.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatki polskie osoby mieszkającej na stałe w USA

Od wielu lat mieszkam w USA. W Polsce inwestuję w papiery wartościowe, ale w Stanach pracuję i płacę podatki (dochodowy od pensji z pracy oraz podatek od dochodów kapitałowych, także tych uzyskanych w Polsce, ale pomniejszony o podatek zapłacony w Polsce). Nie posiadam nieruchomości ani w USA, ani w Polsce. Dowiedziałem się ostatnio, że dopóki mój „ośrodek życiowy” znajduje się poza granicami Polski, nie muszę płacić podatku od dochodów z pracy w USA. 1. Czy faktycznie nie muszę w Polsce płacić podatku dochodowego od pensji, a tylko ten od dochodów kapitałowych? 2. Czy jeżeli kupiłbym w Polsce nieruchomości (nie posiadając ich nigdzie indziej), zmieniłby się mój „ośrodek życiowy”? 3. Czy moją sytuację podatkową zmieniłby fakt zakupu nieruchomości i w Polsce, i w USA?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z polska ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych "osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów w kraju".

 

„Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Z treści Pana pytania wnioskuję, że nawet po nabyciu kilku lokali mieszkalnych w Polsce Pana miejsce zamieszkania nie ulegnie zmianie, gdyż dalej będzie Pan posiadał centrum interesów życiowych na terenie USA oraz nie będzie Pan przebywał na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku.

 

Zatem w Polsce podlega Pan obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) i to nie zmieni się po zakupie nieruchomości. Oczywiście, gdy kupi Pan kilka mieszkań, właściwy organ może żądać wyjaśnień – złoży je Pan zgodnie ze stanem faktycznym. Może Pan również wnieść do właściwego sobie organu na terenie USA o wydanie certyfikatu rezydencji, który potwierdzi, że nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje Pana na terenie USA.

 

Jako że polską ustawę stosuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych, sięgnąć należy do obowiązującej wciąż umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu; podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.), która wskazuje, że:

 

  • „»osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski« oznacza jakąkolwiek osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi polskiemu jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce,
  • »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych« oznacza jakąkolwiek osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych”.

 

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, zgodnie z powyższym, ustala się według reguł stanowiących, iż gdy „osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiających się Państwach, to:

 

    1. będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ona stale zamieszkuje. Jeżeli ona stale zamieszkuje w obydwu Umawiających się Państwach lub nie zamieszkuje w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie uważana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, z którym jej związki osobiste i majątkowe są ściślejsze (ośrodek powiązań osobistych),

 

  • jeżeli nie można ustalić, w którym z Umawiających się Państw znajduje się ośrodek jej powiązań osobistych, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, w którym ona zazwyczaj przebywa,

 

  1. jeżeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa w żadnym z Umawiających się Państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiającego się Państwa, którego jest obywatelem”.

 

Reasumując, według powyższych regulacji nie posiada Pan i nie będzie posiadał nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce nawet po zakupie wielu nieruchomości mieszkaniowych, gospodarczych czy jakichkolwiek innych, gdyż posiadanie nieruchomości nie jest bezpośrednią przesłanką ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

 

Wątpliwości mogą wynikać z zapisu stanowiącego, że przy uwzględnianiu miejsca zamieszkania należy wziąć pod uwagę, z którym państwem związki „majątkowe są ściślejsze”. Jednakże przesłanka ta służy ustaleniu miejsca zamieszkania, gdy według zasad ogólnych miejsce zamieszkania nie może być jednoznacznie ustalone.

 

Odpowiadając bezpośrednio na Pana pytania:

 

Ad 1. Tak, objęty jest Pan ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

 

Ad 2. Nie, sam zakup nieruchomości nie zmieni Pana miejsca zamieszkania.

 

Ad 3. Mogłoby to mieć znaczenie w przypadku, gdyby istniały wątpliwości, gdzie posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy oraz/lub miejsce zamieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl