.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki marynarza

Autor: Piotr Geliński • Opublikowane: 03.11.2015

Jestem marynarzem, mój pracodawca ma siedzibę w Singapurze. Przebywam ponad 183 dni na morzu rocznie, w Polsce nie osiągam dochodów, więc nie wypełniam tu PIT-u. W styczniu weszły nowe zasady podatkowe dla marynarzy. Proszę o odpowiedzi na pytania. Czy jeżeli zgłoszę się do US i będę wpłacał zaliczki, to czy mam pewność, że otrzymam ich zwrot po rozliczeniu? Czy mogę starać się o ulgę abolicyjną – co, jeśli jej nie otrzymam? Co się stanie, jeśli nadal nie będę składał PIT-ów? Czy nieznajomość przepisów pomoże? Za jakie lata US może żądać wyjaśnień ode mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Wskazywana przez Pana zmiana zasad opodatkowania jest związana z tym, że w dniu 4 listopada 2012 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Singapurem została zawarta nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jej ratyfikacja nastąpiła w dniu 6 lutego 2014, tak więc przepisy zawarte w tej umowie znajdą zastosowanie w stosunku do polskich marynarzy od 1 stycznia 2015 r.

 

Pierwsze Pana pytanie dotyczy tzw. ulgi abolicyjnej. W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych od roku 2015 przez polskich marynarzy z Singapuru znajdzie zastosowanie art. 27g wskazanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten umożliwia obniżenie podatku o kwotę będącą różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. W efekcie – jeśli marynarz nie osiągnie dochodu w Polsce – nie będzie podatku do zapłaty w Polsce. Jednak w sytuacji wpłacania zaliczek, przy zastosowaniu w zeznaniu podatkowym (składanym do 30 kwietnia następnego roku) ulgi abolicyjnej, wystąpi podatek do zwrotu.

 

Zwrot taki – w sytuacji wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego i prawidłowego wypełnienia zeznania rocznego z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej – nie powinien być kwestionowany. Oczywiście może spowodować podjęcie czynności sprawdzających przez właściwy urząd skarbowy, ale takie czynności mogą dotyczyć każdego większego zwrotu. Jeśli z jakichkolwiek względów organ podatkowy chciałby zakwestionować zwrot, powstałaby typowa sytuacja sporna podatnika z organem podatkowym i w tym zakresie ma Pan określone uprawnienia. Organ wezwałby Pana do korekty zeznania, jeśli Pan odmówi, to organ przeprowadzi postępowanie podatkowe i wyda decyzję, z którą Pan może się nie zgadzać i złożyć odwołanie do organu podatkowego drugiej instancji. Dalej jest droga skargi do sądu administracyjnego.

 

Powyższa sytuacja wpłacania zaliczek w trakcie roku i następnie występowania o zwrot powoduje w istocie kredytowanie budżetu przez podatnika. Próbą uniknięcia takiej sytuacji jest złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wniosek ten nie jest ulgą abolicyjną, którą jest rozliczenie opisane w punkcie 1) powyżej. Podstawą takiego wniosku jest art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

 

Należy wskazać, że powyższy przepis uległ zmianie od dnia 1 stycznia 2013 r. Wcześniejszy zwrot „może ograniczać” zastąpiono wyrazem „ogranicza”, co miało na celu zmniejszenie zakresu uznania administracyjnego organów podatkowych podejmujących decyzje o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek. Jak wskazuje się w literaturze podatkowej, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za cały rok podatkowy, organ podatkowy – w nowym stanie prawnym – jest zobligowany do podjęcia decyzji ograniczającej wysokość pobieranych zaliczek. Celem wprowadzenia zmiany było zobowiązanie organu do podjęcia korzystnej dla podatnika decyzji. W dalszym jednak ciągu to organ podatkowy będzie decydował o tym, czy podatnik dostatecznie uprawdopodobnił to, że zaliczki są za wysokie.

 

Zatem istotna będzie treść Pana wniosku – musi Pan uprawdopodobnić, że zaliczki będą niewspółmiernie wysokie stosunku do podatku rocznego. W sytuacji, gdy podatnik nie uzyskuje dochodów w kraju, a jednocześnie zamierza skorzystać z ulgi abolicyjnej, uprawdopodobnienie niewspółmierności zaliczek powinno być skuteczne, chociaż oczywiście może być oceniane przez organ podatkowy. Oczywiście w przypadku decyzji odmownej będzie Panu przysługiwało prawo złożenia odwołania.

 

Nie rozliczając podatków w Polsce, naraża się Pan na odpowiedzialność podatkową i karnąskarbową. Obie odpowiedzialności zaistnieją wówczas, gdy Pana zaniechanie zostanie ujawnione, co niestety w przypadku rozliczeń marynarzy jest prawdopodobne (należy wskazać, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera rozszerzone przepisy regulujące wymianę informacji podatkowych, tj. pełną klauzulę wymiany informacji). Odpowiedzialność podatkowa to konieczność zapłaty ewentualnego zaległego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Z kolei odpowiedzialność karna skarbowa to najczęściej grzywna w wymiarze od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście tłumaczenie odnośnie nieznajomości zmiany przepisów nie chroni ani przed jedną, ani przed drugą odpowiedzialnością.

 

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). W podatku dochodowym termin płatności podatku za dany rok upływa w kwietniu roku kolejnego. Stąd okres przedawnienia wynosi zasadniczo nawet 6 lat. Zatem w roku 2015 organy podatkowe mogą analizować jeszcze rok 2009 i oczywiście lata kolejne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »