Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży samochodu firmowego

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 10.08.2009

Podatek od sprzedaży samochodu firmowego sprawia wiele kłopotów. Przedmiotem artykułu jest więc przedstawienie warunków, na jakich możliwe jest zwolnienie dostawy samochodów firmowych, oraz podstawowych wątpliwości z tym związanych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nierzadko podatnicy mają wątpliwości, jak powinno wyglądać opodatkowanie sprzedaży samochodu (potocznie nazywane jako podatek od sprzedaży samochodu) zarejestrowanego na firmę. Co do zasady, wątpliwości te dotyczą kwestii możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz korekty podatku naliczonego przy nabyciu tego samochodu.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) z podatku VAT zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Samochody, jako rzeczy ruchome, mogą zostać uznane ze towary używane, jeżeli okres użytkowania samochodu przez podatnika wynosił co najmniej pół roku. Regulacje te oznaczają więc, iż ci podatnicy, którzy skorzystali nawet z częściowego odliczenia podatku VAT (np. odliczyli 6000 zł lub 60% podatku naliczonego) przy nabyciu samochodu, przy jego późniejszej dostawie nie mieliby prawa do zastosowania zwolnienia.

 

Na szczęście i dla tych podatników otwiera się furtka do zastosowania zwolnienia podatkowego, o ile spełnią oni warunki przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.). Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 (odliczenie częściowe) ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi. Dzięki tym regulacjom, mimo odliczenia podatku VAT, podatnik może zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży samochodów uznawanych za towary używane, tj. użytkowanych przez podatnika ponad pół roku – jednym słowem, podatek od sprzedaży samochodu nie obowiązuje podatnika. Istotne – co warto podkreślić – jest to, czy podatnikowi prawo do częściowego odliczenia przysługiwało, nie zaś to, czy podatnik faktycznie z tego prawa do odliczenia podatku VAT skorzystał.

 

Przepis definiujący towar używany nie precyzuje natomiast, czy podatnik powinien dany towar użytkować jako właściciel. Ma to istotne znaczenie w kontekście użytkowania samochodu w ramach umów leasingu. W tym przypadku bowiem podatnik używa samochodu przez kilka lat, a dopiero po tym okresie staje się jego właścicielem. Wydaje się, iż w tej sytuacji do okresu użytkowania należy więc wliczyć także okres, w trakcie którego pobierane były opłaty leasingowe. Okres ten z reguły jest dłuższy niż pół roku, dlatego po wykupie samochodu możliwe byłoby do jego sprzedaży zastosowanie przedmiotowego zwolnienia. Stanowisko to podziela również znaczna część organów podatkowych (zob. m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku, 20 października 2004 r., PI/005-1789/04/CIP/09). Warto zwrócić uwagę, że na podstawie powyższych przepisów nie przysługuje prawo do tego zwolnienia w przypadku dostawy samochodów ciężarowych. Wynika to z faktu, iż przy nabyciu takiego samochodu przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT, podczas gdy zwolnienie ustawowe przysługuje w przypadku braku takiego prawa, zaś zwolnienie wynikające z rozporządzenia możliwe jest w przypadku odliczenia częściowego.

 

Wątpliwości w przedmiotowej kwestii budzi także to, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego zwolnienie z podatku przysługuje, jeżeli podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Oznaczałoby to, iż w przypadku sprzedaży samochodów osobowych, przy nabyciu których podatnik odliczał podatek naliczony pod rządami poprzedniej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, nie można zastosować zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży. Niestety, pogląd ten wyrażały również organy podatkowe w swoich interpretacjach (zob. m.in. Urząd Skarbowy w Sosnowcu, 16 stycznia 2006 r., PP IV/443-131/05).

 

Sprzedaż samochodu osobowego wiąże się pod pewnymi warunkami również z konsekwencjami w odniesieniu do korekty podatku VAT. Generalnie prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje tylko w takim zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli podatnik wykonujący czynności opodatkowane podatkiem VAT dokona zakupu samochodu, to przysługuje mu prawo do odliczenia VAT, ponieważ zakłada się, że samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Jeżeli natomiast w późniejszym okresie podatnik dokona sprzedaży samochodu osobowego, przed upływem 5 lat od roku, w którym został on zakupiony, wówczas – stosownie do uregulowań art. 91 ust. 2-8 ustawy o VAT – jest zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty odliczonego podatku naliczonego w miesiącu, w którym dokona sprzedaży. W tej sytuacji podatnik zachowuje prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środka trwałego, ale tylko w części dotyczącej okresu wykorzystywania tego środka do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Od momentu zaś dokonania sprzedaży samochodu bez opodatkowania podatkiem VAT, podatnik traci prawo odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej pozostałego z 5-letniego okresu korekty. Co ciekawe, choć powyższe stanowisko jest dominujące w interpretacjach organów podatkowych, to jednak zdarzają się wyjątki. Pogląd przeciwny wyraziła m.in. Izba Skarbowa w Lublinie (10 maja 2005 r., PP1/448-601/04/I), której Dyrektor uznał, że dostawa samochodu, przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, nie powoduje konieczności korekty wcześniej odliczonego podatku.


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + sześć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki