.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek z tytułu najmu mieszkania w Polsce należącego do rezydentów

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.03.2011

Wraz z mężem jesteśmy rezydentami w Wielkiej Brytanii, tu mieszkamy i pracujemy. W Polsce wynajmujemy wspólne mieszkanie. Gdzie powinniśmy zapłacić podatek od dochodu z najmu? Jak się rozliczyć? Czy nie jest tak, że oba kraje nakładają obowiązek podatkowy z tytułu najmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy); za takie dochody uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Prawdą zatem jest, że według prawa polskiego podatek należy zapłacić w Polsce. Powstaje więc, jak słusznie Pani zauważyła, pewien konflikt, który prowadziłby do podwójnego opodatkowania – na szczęście jednak do tego nie dochodzi. Spieszę wyjaśnić, dlaczego tak jest.

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.), stanowi, że dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Anglii z majątku nieruchomego położonego w Polsce, może być opodatkowany w Polsce – zasadę tę stosuje się również do dochodu osiągniętego z najmu.

 

Jasne jest, że dochód zostanie opodatkowany w Polsce i może zostać opodatkowany również w Anglii.

 

Istnieją metody unikania podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi, z uwzględnieniem postanowień ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa w zakresie zaliczania na poczet podatku Zjednoczonego Królestwa podatku podlegającego zapłaceniu na terytorium poza Zjednoczonym Królestwem, podatek polski płacony na podstawie ustawodawstwa Polski i zgodnie z niniejszą Konwencją, z tytułu przychodów, dochodów lub należnych zysków ze źródeł położonych w Polsce (z wyłączeniem, w przypadku dywidend, podatku płaconego od zysków, z których dywidenda jest wypłacana), będzie zaliczony na poczet podatku Zjednoczonego Królestwa obliczonego w stosunku do tych przychodów, dochodów lub należnych zysków, w stosunku do których podatek polski został obliczony. Do podwójnego opodatkowania zatem nie dochodzi.

 

Wyjeżdżając, winni Państwo złożyć w Polsce NIP-3 aktualizacyjny; w druku tym zmienia się miejsce zamieszkania, bowiem ono tylko ma znaczenie dla obowiązków podatkowych – miejsce zameldowania jest bez znaczenia. Jeśli NIP-3 nie złożyli Państwo do tej pory, proszę zrobić to jak najszybciej.

 

Co do opodatkowania w Polsce – sposób opodatkowania zależy od Pani wyboru, bowiem może to być m.in. ryczałt w wysokości 8,5% (płaci się od przychodu), jak i zasady ogólne – opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej 18% i 32% (płaci się od dochodu).

 

Podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów z najmu, który chce opodatkować je w formie ryczałtu, w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Podatnik jest obowiązany za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), tj. do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego.

 

W przypadku zasad ogólnych zaliczki na podatek wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień – do 20 grudnia, w wysokości zaliczki za listopad; rozliczenie roczne (PIT36) składa się po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia.

 

Najem mogą rozliczyć Państwo wspólnie, zakładając, że mieszkanie jest współwłasnością, lub jedno z małżonków może zadeklarować, iż rozlicza całość przychodów/dochodów z najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus I =

26.06.2011

te porady sa dobre - odbiegaja od rzeczywistosci - np zlozyc nip-3 chlopie ja wyjechalem kiedy ten ni-3 nie istnial oczywiscie tego porada nie uwzglednia bo i prawo tego tez nie uwzglednia jak sadze wiec czlowiek ma do wyboru doplaci do polskiego prawa i przyjechac lub zostac z mocy prawa przestepca - to sa prawdziwe wybory polaka

barabasz

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »