Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpis pracownika

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.11.2012

Pracuję jako anglista w szkole językowej. Właściciel szkoły ma też sklep, w którym raz w tygodniu muszę pracować 5 godzin. Po całym dniu życzy sobie podpisu pracownika na kartce lub kopercie, do której wkładany jest utarg, potem zawożony do siedziby firmy. Czy mogę zgodnie z prawem składać podpis na takiej zwykłej kartce? Czy to jest już dokument? Obawiam się o moje dane osobowe i odpowiedzialność.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sens i istota dokumentacji księgowej sprowadzają się do utrwalenia na piśmie wyników pewnych zachodzących firmie procesów gospodarczych, które są przedmiotem ewidencji księgowej. Dokumentacja księgowa składa się zatem z odpowiednio sporządzonych dokumentów wyrażających przebieg lub skutek wykonywanych operacji gospodarczych.

 

Od jakości tych dokumentów, tj. od ich prawidłowości i wiarygodności, zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość. Dokumenty księgowe stanowią nie tylko podstawę zapisów księgowych, ale również spełniają ważne zadanie w razie wystąpienia sporu z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami lub osobami, a nadto stanowią ważne narzędzie w zakresie ochrony majątku (rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych ).

 

Aby dokumentacja stanowiła wiarygodny dowód przeprowadzenia operacji gospodarczych, musi spełniać ściśle sprecyzowane wymagania. Są one określone w obowiązujących przepisach, a więc:

 

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r w sprawie zasad rachunkowości – Dz. U. z 1991 r. Nr 10, poz. 35 oraz Nr 124, poz. 554 i z 1992 r. Nr 96, poz. 476),
  • ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998 r. Nr 129, poz. 858 ze zm.).

 

Wymienione powyżej akty prawne powinny być podstawą sporządzenia w danym przedsiębiorstwie instrukcji kasowej, która określałaby zasady i warunki, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu gospodarki kasowej przez Pana pracodawcę.

 

W sytuacji przez Pana opisanej instrukcja ta winna wskazywać, że np. kierownik danej jednostki gospodarczej może uznać za właściwe dla udokumentowania operacji gospodarczych dowody wystawione przez pracowników dokonujących operacji w imieniu jednostki. Dowody te powinny zawierać: datę dokonania operacji gospodarczej, miejsce i datę wystawienia dokumentu, przedmiot i wartość operacji oraz podpis osoby , która bezpośrednio jej dokonała. Wzwód takiego dokumentu winien stanowić załącznik do takiej instrukcji albo też być osobno wprowadzony do procedur obowiązujących u Pana pracodawcy.

 

Zapewne pisząc o utargu, pisze Pan (przynajmniej mam taką nadzieję) o raportach kasowych, w których zawierane są chronologicznie operacje zawierane w danym dniu „na kasie”. Wszelkie (z danego dnia) wpłaty i wypłaty winny zatem znajdować się w takim raporcie kasowym. Oryginał raportu kasowego wraz z gotówką winien być przekazany ustaloną procedurą do wskazanej w procedurze czy instrukcji jednostki.

 

Obawiam się, że podpis pracownika przekazującego gotówkę (komu?) na luźnej kartce czy kopercie nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa transportu tej gotówki. W przypadku jej utraty czy zaginięcia pracodawca sam sobie będzie winien, ponieważ nie będzie w stanie wykazać, czy pracownik przekazujący gotówkę zastosował się do panujących procedur, czy też nie. Inna sprawa, że brak takiej instrukcji naraża samego pracownika na szereg niedomówień w tej kwestii.

 

Samo złożenie podpisu przez pracownika transportującego środki pieniężne z kasy w inne miejsce nie wchodzi tu w kolizję z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ poza podpisem pracownika musiałyby być inne dane na tej kartce, pozwalające na łatwą identyfikację danej osoby, poza tym proszę pamiętać, że procedura ta odbywa się w ramach wykonywania czynności służbowych, a zatem to sam pracodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swoich pracowników.

 

Inną sprawa jest, że poważne wątpliwości budzi to, czy w zakresie Pana obowiązków znajduje się obowiązek transportu gotówki ze sklepu do siedziby pracodawcy, a także sam fakt pracowania w sklepie. Powinno się to znajdować w zakresie Pana obowiązków, w przeciwnym razie ma Pan pełne prawo odmówić wykonywania stałych czynności (nie wypadkowych, incydentalnych) niewchodzących w zakres Pana obowiązków i dodatkowo daleko odbiegających od wykonywanej przez Pana funkcji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 0 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odszkodowanie dla pracownika

Chciałabym dopytać o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracuję obecnie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Byłam na zwolnieniu lekarskim i na moje miejsce zatrudniono nową osobę. Wiem, że po moim powrocie prezes spółki zaproponuje mi stanowisko poniżej moich kwalifikacji. C

 

Podpisy na fakturach podstępnie zdobyte przez pracodawcę

Kilka miesięcy temu pracowałem w firmie handlowej. Były pracodawca podstępnie zdobył moje podpisy na fakturach wypisanych na firmę kolegi. Utrzymywał, że te dokumenty to coś innego. Znajomy poinformował mnie, że teraz były pracodawca domaga się zapłaty. Tymczasem ja nie miałem żadnego upoważnienia,

 

Sprawa o wyłudzenie – zawyżenie kwoty dochodu pracownika w zaświadczeniu dla banku

Potrzebuję Państwa pomocy, gdyż wpakowałem się w problemy. Przed pięcioma laty wypisałem swemu podwładnemu zaświadczenie o dochodzie, bo ubiegał się o kredyt. Niestety, pod wpływem jego próśb zawyżyłem kwotę dochodu. Człowiek ten miał wówczas poważne problemy i zrobiło mi się go po prostu żal.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »