.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od wygranej internetowej loterii włoskiej lotto

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 15.12.2016

Wygrałem pewną sumę w internetowe lotto, loteria włoska. Wygrane pieniądze zostaną po okazaniu kuponu we Włoszech przelane na moje konto. Podatek należny został odprowadzony od wygranej w Italii. Zakłady zawieram, będąc na kontrakcie w Federacji Rosyjskiej (adres IP). Czy po przelaniu wygranej do polskiego banku na moje konto nie będzie problemów z US? Czy nie zostanie mi naliczony podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 Podatek od wygranej internetowej loterii włoskiej lotto

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Wnioskuję z treści Pańskiego pytania, że skoro organizator loterii, w której Pan wygrał, odprowadzi podatek należny fiskusowi od wygranej, to sama gra jest legalna w świetle prawa włoskiego i nie mamy tutaj do czynienia z procederem przestępczym. Z kolei w Rosji, z tego, co się orientuję, nie jest zakazane uczestniczenie nawet w nielegalnych grach hazardowych prowadzonych przez Internet, a karze się organizatorów takich procederów oraz dostawców Internetu. Nie napisał Pan, o jakiej loterii mowa, więc dalsze rozważania będą miały charakter maksymalnie szeroki, aby uwzględnić grę, o której Pan pisze.

 

W Polsce przepisy dotyczące udziału w jakichkolwiek grach losowych są nad wyraz restrykcyjne, gdyż ustawodawca objął bardzo szeroki zakres aktywności pojęciem „gier hazardowych”. Obowiązuje tutaj ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm. — dalej: u.g.h.), która od początku swojego obowiązywania przysparza samych trudności — zwłaszcza w zakresie interpretacji, co jest objęte zakresem jej obowiązywania. Art. 1 u.g.h. brzmi niewinnie: „ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach”. Kłopoty zaczynają się w momencie, gdy zadajemy pytanie, co się dokładnie kryje pod tymi enigmatycznymi sformułowaniami.

 

W odniesieniu do gier losowych ustawodawca dość precyzyjnie określił, co należy przez nie rozumieć. Są to:

 

 • „gry liczbowe – gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;
 • loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
 • gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 • gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego;
 • gry w karty: black jack, poker, baccarat;
 • gry w kości;
 • gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;
 • gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 • loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
 • loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
 • loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez: odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej – a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe”.

 

(…)

 

Powyższe przepisy raczej Pana nie dotyczą, gdyż po pierwsze, organizowanie loterii we Włoszech podlega przepisom włoskim, a nie polskim, więc trudno mówić o organizowaniu nielegalnej gry w świetle polskiej ustawy antyhazardowej, po drugie, K.k.s. penalizuje udział w zagranicznych grach losowych oraz zagranicznych zakładach wzajemnych tylko wówczas, gdy uczestniczy się w nich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z racji tego, że jest to przepis o charakterze karnym, zagrażający podstawowej wartości, jaką jest wolność, należy wykładać go maksymalnie ściśle i zakazana jest wykładnia rozszerzająca. Tym samym jeżeli znajduje się Pan na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie można mówić o spełnieniu tego znamienia czynu zabronionego — a bez spełnienia wszystkich znamion nie da się nikogo pociągnąć do odpowiedzialności karnej, tym karno-skarbowej. Stąd też nie widzę podstaw, aby wymierzyć Panu jakąkolwiek karę o charakterze karno-skarbowym.

 

W dalszej kolejności pozwolę sobie przejść do aspektów podatkowych, związanych z wygraną.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. — dalej: u.p.d.o.f.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Stosownie do art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f. „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Oznacza to, że jeżeli Pański ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce mimo czasowego pobytu w innym Państwie, to nadal podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i co do zasady musi Pan odprowadzać podatek od swoich dochodów niezależnie od tego, gdzie zostały uzyskane (w Polsce, Rosji czy Włoszech).

 

(…)

 

Jeżeli spełnia Pan którykolwiek z warunków przedstawionych powyżej, nie ciąży na Panu obowiązek rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym. W sytuacji jednak, gdy nie można zastosować żadnego zwolnienia, musi Pan odprowadzić 10% podatku od wygranej.

 

Aby rozstrzygnąć tę sytuację, byłoby najlepiej zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w Pana sprawie – opłata wynosi 40 zł, a pozwoli jednoznacznie określić Pańskie obowiązki podatkowe. Co ważne, jeżeli urząd skarbowy wyda taką interpretację, to nie może jej zmienić bez ważnego powodu.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl