Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa przejęcia długu a uniknięcie podatku PCC przy przekazaniu firmy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.05.2012

Mam zamiar podarować synowi firmę, którą prowadzę jako osoba fizyczna. Przy umowie darowizny musimy zapłacić podatek PCC. Czy możliwe jest przeniesienie ciężarów na syna w formie umowy przejęcia długu? Czy jeżeli zastosujemy umowę przejęcia długu, to unikniemy podatku PCC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (podatkowi PCC) podlegają co do zasady:

 

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

 

Zmianę dłużnika reguluje art. 519 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (tzw. przejęcie długu)”. Umowa przejęcia długu może nastąpić:

 

 1. „przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;
 2. przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna”.

 

Konkludując, przejęcie długu w wyżej określonej formie nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu PCC.

 

Pamiętać jednak należy o dwóch rzeczach – po pierwsze, nieodpłatne przejęcie długu jest przez wiele organów podatkowych traktowane jak darowizna – nie bezpodstawnie bowiem istotnie charakterem tego świadczenia jest bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Zauważyć należy, że Pan zamierza darować synowi przedsiębiorstwo. Zgodnie z definicją z Kodeksu cywilnego „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Obejmuje ono w szczególności:

 

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” (art. 551).

 

Istotne znaczenie ma treść ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przepisów ustawy nie stosuje się do m.in. transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Ustawa o VAT wskazuje, że poprzez pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

 

Konkludując, „manewr” z osobnym przekazaniem długów na podstawie umowy przejęcia długu może w przypadku kontroli przysporzyć kłopotów, bowiem organ podatkowy może starać się wykazać, ze skoro nie przekazano długów w darowiźnie razem z przedsiębiorstwem, nie mamy do czynienia z darowizną ani przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części – powyższe spowodowałoby podleganie opisanej darowizny opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Może również być inaczej, organ może uznać, iż przejecie długu jest czynnością pozorną, bowiem zamiarem stron było darowanie całego przedsiębiorstwa, spowodować może to postawienie zarzutu z Kodeksu karnego skarbowego: uchylanie się od opodatkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I plus VI =

»Podobne materiały

Udokumentowanie dochodów przy budowie domu

Moja siostra buduje dom z własnych środków. Ma wieloletnie oszczędności, ale zarobki wykazywane w jej rodzinie są mniejsze. I tu pojawia się problem (chodzi o zabezpieczenie się przed urzędem skarbowym) i w związku z tym mam kilka pytań. Czy mogę siostrze przekazać pieniądze lub zakupić materiały bu

 

Kiedy inwestycja staje się kosztem?

Prowadzę działalność handlową, ale w kodach PKD mam również uwzględnione inwestycje na własny rachunek (64.99.Z). Chciałbym zainwestować w surowce takie jak złoto, srebro. Założenie jest, by taka inwestycja przyniosła zysk w dłuższym horyzoncie czasowym. Z uwagi, że ma to być okres dłuższy niż rok,

 

Rozdzielność majątkowa a wypłata środków z ubezpieczenia

Z mężem mamy rozdzielność majątkową podpisaną przed ślubem. Mąż ponad 20 lat temu zawarł ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Środki obecnie zostały przelane na mój rachunek (wskazał go mąż). Jak to wygląda od strony podatkowej? Czy mogę wybrać pieniądze z konta i przekazać mężowi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »