.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podejrzany o oszustwo, jak polubownie załatwić sprawę, będąc za granicą?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 21.03.2016

Jestem samotną matką dwójki dzieci, od ponad 2 lat przebywam poza granicami Polski. Pracuję tu legalnie, dzieci chodzą do szkoły. Jakiś czas temu, jeszcze w Polsce sprzedawałam rzeczy na Allegro. Wpakowałam się w kłopoty, gdy w krótkim odstępie czasu kilka osób zgłosiło zwrot towaru, ktoś wystawił negatywa i doszło do blokady konta. Straciłam płynność finansową i z tego powodu nie byłam w stanie zwrócić środków poszkodowanym. Pozostałam z towarem, którego nie miałam gdzie sprzedać. Szacuję, że tych zaległości mam nie więcej niż 15 tys. zł. Wiem od koleżanki, która opiekowała się moim mieszkaniem w Polsce, że przychodziła policja i dopytywała o mnie, ale ona nie udzielała im informacji. Zgłoszenia na policję poszły od kilku osób z kilku regionów Polski, jednak nie były to wysokie kwoty. Słyszałam również od rodziców, że policja była u nich i pytała o mnie. Obecnie nie mam już kontaktu z tą koleżanką, nie posiadam też mieszkania. Ani ja, ani moje dzieci nie mamy meldunku w Polsce. Chciałabym ustalić moją sytuację. Może rozwiązać ten problem polubownie. Od czego powinnam zacząć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.c.).

 

Z opisu sprawy wynika, że jest Pani najprawdopodobniej poszukiwana przez policję. Wskazuje na to fakt, że policja wypytuje o Panią rodziców i koleżankę. Najprawdopodobniej chodzi o oszustwo, albowiem, jak sama Pani wskazuje, zalega Pani z zapłatę na łączną kwotę około 15 tys. zł.

 

Mając na przedstawiony stan faktyczny, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zastosowanie może znaleźć art. 286 § 1 K.k., zgodnie z którym – kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2000 r., sygn. V KKN 207/00, „niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody. Termin »mienie« używany jest w znamionach przestępstwa oszustwa jako synonim majątku, a więc całokształtu sytuacji majątkowej danego podmiotu”.

 

Przesłanką konieczną pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej jest uzyskanie przez Panią korzyści majątkowej.

 

Mając to na uwadze, w mojej ocenie, o ile bezspornym jest, iż korzyść majątkowa została przez Panią uzyskana, o tyle wątpliwości może budzić Pani zamiar. Szczegółowa analiza praktyki pozwala postawić tezę, że oszustwo jest przestępstwem trudnym do udowodnienia, a to ze względu na konieczność wykazania zamiaru bezpośredniego kierunkowego, tak co do celu działania, jak i używanych środków. Pogląd taki znalazł również wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1973 r. (OSNPG 1974, nr 7, poz. 7). Celem lepszego zobrazowania problemu wskazać należy na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1980 r., zgodnie z którym nie wypełnia znamion tego przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjnego w Łodzi w wyroku z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. aka 48/99, w którym wskazano, iż „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego.”

 

Wskazuje Pani, iż nie ma żadnej wiedzy co do tego, czy wydany został przeciwko Pani jakikolwiek wyrok, czy też nie. Pozwolę sobie wskazać na możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej, która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/.

 

Zasadnym jest nadto udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi co do Pani obrony, albowiem fakt, iż prowadzone jest postępowanie, nie powinno budzić wątpliwości. Bowiem wszystkie czynności, które mogą na to wskazywać, są podejmowane (rozpytywanie Pani najbliższych, wizyty w Pani dawnym miejscu zamieszkania). Adwokat, o ile będzie z odpowiednim stażem, powinien ustalić, czy w prokuraturze właściwej dla Pani miejsca zamieszkania prowadzone jest postępowanie, a jeżeli tak, to z jakiego artykułu. Wówczas będzie możliwe podjęcie działań zmierzających do obrony, albo do dalszego ukrywania się.

 

Obecnie, nie znając Pani sytuacji materialnej, nie można jednoznacznie wskazać, czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej, czy też nie. Podkreślić należy, iż odpowiedzialność karna może wystąpić tylko wówczas, jeżeli mając majątek umożliwiający spłatę zadłużenia, uporczywie uchyla się Pani od spłaty zobowiązań. Wymagane jest jednak udowodnienie winy umyślnej i zamiaru pokrzywdzenia wierzyciela (pokrzywdzonego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »