Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Niemczech a podatek w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.01.2011

Odziedziczyłem w Niemczech nieruchomość. Zapłaciłem wszelkie podatki obowiązujące w Niemczech, a rok później nieruchomość sprzedałem. Środki oficjalnie sprowadziłem do Polski. Czy i jaki podatek muszę zapłacić w Polsce? Dodam, że spadkodawca był z III grupy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do zasad spadkobrania zastosowanie znajduje prawo spadkowe kraju spadkodawcy, bowiem zgodnie z art. 34 ustawy dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z dnia 17 listopada 1965 r.) w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci.

 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn „nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 2). Nie ma zatem wątpliwości, że spadkobranie po osobach zamieszkujących w Niemczech podlega opodatkowaniu w Polsce – zwłaszcza że umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r.), podatku od spadków nie dotyczy.

 

Pismem z dnia 19 marca 2003 r. Urząd Skarbowy w Rybniku (sygn. akt PO436-103) potwierdza, że „w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawierała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania spadków, podatnicy będący obywatelami polskimi lub mającymi miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązani są do uiszczenia należnego podatku od majątku spadkowego”.

 

Musi Pan zatem zapłacić zaległy podatek od spadków, który dla III grupy wyniesie od 12% do 20% w zależności od wartości nabytego spadku.

 

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, zatem podatek od spadku zapłacony w Niemczech podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce.

 

Odnośnie sprzedaży: dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z majątku nieruchomego położonego w Niemczech może być opodatkowany w Niemczech. Metoda unikania podwójnego opodatkowania stanowi ponadto, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód, który może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni (z nieistotnymi w Pańskiej sprawie wyjątkami) taki dochód od opodatkowania. Co do zasady, Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

 

Wskazać również należy, iż do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. W okresie tym obowiązywał przepis stanowiący, że w całości wolne od opodatkowania są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki