.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podatek od odkupu otrzymanych w spadku jednostek funduszy inwestycyjnych

• Autor: Aleksander Słysz

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec i ja – jako jedyny spadkobierca – odziedziczyłem po nim jednostki funduszy inwestycyjnych. Po załatwieniu procedury spadkowej u notariusza udałem się do banku, gdzie złożyłem zlecenie odkupu jednostek. Fundusz wypłacił mi ich wartość po aktualnej cenie, potrącając „podatek Belki” od 100% wartości odkupu. Czy słusznie została mi potrącona ta kwota? Jeśli nie – jak ją odzyskać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Opisany przez Pana podatek jest moim zdaniem nałożony zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Przedstawiony stan faktyczny składa się z 2 elementów:

 

  1. spadkobrania – zwolnionego od opodatkowania oraz
  2. odkupu (sprzedaży) jednostek funduszu – nie ma wątpliwości, że zachodzi tu opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

 

Zryczałtowany podatek, o którym mowa, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem, że dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny. Koszty uzyskania przychodu oblicza się zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Reasumując, nie ma Pan kosztów do odtrącenia, gdyż nie było wydatku na nabycie. Wydatek taki miał spadkodawca i mógłby go odliczyć, gdyby sam dokonywał zbycia.

 

Analogiczne stanowisko znaleźć można m.in. w piśmie z dnia 11 maja 2009 r. Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt IPPB2/415-91/09-4/MK), w którym wskazuje się, że w przypadku nabycia w drodze spadku papierów wartościowych, w momencie ich transferu z rachunku męża nie można w stosunku do połowy papierów wartościowych zastosować ich rzeczywistej ceny zakupu jako kosztów uzyskania przychodów, ponieważ przy nabyciu w drodze spadku nie występuje koszt nabycia.

 

Podobnie w piśmie z dnia 17 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPB2/415-35/09-4AS) wskazuje, że:

 

  1. „Nabycie przez spadkobiercę w drodze dziedziczenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze spadkodawcy nie podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
  2. Podstawą opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w przypadku odkupu jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia stanowi przychód pomniejszony o koszty opłaty manipulacyjnej”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - osiem =

Istnieją jednak wyroki sądowe mówiące o dziedziczeniu praw i obowiązków spadkodawcy, czyli również prawa do odliczenia kosztów zakupu "papierów". Czyli kto ma rację sąd czy Urząd skarbowy?

oldeagle

własnie dziś dowiedziałam,się ,że pieniądze mojej mamy zostały w ten sposób własnie podwójnie opodatkowane (raz przy zarobku za który kupiła jednotki, a drugi raz teraz przy dziedziczeniu) i jak się nie pośpieszę z US to 3 raz. A to Polska właśnie... złodzieje

krysia

Uważam że taka interpretacja powinna być zawarta w każdym prospekcie funduszy itp. żeby nabywca wyraźnie wiedział że nie powinien myśleć o inwestycji długoterminowej, bo zostawiając ją w spadku pozostawia spadkobiercom kapitał pomniejszony o 19% i to z rażącym naruszeniem prawa jakim jest k.c.

spadkobierca

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu