Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od pożyczki pieniężnej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.05.2013

Ojciec udzielił mi pożyczki pieniężnej w wysokości 70 000 zł przelewem bankowym. Nie zgłosiłam tego w urzędzie skarbowym w ciągu przewidzianego terminu 14 dni. Czy jeżeli teraz zgłoszę tę czynność wraz z czynnym żalem, to zostanę zwolniona z opłacenia 2% podatku? Co powinnam teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że podatkowi podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

 

Obowiązek podatkowy przy pożyczce powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a niejako odnawia się z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

 

Obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego ciąży na biorącym pożyczkę lub przechowawcy. Podstawą opodatkowania przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego jest kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, a stawka podatku wynosi 2%.

 

Podatnicy są obowiązani bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Niektóre pożyczki zwolnione są od podatku, m.in. udzielane:

 

  • według art. 9 pkt 10 lit b) – w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) [czyli np. pożyczka od rodzica dla dziecka], w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł, pod warunkiem:

    – złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,

    – udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

  • według art. 9 pkt 10 lit c) – na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości 9637 zł na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn.

 

Jak widać wyraźnie, pierwszego zwolnienia nie można już zastosować, termin bowiem do złożenia deklaracji już upłynął, a że ma on charakter materialnoprawny – jest nieprzywracalny. Złożenie czynnego żalu nie powoduje zatem uniknięcia opodatkowania, nie daje prawa do skorzystania z tego zwolnienia.

 

Drugie zwolnienie przysługuje jedynie do wymienionej kwoty.

 

Podsumowując, właściwym postępowaniem będzie złożenie czynnego żalu, by uniknąć konsekwencji karnoskarbowych, wraz z deklaracją i zapłata 2% podatku wraz z odsetkami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - III =

»Podobne materiały

Pożyczka od siostry a obowiązek podatkowy

Pożyczyłem od siostry 12 000 zł (otrzymałem pieniądze w kilku przelewach) na mocy umowy ustnej. Czy pożyczkę powinienem zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić jakiś podatek?

Pożyczka dla matki a podatek

Chciałabym pożyczyć mojej matce pieniądze. Czy zostanę zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych?

Opodatkowanie pożyczki

Moje pytanie dotyczy opodatkowania pożyczki. Dwa lata temu pożyczyłam od mojego partnera i jego rodziny w sumie 12 000 zł. Pieniądze otrzymałam „do ręki”. Nie spisaliśmy żadnej umowy. Jakiś czas później rozstałam się z partnerem. Uzgodniliśmy, że spłata pożyczki nastąpi, gdy uda mi się u

Podział zysku w spółce jawnej a PCC

Spółka od lat podejmuje uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku jako „zysk po pomniejszeniu o zaliczki pobrane w trakcie roku przez wspólników pozostaje w spółce” lub „zysk pozostawia w spółce jako kapitał zapasowy”. Jak to się ma do PCC? W świetle ostatniego wyroku WSA S

Udostępnienie swojego konta

Wyraziłam zgodę i udostępniłam numer konta bankowego mojemu pacjentowi, który jest osoba leżącą, w celu przelania środków z tytułu odszkodowania w kwocie 100 000 zł. Pieniądze po trzech dniach przekazałam Panu za pokwitowaniem w obecności świadka. Nie miałam wiedzy, czy mogę takie rzeczy robić.

Wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki przez udziałowca

Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na kupowaniu nieruchomości z licytacji komorniczej, następnie nieruchomości te są remontowane i sprzedawane z zyskiem. Pieniądze na zakup nieruchomości pochodzą z pożyczek udzielonych przez udziałowców. Po sprzedaży nieruchomości spółka spłaca pożyczki w
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »