Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie oświadczenia o leczeniu psychiatrycznym przy podjęciu pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.11.2017

Chciałbym podjąć pracę jako opiekun osoby starszej na terenie Niemiec. W umowie z agencją, która taką pracę oferuje, należy podpisać oświadczenie o leczeniu psychiatrycznym, tj. potwierdzić, że nigdy się nie leczyło na takie schorzenia. Poza tym upoważnia się do czynności przed ZUS-em adwokata z tej firmy. Problem polega na tym, że 15 lat temu leczyłem się u psychiatry i 6 miesięcy z tego powodu byłem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy osoba upoważniona do kontaktu z ZUS-em w moim imieniu będzie miała dostęp do takich informacji i mojej teczki medycznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od tego, że ZUS nie ma Pana „teczki medycznej” Nie znam treści pełnomocnictwa ani nie powiem Panu, co pełnomocnik może sprawdzić w ZUS-ie w Pana imieniu. Zasadniczo dając mu pełnomocnictwo do działania przed ZUS-em, daje mu Pan prawo uzyskiwania informacji. ZUS może posiadać informacje o Pana ilości zwolnień lekarskich, kodzie zwolnienia, ale nie o Pana toku leczenia ani przyczynach leczenia.

 

Jeśli są wymienione kary za podanie nieprawdy, to powinien Pan przede wszystkim wziąć pod uwagę odpowiedzialność za podanie nieprawdy.

 

Zacznijmy jednak od pewnej kwestii – jedynie konkretny przepis konkretnej ustawy może upoważnić uprawnione osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pracownika, jak również na tych samych zasadach pracodawca może żądać tych informacji od podmiotów i osób dysponujących takimi danymi.

 

Pracodawca zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, chyba że informacje te są niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy (por. wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt I PK 37/08).


Na tej podstawie pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, chyba że informacje te są niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy albo obowiązek podania informacji wynika z przepisów odrębnych ustaw. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt I PK 37/08, zgodnie z którym pracodawca nakładający na pracownika obowiązek udzielenia informacji innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy lub w odrębnych przepisach (art. 221 § 4 Kodeksu pracy) działa niezgodnie z prawem.

 

Ustawodawca w ramach tzw. ustaw medycznych w art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) określił m.in. prawo pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia. Tajemnica dotyczy danych, które zostały uzyskane w związku z wykonywaniem określonego zawodu medycznego, i swym podmiotowym zakresem obejmuje w zasadzie wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna, felczer, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, psycholog itp.), a także osoby, co do których obowiązek zachowania tajemnicy nie wynika z odrębnych przepisów, ponieważ takie przepisy nie zostały dotąd przygotowane.

 

Zasadniczo więc pracodawca nie ma prawa żądać od Pana takich informacji. Ale jeśli Pan tego nie wypełni – to zapewne zostanie Pan odrzucony jako kandydat do pracy. Jeśli wypełni Pan nieprawdę – ryzykuje Pan odpowiedzialność za podanie fałszywych informacji.

 

Nie ma tu złotego środka. W ZUS-ie mogą być odpisy druków Pana zwolnień podstęplowane przez lekarza psychiatrę – choć nie wydaje mi się, żeby to sprawdzał pełnomocnik – zapewne ogranicza się to do uzyskania A1. I problemem jest, co oznacza ”leczyć się psychiatrycznie/nerwowo”? To bardzo ogólne określenie. Może oznaczać lekkie problemy, np. po stracie kogoś bliskiego, po chorobę dwubiegunową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus cztery =

»Podobne materiały

Oryginalne dokumenty

Składałem dzisiaj w ZUS-ie wniosek o wcześniejszą emeryturę. Do wniosku dołączyłem kopie dokumentów. Urzędniczka przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wniosek nie będzie rozpatrzony, dopóki nie dostarczę oryginalnych dokumentów. Czy ZUS ma prawo domagać się oryginałów, skoro w innych urzędach respek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »