Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podejrzane interesy męża - jak zabezpieczyć majątek?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.11.2019

Jestem od 30 lat zamężna, mamy z mężem wspólność majątkową. Mąż odziedziczył spadek po zmarłych rodzicach – pół domu i sprzedał swoją połowę bratu. Otrzymane pieniądze ulokował na koncie, do którego mnie nie upoważnił. Później bez mojej wiedzy podjął pieniądze i udzielił pożyczki parabankowej. Zabezpieczeniem pożyczki były akty notarialne, w których występują jego dane, ale nie zawierają informacji o stanie cywilnym. Dowiedziałam się ostatnio, że jest licytacja i to wszystko. Obawiam się tych podejrzanych interesów męża, tym bardziej, że nie mieszkamy już razem. Moje pytania: jak mogę zabezpieczyć majątek wspólny i moje prawa do majątku? Co w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Podejrzane interesy męża - jak zabezpieczyć majątek?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W przypadku małżeństwa istnieją tak naprawdę 3 majątki, wspólny małżonków i 2 osobiste – każdego z nich. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Pisze Pani, że mąż odziedziczył spadek i sprzedał go bez Pani wiedzy, następnie pożyczył te pieniądze, dlatego wyjaśniam, że mógł to zrobić, gdyż – jak stanowi art. 33 pkt 1 K.r.o. – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, o ile spadkodawca w testamencie nie przeznaczył go obojgu małżonkom. Z kolei jak stanowi pkt 10 tego przepisu – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Tak więc pieniądze uzyskane w zamian za spadek także stanowiły majątek osobisty, którym mąż mógł samodzielnie dysponować.

 

Odpowiadając ściśle na Pani pytanie – jak ma Pani zabezpieczyć majątek wspólny, wyjaśniam, że kwestie związane z odpowiedzialnością małżonków za długi reguluje treść art. 41 K.r.o., który w całości cytuję:

 

„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.”

 

W Państwa przypadku będzie mieć zastosowanie § 2, albowiem zobowiązanie wynika z czynności prawnej. Wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję tylko z majątku Pani małżonka oraz z wynagrodzenia za pracę czy dochodów z działalności.

 

Jeśli jakieś nieruchomości należą tylko do osobistego majątku męża, to podlegać one będą egzekucji, jeżeli należą do majątku wspólnego – to wcześniej konieczne byłoby uzyskanie klauzuli wykonalności co do majątku objętego wspólnością majątkową.

 

Gdyby jakiś wierzyciel męża zażądał spłaty od Pani, to należy wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Powództwa takie wytacza się właśnie w przypadku, gdy istnieje tytuł wykonawczy i wszczęta jest egzekucja. Niejasno pisze Pani o licytacji, więc zakładam, że nadana jest klauzula wykonalności także na Panią i egzekucja ma dotyczyć majątku wspólnego. Podstawę tego powództwa stanowi art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), który poniżej przytaczam:

 

Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.”

 

Jak bowiem stwierdzono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1998 r., sygn. akt II CKN 603/97 – powództwo opozycyjne małżonka dłużnika dochodzone na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 K.p.c. może być oparte także na zarzutach dotyczących zdarzeń, które wystąpiły przed powstaniem tytułu egzekucyjnego. Uwzględnienie takiego powództwa nie powoduje zmiany treści tytułu wykonawczego, a ogranicza jedynie krąg podmiotów, w stosunku do których można prowadzić postępowanie egzekucyjne.

 

W pozwie takim może Pani domagać się również zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Na etapie postępowania egzekucyjnego to właściwie jedyny środek obrony, wcześniej można to było czynić w postępowaniu klauzulowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 5 =

»Podobne materiały

Dziedziczenie po ojcu–obcokrajowcu

Jestem od wielu lat w związku z Japończykiem, z którym mieszkam w jego mieszkaniu. Mamy 8-letniego syna, który w akcie urodzenia nie jest uznany przez ojca. Mój partner ma 83 lata i ostatnio podupadł na zdrowiu. Jak będziemy mogli dochodzić po nim dziedziczenia i renty w razie śmierci?

Widzenia z dzieckiem – samodzielny dojazd nastolatka do ojca

Mam 15-letniego syna z poprzedniego związku. Obecnie jestem już żonaty, rok temu urodziły mi się bliźnięta. Jedno z dzieci wymaga leczenia i rehabilitacji, na którą codzienne dojeżdżamy. Starszy syn zgodnie z orzeczeniem sądu przebywa u mnie co dwa tygodnie od piątku po południu do nie

Wyegzekwowanie alimentów dla dziecka mieszkającego za granicą

Z byłym mężem rozwiodłam się w 2005 r., zasądzono alimenty, których ojciec naszego syna jednak nigdy nie płacił. Obecnie mieszkam w Niemczech, wyszłam powtórnie za mąż. Potrzeby syna znacznie wzrosły i zastanawiam się, czy miałabym szansę na wyegzekwowanie w jego imieniu zaleg
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »