.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomości w działalności gospodarczej a grunty rolne

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.10.2016

Mam dwa pytania odnośnie podatków od nieruchomości w działalności gospodarczej. Prowadzę działalność o przeważającym PKD 46.73Z (sprzedaż hurt. drewna) oraz PKD 02.40Z (działalność związana z leśnictwem). Jak naliczany byłby podatek, jeśli postawiłbym budynek na działce rolnej, prowadząc na tym gruncie działalność gospodarczą, a nie mając przy tym ziemi rolnej ponad 1 ha przeliczeniowy? Jaki byłby podatek za posiadane grunty rolne? Jak będzie naliczany podatek od budynku związanego z działalnością gospodarczą na gruncie mieszkalnym, jeśli miałbym przy tym ponad 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budynek wykorzystywany w działalności gospodarczej jest tu odrębnym przedmiotem opodatkowania. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 ze zm. – dalej jako „upol”) mówi, że przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

 

Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się jedynie:

 

„1) budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;

2) gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d;

3) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania”.

 

Wyjaśnić należy również, że w myśl upol działalność gospodarcza to działalność, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.), z tym że za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się m.in. działalności rolniczej lub leśnej. Pojęcie „działalność rolnicza” oznacza produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. Natomiast działalność leśna to działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej na gruncie leśnym nie czyni z tej działalności działalności leśnej, podobnie posiadanie gruntów rolnych nie czyni prowadzonej działalności działalnością rolną.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Ustawodawca zwalnia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 upol budynki gospodarcze lub ich części:

 

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Jak zatem z tego wynika, budynek położony na gruncie rolnym niesłużący wyłącznie działalności rolniczej a przeznaczony do działalności gospodarczej będzie opodatkowany tak jak każdy budynek będący w posiadaniu przedsiębiorcy, tj. wyższą stawką podatku. Nie wystarcza bowiem samo posadowienie budynku na gruncie rolnym bądź leśnym, by mógł on korzystać ze zwolnienia, do tego musiałby służyć działalności leśnej i mieć status budynku gospodarczego bądź być położonym na gruncie gospodarstwa rolnego i służyć tylko i wyłącznie działalności rolniczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl