Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od hodowli egzotycznych zwięrząt

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 31.08.2009

Nabyłam samiczkę i samczyka pewnego egzotycznego gatunku jeża i chciałabym, kiedy dochowam się potomstwa, sprzedawać te zwierzątka indywidualnym klientom. Okres przetrzymywania takiego gryzonia od urodzenia do oddania nabywcy to ponad 2 miesiące (ok. 9 tyg.). Bardzo mi zależy, żeby to była legalna hodowla. Stąd moje pytanie: czy spełniam przesłanki do zakwalifikowania takiej hodowli do działalności rolniczej? Jeśli będzie to działalność rolnicza, jaki podatek muszę płacić od przychodów z takiej działalności? Czy żeby opłacać podatek rolny muszę posiadać ziemię rolną? Do hodowli tych zwierząt nie potrzeba ziemi – wystarczy wyodrębnione pomieszczenie w mieszkaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicje ustawowe działalności rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej znajdują się w art. 2 ust. 2, 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Współzależność pomiędzy tymi definicjami polega na tym, że jednym z rodzajów działalności rolniczej są działy specjalne produkcji rolnej. Można więc powiedzieć, że każda działalność prowadzona w ramach działów specjalnych produkcji rolnej jest działalnością rolniczą, a o tym, czy konkretny jej rodzaj należy zaliczyć do działu specjalnego produkcji rolnej, przesądza jedynie zastosowanie określonych kryteriów, np. okresu przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin. Oczywiście nie każda działalność rolnicza będzie działem specjalnym produkcji rolnej.

 

Ustawa wskazuje, iż działami specjalnymi produkcji rolnej jest m.in. hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Z zapisów art. 2 ust. 3a cyt. ustawy wynika, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do tej ustawy, czyli w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz w normach szacunkowych dochodu. Tabela określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt, z uwagi na ich rozmiary, stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Z kolei normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej na 2009 r. zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 30.09.2008 r. Nr 173, poz. 1073).

 

Hodowla egzotycznych jeży nie występuje w wymienionej tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej. Dlatego też hodowla tych zwierząt będzie działalnością rolniczą lub gospodarczą, w zależności od okresu przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost. Biorąc pod uwagę cyt. przepis art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy okres przetrzymywania zwierząt, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, wynosi – licząc od dnia nabycia – mniej niż dwa miesiące, działalność ta będzie stanowiła źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W pozostałych przypadkach, gdy okres przetrzymywania zwierząt, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, wynosić będzie – licząc od dnia nabycia – więcej niż dwa miesiące, działalność ta będzie stanowiła działalność rolniczą, do której na mocy art. 2 ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się przepisów ustawy o PIT.

 

Jeżeli zatem okres przetrzymywania takiego jeża od urodzenia do oddania nabywcy wynosi ponad 2 miesiące, wówczas przychody z tej działalności będą zwolnione z PIT (tak też w odpowiedzi na wątpliwości hodowców strusi wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie z 19 lipca 2002r. – PB2/MW-033-0213-1060/02).

 

Jednocześnie nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym, bowiem opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Tym samym hodowla jeży, na warunkach przez Panią przedstawionych (ponad 2-miesięczny okres przetrzymywania) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym ani podatkiem rolnym.

 

Sądzę, że warto jednak dla celów dowodowych pod kątem tego – jak by nie mówić kluczowego – dwumiesięcznego okresu stworzyć jakiś rejestr, w którym będzie Pani ewidencjonowała okresy narodzin jeży oraz terminy ich zbycia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus pięć =

»Podobne materiały

Wykreślenie kółka rolniczego z rejestru

Kółko rolnicze straciło charakter organizacji zawodowej rolników. Oto istotne informacje odnośnie kółka:   8 osób będących członkami kółka nie jest rolnikami, kółko nie prowadzi żadnej działalności statutowej, gospodarczej, nie ma zobowiązań finansowych, wobec kółka nie toczą się postępo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »