Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od środków transportowych przeznaczonych do nauki jazdy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.12.2013

Prezydent miasta zwolnił pojazdy przeznaczone do nauki jazdy z podatku od środków transportowych. Natomiast wójt sąsiedniej gminy każe płacić ten podatek. Czy to jest zgodne z prawem? Chodzi o samochody ciężarowe i autobusy.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm., dalej – u.p.o.l.) określa zasady opodatkowania pojazdów podatkiem od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 u.p.o.l.: „opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

 

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

7) autobusy”.

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć kwot z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

 

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. zwalnia się od podatku od środków transportowych m.in. środki transportowe stanowiące pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

Pojawiały się głosy, że samochody ciężarowe i autobusy przeznaczone do nauki jazdy są właśnie pojazdami specjalnymi. Przypomnę, co zapewne wie Pan doskonale, że pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

 

Poniekąd za pojazd specjalny uznawał samochody ciężarowe i autobusy przeznaczone do nauki jazdy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 5 grudnia 2007 r. (I SA/Lu 533/07), gdzie sąd argumentował, że: „O ile bowiem samochód ciężarowy przystosowany do nauki jazdy może służyć także przewożeniu ładunków, to jednak nie każdy samochód ciężarowy może być wykorzystany do nauki jazdy. Bez spełnienia dodatkowych warunków, o których była wyżej mowa, jest to zupełnie niemożliwe”. Niemniej jednak orzecznictwo późniejsze nie podzieliło tego poglądu, tak jak i większa część doktryny.

 

W wyroku WSA w Olsztynie z 6 sierpnia 2009 r. (I SA/Ol 385/09) czytamy, że: „Pojazdy używane przez skarżącego do nauki jazdy nie mogą być traktowane jako pojazdy używane do celów specjalnych. Status pojazdów specjalnych mają pojazdy wymienione w rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 974). Wobec powyższego Sąd podzielił stanowisko organów, iż samochody skarżącego nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, przewidzianemu w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż używanie ich do nauki jazdy nie spowodowało zmiany określonego rodzaju pojazdu. Wśród wymienionych w tym akcie prawnym pojazdów nie figurują samochody ciężarowe i autobusy”. Podobne stanowisko znajdziemy również w innych nowszych wyrokach, w tym w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 17 listopada 2011 r. (I SA/Go 897/11).

 

Analogicznie, czyli nie uznając samochodów do nauki jazdy za pojazdy specjalne, wskazuje Grzegorz Dudar (G. Dudar, L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008). Autor ten zauważa, że: „Owszem, samochód ciężarowy przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać określone parametry (wymiary, dodatkowe wyposażenie) i przejść dodatkowe badania techniczne, ale nie zmienia to faktu, iż w dalszym ciągu jest to samochód ciężarowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samochód ciężarowy, dostosowany do szkolenia przyszłych kierowców, przewoził towary czy ładunki na skrzyni ładunkowej. Nie można również się zgodzić, iż zainstalowanie w pojeździe dodatkowego hamulca, czy lusterek jest na tyle istotną zmianą wyposażenia, aby przyjąć, iż ten pojazd jest przeznaczony do wykonywania określonej funkcji. Przyjmując argumentację sądu za zasadną, doszlibyśmy do absurdalnych wniosków, gdyż samochód ciężarowy spełniający wszystkie wymagania określone w § 43 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (wymiary, dodatkowe wyposażenie), nawet niewykorzystywany do nauki jazdy, korzystałby ze zwolnienia w podatku od środków transportowych. Pamiętać bowiem należy, iż definicja pojazdu specjalnego odnosi się do cech konstrukcyjnych pojazdu przeznaczonego do wykonywania określonej funkcji, a nie jego rzeczywistego wykorzystywania zgodnie z tą funkcją”.

 

Tym samym uznać można, że ani samochód ciężarowy wykorzystywany do nauki jazdy, ani tak samo wykorzystywany autobus nie korzystają ze zwolnienia dla pojazdów specjalnych z podatku od środków transportowych.

 

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż przewidziane w ustawie, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6. Rady gmin mogą zatem, jeśli chcą, ale nie muszą, zwolnić samochody ciężarowe i autobusy wykorzystywane do nauki jazdy z podatku od środków transportowych. Jest to ich autonomiczna decyzja. To, że w jednej gminie postanowiono takie zwolnienie wprowadzić, nie oznacza, że inna gmina również musi zwolnić samochody ciężarowe i autobusy wykorzystywane do nauki jazdy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Desery z dodatkiem alkoholu, czy potrzebne zezwolenie?

Czy bez koncesji, zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogę sprzedawać desery lodowe z dodatkiem alkoholu, a dokładniej likierów?

Opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do gminy

Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Zgodnie z zawartą z gminą umową na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych wpłacamy do gminy z tego tytułu opłatę wyliczoną na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy (taki zapis jest przywołany w umowie). Opłatę tę zgodnie z zapisami tejże ustawy jak i Ordynacji podatkowej wyliczamy i przekazujemy gminie w pełnych złotych. W roku bieżącym główna księgowa urzędu miejskiego zakwestionowała ten sposób wyliczenia i zażądała opłaty w kwocie z groszami (chcę dodać, że kwota groszy nie zawiera zaokrąglenia zgodnego z zasadami matematycznymi). Uważam, że opłatę przekazaliśmy prawidłowo, ale aby uniknąć niepotrzebnych sporów chcę poznać, co mówią w tym przypadku przepisy prawa.

Opłata uzdrowiskowa

Regularnie korzystam ze skierowań NFZ do szpitala uzdrowiskowego. W tym roku po raz pierwszy zostałam zmuszona do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej (inaczej nie chciano mnie przyjąć). Dowiedziałam się, że taką decyzję wydała rada miasta. Zwróciłam się z pisemną prośbą o wyjaśnienie do burmistrza, ten jednak odpisał, że jest to zgodne z prawem, ponieważ szpital uzdrowiskowy nie jest szpitalem w potocznym znaczeniu, więc nie jest zwolniony z opłaty (w załączniku przesyłam korespondencję, którą wymieniliśmy). Czy miał rację? 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »