Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykorzystanie całej kwoty ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.11.2009

Moja żona w 2007 r. sprzedała mieszkanie, które nabyła przed 2007 r. jeszcze jako panna. Ze sprzedaży uzyskała 500 000 zł i spłaciła cały kredyt zaciągnięty na to mieszkanie, tj. 200 000 zł. W urzędzie skarbowym złożyła oświadczenie o wykorzystaniu przychodu na cele mieszkaniowe. Teraz upływa 2-letni termin, ale my nie planujemy zakupu żadnego lokalu. 1) Czy zatem zryczałtowany podatek w wysokości 10% (+odsetki) będzie liczony od różnicy 500 000 zł – 200 000 zł? 2) Czy pozostałą kwotę (300 000 zł) możemy przeznaczyć na spłatę kredytu na moje mieszkanie, w którym obecnie mieszkamy? Mieszkanie to kupiłem jako kawaler i nie weszło ono w do wspólnoty majątkowej. 3) Jeśli nie, to czy mogę wnieść moje mieszkanie do majątku wspólnego?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej przed 2007 r. ustalono w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

 

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki do zastosowania zwolnienia, o którym pisze Pan w treści pytania (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e), podatek jest płatny – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed zmianą z 1 stycznia 2007 – najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie (dwa lata od dnia sprzedaży) wraz z odsetkami naliczanymi:

 1. od terminu płatności określonego w ust. 2 (tj. 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika) do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

 

Jeśli zatem nie skorzysta Pan ze zwolnienia w powyżej przedstawionym terminie, podatek będzie płatny w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Od jakiej podstawy, kwoty – spieszę wyjaśnić.

 

Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 21 ust. 1 pkt 32 wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a):


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 1. W części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części.
 3. W całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali.
 4. W całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.
 5. W części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

 

Zatem jak wyraźnie widać, zwolnieniu może podlegać część lub całość przychodu.

 

 1. Czy wydatek 200 000 zł na spłatę kredytu, o którym Pan pisze, można uznać za spełniający wymagania powyżej przedstawionego przepisu?

 

Moim zdaniem tak – na podstawie art. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e.

 

 1. Czy spłata kredytu mieszkaniowego współmałżonka zaciągniętego w 2006 r., dotycząca mieszkania będącego majątkiem odrębnym, spełnia ww. wymagania?

 

Moim zdaniem nie, gdyż to nie podatnik nabył ów lokal mieszkalny, ale jego współmałżonek.

 

 1. Czy spłata kredytu mieszkaniowego współmałżonka zaciągniętego w 2006 r., dotycząca mieszkania będącego majątkiem wspólnym, spełnia ww. wymagania?

Tu zdania są podzielone. Osobiście uważam, że jeżeli wniesie Pan ww. nieruchomość do majątku wspólnego, a żona wejdzie w prawa i obowiązki związane z ww. nieruchomością, to spłata kredytu hipotecznego, który zostanie niejako na żonę rozszerzony, będzie korzystać ze zwolnienia jako spełniająca wymogi art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e.

 

Niestety nie jest to jednoznaczne i organy podatkowe mogą prezentować odmienny pogląd – ustawodawca nie uregulował ww. sytuacji wprost. W telefonicznych rozmowach eksperci KIP uznają powyższe rozwiązanie za akceptowalne, lecz nie są to opinie wiążące.

 

Powyższe stanowisko może zatem być inne od interpretacji przepisów, jakiej w trakcie ewentualnej kontroli mogą dokonać organy. Jedyną metodą zabezpieczającą podatnika, pozwalającą uzyskać wiążącą wykładnię, jest wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację do ministra finansów na druku ORD-IN.

 

Silnym argumentem przemawiającym przeciw korzystaniu ww. wydatku ze zwolnienia jest fakt, że kredytobiorcą jest i pozostanie małżonek, a nie podatnik.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć plus zero =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu

Mieszkanie należało do MPGM i jemu lokatorzy płacili czynsz. Odnalazł się jednak właściciel lokalu, ale lokatorzy przestali płacić czynsz. Sąd nakazał eksmisję, ale miasto nie znalazło lokalu socjalnego. W ugodzie sądowej miasto zgodziło się zapłacić właścicielowi odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu. Czy to odszkodowanie należy rozliczyć jako dochód podatnika z najmu? Co z kosztami sądowymi, które zostały poniesione i potem zwrócone przez miasto?

Sprzedaż darowanej działki, zakup mieszkania w Anglii a ulga podatkowa

Dwa lata temu otrzymałam od rodziców w formie darowizny działkę budowlaną. Obecnie chciałabym ją sprzedać, a uzyskane środki przeznaczyć na zakup mieszkania. Przebywam jednak w Anglii (jestem rezydentem) i tu właśnie chciałabym kupić mieszkanie. Czy w tej sytuacji będę mogła skorzystać z ulgi podatkowej?

Zakup prezentów w ramach programu lojalnościowego a koszty firmy

Prowadzę program lojalnościowy w serwisie internetowym. Klienci przy zakupach otrzymują punkty, które mogą później wymienić na różne prezenty. Czy zakup tych nagród można uznać za koszty firmy? Wydaje nam się, że program pozytywnie wpływa na wyniki sprzedaży, co przekłada się na wzrost przychodu.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »