Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od decyzji zapłaty podatku od spadku

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 01.04.2009

W październiku 2008 r. sąd zatwierdził spadek po mojej zmarłej mamie. Ponieważ stale mieszkam za granicą, nie miałem możliwości odebrania pism z urzędu skarbowego, które przychodziły na adres zmarłej mamy. Będąc w Polsce w styczniu, dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że muszę zapłacić podatek spadkowy. Czy mogę się odwołać od tej decyzji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od decyzji zapłaty podatku od spadku

Niezgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia

Zgodnie z treścią przepisu art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), obowiązującą do 31 grudnia 2008 r., „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia przez m.in. małżonka, zstępnych (np. dzieci), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku”.

W przypadku niezgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia nabycie to podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Pan – jako syn spadkodawczyni – zaliczany jest do I grupy podatkowej.

 

Jeżeli zatem stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło w październiku 2008 r., to termin jednego miesiąca na zgłoszenie tego faktu upłynął w listopadzie 2008 r.

Zgłoszenie jest podstawowym warunkiem, którego spełnienie umożliwiało skorzystanie z całkowitego zwolnienia z podatku.

Czy można odwołać się od decyzji nakazującej zapłatę podatku od spadku?

W chwili obecnej nie może Pan już skorzystać z tego zwolnienia. Obowiązek podatkowy rodzi się z chwilą prawomocnego nabycia spadku, a nie z chwilą wydania decyzji administracyjnej. Dlatego nie może się Pan odwołać od decyzji.

Należy jednak zauważyć, że obowiązek zgłoszenia nie obejmował przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby i po tej samej osobie w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza 9637 zł.

Obecnie przepisy te już zmieniono (ustawą z 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn – Dz. U. Nr 203, poz. 1267 – wydłużono termin zgłoszenia nabycia spadku do 6 miesięcy), jednak zmiany nie dotyczą Pańskiej sytuacji, gdyż zobowiązanie podatkowe powstało w okresie obowiązywania przepisów w poprzednim brzmieniu.

Nie ma tutaj znaczenia również to, że nie przebywał Pan w Polsce. Nabycie spadku podlega opodatkowaniu w Polsce, chociażby spadkobiercą był obcokrajowiec. Ponieważ nabył Pan spadek w Polsce, podlega więc Pan polskiemu prawu podatkowemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + VII =

»Podobne materiały

Mieszkanie własnościowe po zmarłej mamie

Rok temu zmarła moja mama, pozostało po niej mieszkanie własnościowe. Ja jestem jedynakiem, a tata nie żyje od 20 lat. Nie jestem jednak obywatelem Polski, przyjąłem francuskie obywatelstwo kilka lat temu. Czy jest możliwość przejęcia mieszkania po zmarłej mamie? Co musiałbym zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »