spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela organizacjom powołanym w formie stowarzyszenia zezwolenia na zarządzanie prawami autorskimi, a tym samym do inkasowania od użytkowników wynagrodzeń (czyli tantiem) należnych reprezentowanym przez te organizacje podmiotom.

 

Tych organizacji mamy kilka, ale każda z nich reprezentuje kogoś innego i tak ZAiKS reprezentuje autorów tekstów i kompozytorów, ZPAV reprezentuje producentów, natomiast STOART reprezentuje tylko samych wykonawców. A to oznacza, że np. pub czy hotel, zakład fryzjerski czy sklep (czyli działalność gospodarcza) odtwarzająca utwory muzyczne czy inne mające za zadanie umilić czas klientów spędzony u danego przedsiębiorcy – musi uzyskać zgodę na jej odtwarzanie, czyli innymi słowy winien podpisać umowę licencyjną i to z wszystkimi ww. organizacjami, ponieważ reprezentowane przez nie podmioty mają prawo do odtwarzanych utworów. Nie ma też znaczenia czy radio bądź satelita nadaje z Rosji, Chin, czy Wybrzeża Kości Słoniowej. Opłaty należy odprowadzać wszystkim czterem organizacjom: ZAiKS, STOART, SAWP a nawet ZPAV.

 

Obecnie wpłaca się tantiemy z tytułu odtworzeń (miejsca publiczne), a także emisji (media) i udostępniania (internet) następującym organizacjom:

– ZAiKS – www.zaiks.org.pl – opłaty dla autorów kompozycji muzycznych i muzyczno-słownych,

– STOART – www.stoart.org.pl – opłaty dla wykonawców kompozycji muzycznych i muzyczno-słownych,

SAWP – www.sawp.pl – to samo co STOART, lecz dotyczy innych wykonawców (wspólnie chronią 100% praw autorskich),

– ZPAV – www.zpav.pl – na rzecz producentów audio i video,

– ZAPA – www.zapa.org.pl – filmowy odpowiednik ZAiKS-u, STOART-u i SAWP-u w jednym.

 

Zatem należy się raczej spodziewać, iż jeżeli kontrola którejkolwiek z ww. organizacji wykryje podmiot nie posiadający stosownej umowy i nie wnoszący opłat, jego właściciel będzie zobowiązany bezzwłocznie uregulować wszelkie należności, wynikające z tego tytułu, od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z drugiej strony jednak z przepisów nie wynika, że przedsiębiorca sam ma się zgłaszać do organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego to organizacje upominają się u przedsiębiorców o należne opłaty. Jeśli jednak zawita do nich upoważniony inspektor, to może zażądać wpłacenia zaległych opłat za ostatnie trzy lata działalności. Jeśli odmówimy, to sprawę będzie rozstrzygał sąd, który z kolei może nakazać wpłatę za zaległe pięć lat.

 

Jedynym sposobem na pozbycie się obowiązku opłacania tantiem jest udowodnienie, że muzyka nie wpływa na wysokość przychodów firmy. Drugi sposób to korzystanie z nagrań, wobec których organizacje nie posiadają praw. Można zamówić u artysty nagranie kilku melodii, do których następnie posiądzie się prawa (najlepiej na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich) albo też – można korzystać z muzyki opublikowanej przez samych artystów na licencjach Creative Commons (poza CCNC, czyli Creative Commons Non Commercial). Istnieją w internecie portale, które zajmują się udostępnianiem takiej muzyki, puszczające bezpłatną muzykę do celów komercyjnych.

 

Obecnie jednak, jeżeli telewizor czy radio znajduje się w Pana hotelu w miejscu, gdzie słuchać utworów mogą jego klienci, to udowodnienie przez Pana, że nie czerpie Pan z tego tytułu korzyści finansowych będzie bardzo trudne. Ponieważ jednak powołuje się Pan na fakt wyłączenia muzyki, należałoby to udowodnić, w jaki sposób Pan doprowadził do sytuacji, w której klienci hotelu nie mogą korzystać ze stacji muzycznych radia czy telewizji. W przeciwnym wypadku SAWP ma podstawy, aby obciążyć Pana opłatami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl