Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od pracy na statku firmy z Hongkongu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.02.2010

Czy muszę zapłacić w Polsce podatek od dochodów uzyskanych z pracy na statku w roku 2004 i 2005, jeśli jestem zatrudniony przez firmę w Hongkongu i pracuję na statku pod brytyjską banderą, a armator statku ma główną siedzibą w USA? Ile wynosi okres przedawnienia, jeśli chodzi o zapłacenie podatku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O ile dobrze zrozumiałem Pana pytanie: zatrudniony jest Pan w firmie mającej swoją siedzibę w Hongkongu, to jest w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong, będącym częścią Chińskiej Republiki Ludowej, której pracownicy stanowią regularną załogę statku armatora z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pływającego pod brytyjską banderą.

 

Zgodnie z polskim prawem – obowiązującym w okresie, o który Pan pyta – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Gdy osoba fizyczna nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Polska posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zarówno z Chińską Republiką Ludową, jak i ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Królestwem Wielkiej Brytanii.

 

Kwestią mogącą budzić uzasadnione wątpliwości i spory jest ustalenie, którą z powyższych umów należy stosować w Pana przypadku.

 

Moim zdaniem należałoby zastosować umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z dnia 10 marca 1989 r.), która stanowi w art. 15 ust. 3, iż „wynagrodzenia z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku lub samolotu w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, mogą być opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa”.

 

Zgodnie z powyższym zapisem Pana wynagrodzenie osiągane z opisanego tytułu winno być opodatkowane tylko w Chinach.

 

Niestety powyższa teoria opiera się na założeniu, że umowę stosuje się również dla Hongkongu, a tu już zdania są podzielone. Umowa stanowi, iż określenie „Chiny” oznacza „Chińską Republikę Ludową; użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych”.

 

Można by zatem wnioskować, iż Hongkong jest częścią Chin w rozumieniu umowy jednakże, organy podatkowe uważają, że tak nie jest. Trudno odmówić im racji, ponieważ Hongkong ma odrębny system podatkowy.

 

W „Biuletynie Skarbowym” z 2004 roku (sygn. PB7/033-0539-BM611152/03 – nr 2, s. 22) przeczytać możemy:

 

„W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, zarówno ze strony organów skarbowych jak i podatników dotyczącymi zastosowania postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65) do terytoriów Hongkongu i Makao, mając na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśniam:

 

Art. 1 polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż ma ona zastosowanie do osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c Umowy określenia «Umawiające się Państwo» i «drugie Umawiające się Państwo» oznaczają odpowiednio Polskę i Chiny.

 

Definicję określenia «Chiny» zawiera art. 3 ust. 1 lit. b Umowy. który stanowi. iż oznacza ono Chińską Republikę Ludową, a określenie to «użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje, zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych».

 

Zarówno Hongkong jak i Makao mają status Specjalnych Regionów Administracyjnych ChRL, który pozwala tym terytoriom na zachowanie, zgodnie z zasadą «jeden kraj, dwa systemy», m.in. własnego systemu podatkowo-celnego i autonomicznej administracji w tym zakresie. Oznacza to, iż Hongkong i Makao nie są objęte określeniem «Chiny» w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b Umowy, gdyż nie są terytoriami, na których stosowane jest prawo podatkowe Chińskiej Republiki Ludowej.

 

Należy zatem uznać. iż przepisy polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie mają zastosowania do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytoriach Hongkongu i Makao, a także do dochodów uzyskanych przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski ze źródeł położonych na terytoriach Hongkongu oraz Makao”.

 

Reasumując – odpowiadając na Pana pierwsze pytanie – tak, dochody z powyższego źródła winny być opodatkowane w kraju.

 

Odpowiadając na Pana drugie pytanie – zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Zobowiązanie podatkowe dotyczące dochodów uzyskanych w 2004 roku przedawni się zatem 31 grudnia 2010 roku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus VIII =

»Podobne materiały

Podatek od nagrody uzyskanej za granicą

Dwa miesiące temu zostałam laureatem nagrody w konkursie naukowym z dziedziny metrologii. Nagroda to 20 tys. euro. Wypłaca ją fundacja mająca siedzibę w Holandii. Jak i gdzie mam opodatkować tę wygraną? Jaki podatek mnie obowiązuje, jak go wykazać w zeznaniu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »