.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od przyznanego wynagrodzenia za wypowiedzenie z pracy

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 01.02.2010

Zakład pracy wypłacił mi trzymiesięczne wynagrodzenie za wypowiedzenie z pracy. Sąd zasądził kwotę 3800 zł. Pracodawca przelał mi 2667 zł. Proszę o poradę, czy dobrze wyliczono podatek z przyznanego wynagrodzenia? Dodam, że pracuję w zakładzie pracy chronionej, mam umiarkowany stopień niepełnosprawności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca prawidłowo wyliczył Pana wynagrodzenia netto z kwoty 3800 zł zasądzonej przez sąd.

 

Od kwoty wynagrodzenia należy odliczyć składki na ZUS:

 

  • składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% = 370,88 zł
  • składka na ubezpieczenie rentowe – 1,5% = 57 zł
  • składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% = 93,10 zł

 

Łącznie składka na ZUS to 520,98 zł (13,71%).

 

Następnie należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawą będzie kwota 3279,02 zł (3800 zł – 520,98 zł).

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% = 295,11 zł

 

Zaliczka na podatek dochodowy, obliczona od podstawy: 3279,02 – 111,25 zł (pracownicze koszty uzyskania przychodu) = 3167,77, po zaokrągleniu: 3168 zł.

 

Zaliczka – 18% = 570,27 zł.

 

Należy jeszcze uwzględnić, że część składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od zaliczki na podatek w wysokości 7,75% = 254,12 zł.

 

Zaliczka odprowadzona przez pracodawcę do urzędu skarbowego to 316,12 zł, po zaokrągleniu: 316 zł.

 

Po wymienionych potrąceniach potrąceniach z kwoty 3800 zł wynagrodzenie netto wynosi 2667,91 zł.

 

Pracodawca obliczył wynagrodzenie bez uwzględniania kwoty wolnej od podatku (prawidłowo). Gdyby uwzględnił tę kwotę, zaliczka na podatek dochodowy wynosiłaby 270 zł, a wynagrodzenie netto wynosiłoby 2713,91 zł.

 

Jeżeli nie pracuje Pan obecnie (pracodawca uwzględnia kwotę wolną od podatku w wysokości 46,33 zł miesięcznie), to różnica wynikająca z nierozliczenia kwoty wolnej od podatku zostania uwzględniona w rozliczeniu rocznym.

 

Okoliczność, że posiada Pan orzeczenie o niepełnosprawności i pracował Pana w zakładzie pracy chronionej, nie ma wpływu na wysokość Pana wynagrodzenia, a w szczególności na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.

 

Osoby niepełnosprawne nie są zwolnione z opłacania tych składek, a także nie płacą niższego podatku dochodowego.

 

Zasady obliczania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego są takie same jak dla pracownika pełnosprawnego.

 

Uprawnieniami pracownika niepełnosprawnego mogą być, stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2008 r. Nr 14, poz. 92):

 

  • dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy,
  • dodatkowy 10-dniowy urlop wypoczynkowy,
  • zwolnienie z pracy z zachowaniem wynagrodzenia na czas uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • zwolnienie z pracy z zachowaniem wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego, jeśli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
  • 35-godzinny tydzień pracy (w przypadku zatrudnienia na pełny etat),
  • zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne (lub z powodu jego nieobecności – lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi na to zgodę.

 

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może się ubiegać o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika (w tym do składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za pracownika niepełnosprawnego), a także o zwolnienie z wpłat na Fundusz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »