Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od odkupu otrzymanych w spadku jednostek funduszy inwestycyjnych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.03.2010

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec i ja – jako jedyny spadkobierca – odziedziczyłem po nim jednostki funduszy inwestycyjnych. Po załatwieniu procedury spadkowej u notariusza udałem się do banku, gdzie złożyłem zlecenie odkupu jednostek. Fundusz wypłacił mi ich wartość po aktualnej cenie, potrącając „podatek Belki” od 100% wartości odkupu. Czy słusznie została mi potrącona ta kwota? Jeśli nie – jak ją odzyskać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany przez Pana podatek jest moim zdaniem nałożony zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Przedstawiony stan faktyczny składa się z 2 elementów:

 

  1. spadkobrania – zwolnionego od opodatkowania oraz
  2. odkupu (sprzedaży) jednostek funduszu – nie ma wątpliwości, że zachodzi tu opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

 

Zryczałtowany podatek, o którym mowa, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem, że dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny. Koszty uzyskania przychodu oblicza się zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Reasumując, nie ma Pan kosztów do odtrącenia, gdyż nie było wydatku na nabycie. Wydatek taki miał spadkodawca i mógłby go odliczyć, gdyby sam dokonywał zbycia.

 

Analogiczne stanowisko znaleźć można m.in. w piśmie z dnia 11 maja 2009 r. Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt IPPB2/415-91/09-4/MK), w którym wskazuje się, że w przypadku nabycia w drodze spadku papierów wartościowych, w momencie ich transferu z rachunku męża nie można w stosunku do połowy papierów wartościowych zastosować ich rzeczywistej ceny zakupu jako kosztów uzyskania przychodów, ponieważ przy nabyciu w drodze spadku nie występuje koszt nabycia.

 

Podobnie w piśmie z dnia 17 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPB2/415-35/09-4AS) wskazuje, że:

 

  1. „Nabycie przez spadkobiercę w drodze dziedziczenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze spadkodawcy nie podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
  2. Podstawą opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w przypadku odkupu jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia stanowi przychód pomniejszony o koszty opłaty manipulacyjnej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - dziewięć =

16.08.2012

Istnieją jednak wyroki sądowe mówiące o dziedziczeniu praw i obowiązków spadkodawcy, czyli również prawa do odliczenia kosztów zakupu "papierów". Czyli kto ma rację sąd czy Urząd skarbowy?

oldeagle

28.09.2011

własnie dziś dowiedziałam,się ,że pieniądze mojej mamy zostały w ten sposób własnie podwójnie opodatkowane (raz przy zarobku za który kupiła jednotki, a drugi raz teraz przy dziedziczeniu) i jak się nie pośpieszę z US to 3 raz. A to Polska właśnie... złodzieje

krysia

26.04.2011

Uważam że taka interpretacja powinna być zawarta w każdym prospekcie funduszy itp. żeby nabywca wyraźnie wiedział że nie powinien myśleć o inwestycji długoterminowej, bo zostawiając ją w spadku pozostawia spadkobiercom kapitał pomniejszony o 19% i to z rażącym naruszeniem prawa jakim jest k.c.

spadkobierca

»Podobne materiały

Spadek z Anglii

Moja mama ma otrzymać spory spadek z Anglii. Na razie towarzystwo powiernicze załatwia formalności i niebawem ma przelać pieniądze wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów. Kiedy zatem powstał (powstanie) obowiązek podatkowy? Według jakiego kursu ustalić podstawę opodatkowania? Pieniądze będą przela

 

Data uprawomocnienia się nabycia spadku

Moja siostra i ja jesteśmy jedynymi spadkobiercami zmarłego w zeszłym roku ojca. Sprawa spadkowa odbyła się 22.01.2008 r.. Na odwrocie dokumentu widnieje pieczęć – sąd rejonowy, I wydział cywilny stwierdza, że orzeczenie niniejsze jest prawomocne, Kraków, dnia 29.02.2008 r. (podpisan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »