Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poddanie się badaniu wariografem na własną prośbę

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 14.05.2015

Zostałem oskarżony o pobicie osoby chronionej jak funkcjonariusz publiczny na podstawie zeznań dwóch osób składających fałszywe zeznania przeciw mnie. Ponieważ sprawa wydaje się beznadziejna, chcę poddać się badaniem wariografem. Czy ma to sens? Nie mam praktycznie żadnej innej możliwości obrony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienie przez Pana poruszone jest bardzo interesujące, jednak możliwość korzystania z badań i wyników dostarczonych przez wariograf jest bardzo ściśle określona.

 

Główna zasadą postępowania dowodowego w sprawach karnych jest zakaz wyrażony w art. 171 § 5 Kodeksu postępowania karnego, stanowiący, iż „niedopuszczalne jest:

 

1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej,

2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem”.

 

Właśnie wariograf uznawany jest za środek techniczny. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2004 roku, sygn. akt V KK 121/03, stwierdził, że niedopuszczalne jest stosowanie środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu w związku z przesłuchaniem.

 

Kodeks postępowania przewiduje jednak wyjątki od tej zasady.

 

I tak artykuł 192a Kodeksu postępowania karnego zezwala w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych za zgodą osoby badanej, można zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby. Warunkiem jest jednak wyrażenie zgody przez osobę badaną. A zatem w na etapie przed przedstawieniem Panu zarzutu przez prokuraturę dopuszcza się wariograf, zakładając, iż następuje to w ramach czynności biegłego za zgodą badanego, a nie w toku przesłuchania danej osoby przez organ procesowy. Ograniczenia odnośnie do stosowania hipnozy i poligrafu przewidziane w art. 171 nie odnoszą się do czynności operacyjno-rozpoznawczych. Istotnym argumentem przemawiającym za możliwością stosowania takich metod w toku działalności operacyjnej jest obawa o zniekształcenie śladu pamięciowego w wyniku upływu czasu, jaki następuje do chwili rozpoczęcia procesu.

 

Możliwość korzystania z wariografu przez biegłego wchodzi też w rachubę i w dalszych fazach postępowania, gdyż dopuszcza to art. 199a, z tym że nadal za zgodą badanego.

 

Niestety zapisy kodeksowe nie przewidują wykorzystywania wariografu jako jednego ze źródeł dowodowych, jak również dowodu na potwierdzenie prawdomówności świadka lub też podejrzanego/oskarżonego. Badanie wariografem w polskim systemie karnym dopuszczalny jest celem wyeliminowania z kręgu osób podejrzewanych.

 

Oczywiście może Pan złożyć wniosek o przeprowadzenie takiego badania, z doświadczenia jednak wiem, iż już na etapie po przedstawieniu zarzutów i przyznaniu statutu podejrzanego badania takie nie są przeprowadzane.

 

Doktryna dopuszcza sytuację, gdy oskarżony jako osoba prywatna może zwrócić się do hipnotyzera lub specjalisty przeprowadzającego badania poligraficzne z prośbą o zastosowanie wobec niego powyższych metod. Niewykluczone, że specjalista udokumentuje przebieg przeprowadzonych czynności. W takiej sytuacji rozważać można odczytanie tzw. prywatnej opinii jako dokumentu prywatnego na podstawie art. 393 § 3 oraz powołanie autora tej opinii na biegłego w procesie albo przynajmniej przesłuchanie go w charakterze świadka. W tym ostatnim wypadku oskarżony zyskuje świadka, którego być może nie zlekceważy ewentualny biegły tej samej specjalności powołany przez organ procesowy, skoro będzie miał do czynienia z kolegą po fachu. Oczywiście biegły prywatny nawet bez złej woli, informowany tylko przez jedną stronę, może eksponować momenty korzystne dla klienta, a pomijać inne mniej korzystne. Fakt ten nie może jednak z góry przesądzać o odrzucaniu tego typu dowodu, tak jak nie odrzuca się zeznań świadka z powodu jego pokrewieństwa z oskarżonym (tak m.in. M. Klejnowska, Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie).

 

Jeśli chce się Pan bronić, to proponowałabym poszukać świadków zdarzenia i ustalić, czy w pobliżu nie był zainstalowany monitoring miejski, kamery prywatne lub kamery przemysłowe, które pozwolą ustalić faktyczny przebieg zdarzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus jeden =

»Podobne materiały

Sytuacja pracownika po zwolnieniu dyscyplinarnym

Przebywając na zwolnieniu lekarskim, otrzymałem zwolnienie dyscyplinarne z pracy za nieoddanie sprzętu. Sprzęt niezwłocznie zdałem, będąc w stałym kontakcie z firmą. Odwołałem się do sądu pracy o przywrócenie mnie do pracy. W tej firmie pracowałem już kilkanaście lat, nigdy nie było z niczym pr

 

Dodatkowe zatrudnienie policjanta

Jestem funkcjonariuszem Policji. Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C+E. Chciałbym podjąć dodatkowe zatrudnienie jako kierowca samochodu ciężarowego w celu zdobycia doświadczenia. Jednak zgodnie z ustawą o Policji podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej wymaga pisemnej zgody

 

Umowa użyczenia pozwalająca na wynajem mieszkania

Ja i żona mamy rozdzielność majątkową. Żona jest właścicielką kilku mieszkań, które wynajmuje w ramach prowadzonej działalności. Ja także mam jedno mieszkanie i chciałbym, by żona je wynajmowała przez swoją firmę. Czy jest możliwa w tej materii umowa np. użyczenia między mną a żoną?

 

Nękanie przez windykatora

Moja matka ma dość duży dług, który został sprzedany firmie windykacyjnej. Utrzymuje się z niewielkiej renty, stara się jednak spłacać go regularnie – w zależności od swoich możliwości wpłaca raz większe, raz mniejsze sumy, często ja także płacę w jej imieniu. Mimo to jest nękana przez windyka

 

Przycinanie gałęzi drzew rosnących w granicy

Sąsiad (wspólnota mieszkaniowa) wysłał nam pismo, w którym domaga się przycięcia gałęzi drzew znajdujących się w granicy z jego działką, uzasadniając to rysowaniem elewacji, zaśmiecaniem rynien, zacienieniem terenu itd. Drzewa są dużo starsze i rosły, zanim powstał blok sąsiada. Co najlepiej zrobić

 

Niewykonanie opłaconej usługi

Umówiłem się ze znajomym, że wykona dla mnie stronę internetową. Wycenił mi w mailu poszczególne składniki tej strony, ale mojego zamówienia nie wykonał. Niestety nie spisaliśmy żadnej umowy, poza tymi kilkoma punktami dotyczącymi jej zawartości. Ufałem mu, więc opłaciłem fakturę, którą wystawił, al

 

Produkcja filmu na zlecenie szwajcarskiego inwestora a VAT

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce zajmuje się produkcją filmu na zlecenie szwajcarskiego inwestora. Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT? Film jest realizowany w Polsce i we Francji.

 

Czym są tzw. agresywne praktyki rynkowe?

Czym są tzw. agresywne praktyki rynkowe? Czy są nimi np. reklamy audio-wideo (takie z głosem i obrazem) w internecie? Drażni mnie to, że surfując w internecie, co chwilę muszę wyłączać jakieś reklamy. Czy nie są to właśnie agresywne praktyki rynkowe?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »