Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży działki przed upływem 5 lat

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.04.2015

Chcę sprzedać działkę kupioną 3 lata temu jako grunt orny. Na działce jest rozpoczęta budowa domu. Jaki zapłacę podatek od sprzedaży, jeśli uzyskaną kwotę przeznaczę na zakup i remont innego domu? Po sprzedaży grunt straci status rolny, z uwagi na powierzchnię uzyska status działki siedliskowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż części gospodarstwa rolnego nie jest działalnością rolniczą, więc stosuje się do niej przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie nie znajdzie tu zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, tj. przepis stanowiący, że wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; albowiem zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

 

W związku z powyższym zastosowanie znajdą zasady ogólne, zgodnie z którymi mamy tu do czynienia ze źródłem przodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Od dochodu z tego źródła, tj. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Zgodnie z ww. art. 22 ust. 6c – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

By uniknąć podatku można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy na mocy którego wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Własnym celem mieszkaniowym jest m.in. zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a wydatek na nabycie budynku mieszkalnego i zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d wydatki na remont własnego budynku mieszkalnego, jego części. Tym samym wydając całą kwotę przychodu na nabycie budynku mieszkalnego i jego remont, w przywołanym czasie, nie zapłaci Pan podatku korzystając w pełni ze zwolnienia. Należy pamiętać o rozliczeniu dokonywanym na PIT-39 (składanym do końca kwietnia następującego po roku w którym miejsce będzie mieć sprzedaż), gdzie wskazuje się również na prawo korzystania z ulgi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 0 =

»Podobne materiały

Przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską

W jakiej części przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską (z założenia każdy z małżonków posiada 50% udziałów), powinien być podany w urzędzie pracy przez jednego z małżonków, starającego się o status bezrobotnego? Czy fakt, że pracujący małżonek w całości rozlicza przychód z

 

Podatek od zbycia części nieruchomości

W maju 2007 r. nabyłam połowę działki i domu po śmierci mojego męża. Nieruchomość nabyłam w całości w 2002 r. wraz z mężem. W 2010 r. zbyłam całą nieruchomość i musiałam zapłacić podatek od gruntu. Czy to było zgodne z prawem? Dodam, że od 2002 r. aż do teraz jestem zameldow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »