Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek VAT - stawki dla naprawy i konserwacji domofonów

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.06.2011

Jaką stawkę podatku VAT należy naliczyć przy pracach polegających na naprawie i konserwacji domofonów dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, począwszy od stycznia 2011 r.? Co należy wpisać na fakturze – PKOB 1122 czy inny symbol PKWiU?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy sięgnąć do projektu rozporządzenia na rok 2011 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług*. § 7 ust. 1 pkt B tego projektu stanowi, że stawkę podatku podstawową obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących:

 

  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,
  3. budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1264.

 

Gdy mowa o obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

 

Jest to zawężenie poprzednio obowiązującego stanu, bowiem do dnia 31.12.2010 rozporządzenie obniżało stawkę podstawową dla „robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych”, a w roku 2011 prawdopodobnie będzie obniżać ją jedynie dla „robót konserwacyjnych”, tj. robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.

 

Dalej jednak utrzymana zostaje stawka obniżona dla dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

 

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

 

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

 

Reasumując, dla konserwacji i naprawy domofonów w obiektach PKOB z działu 11 należy podać, moim zdaniem, na fakturze właśnie symbol PKOB i zastosować stawkę obniżoną.

 

* Stan prawny z dnia 22.12.2010 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - IV =

»Podobne materiały

Deweloper opóźnia podpisanie aktu notarialnego i proponuje aneks do umowy

Zawarłam z deweloperem umowę przedwstępną na zakup mieszkania. Wpłaciłam całą kwotę oraz odebrałam klucze. Zgodnie z umową do końca września 2010 r. powinnam podpisać ostateczną umowę w formie aktu notarialnego. Deweloper nie dotrzymał terminu i proponuje mi podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej

 

Prawo pierwokupu dzierżawcy

W 2007 r. zmarła moja babcia. Wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku na rzecz mojego wujka, który odsprzedał mi gospodarstwo w lipcu 2008 r. Niestety dostałem z sądu pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego – wystąpił z nim dzierżawca, który zawarł pierwszą umowę dzierżawy w 1994 r.

 

Darowizna w zamian za spłatę i zabezpieczenie przed zachowkiem

Dwie działki – niezabudowana i zabudowana – są współwłasnością trzech osób, tj. mojej babci, mamy i wujka. Mama i babcia mieszkają w domu na jednej z działek. W zamierzeniu jest darowizna części udziału babci na rzecz mojej mamy i spłacenie wujka. W rezultacie właścicielem byłaby moja ma

 

Wezwanie z prokuratury a pobyt za granicą

Jestem podejrzana o przestępstwo z art. 286 § 1 i 297 § 1 K.k. Przebywam na stałe za granicą. Prokurator przysłał mi wezwanie w celu złożenia wyjaśnień. Nie stawiłam się i wysłałam pismo wyjaśniające. Mimo to prokurator każe mi przybyć w wybranym przeze mnie terminie, w przeciwnym razie wy

 

Wynagradzanie pracowników niepedagogicznych w szkole

Moje pytanie dotyczy regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkole. Na dzień dzisiejszy obowiązuje regulamin wynagradzania z premią regulaminową. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. dyrektor postanowił wprowadzić premię uznaniową. Cz

 

Notariusz nie uznał aktu urodzenia wydanego przez ePUAP

Pobrałem całkowity odpis aktu urodzenia poprzez ePUAP. Niestety notariusz go nie uznał i wysłał mnie do urzędu. W związku z tym chciałbym uzyskać informację na temat podstawy prawnej obowiązku akceptacji tego typu elektronicznych pism urzędowych wydanych przez ePUAP. Wydaje mi się bowiem, że po to z

 

Kontynuowanie rozpoczętej budowy zagrodowej przez osobę nie będącą rolnikiem

Zastanawiam się nad zakupem działki z rozpoczętą budową. Nie ma planu zagospodarowania dla tej gminy, więc wystawiono WZ i pozwolenie na budowę. WZ dotyczą budowy zagrodowej, a ja nie jestem rolnikiem. W starostwie powiedziano mi, że jak będę kontynuował rozpoczętą budowę za zgodą właściciela, to ni

 

Wady w wynajmowanym lokalu

Wynajęłam lokal użytkowy pod działalność kosmetyczną. Odnowiłam lokal, ponosząc koszty. Podczas pierwszej intensywnej ulewy okna dachowe i klasyczne spowodowały przeciek. Okna są nieszczelne. Właściciel okłamał, że nic mu o tym nie wiadomo. Poprzedni wynajmujący lokal zgłaszali mu to notorycznie i j

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »