.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od mieszkania sprzedanego taniej niż według wyceny

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 24.08.2016

Kupiliśmy z mężem mieszkanie komunalne z bonifikatą. Wartość mieszkania wyceniona przez urząd miasta to około 95 000. Ze względu na to, że się przeprowadziliśmy, planujemy sprzedaż mieszkania. Trafił się klient i jest możliwość sprzedaży mieszkania. jednak przed upływem 5 lat (podatek 19%) za kwotę 60 000. Cena jest niestety bardzo niska, jednak adekwatna do stanu mieszkania i okolicy. Czy podatek do US płaci się od kwoty sprzedaży, czy kwoty wycenionej przez urząd miasta? Czy urząd skarbowy ma swój taryfikator cen za metraż?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw”.

 

Dla Państwa w tym momencie najważniejsze jest to, co zapisano w art. 19, czyli, jak obliczyć przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

 

Art. 19 stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zatem podstawą do obliczenia będzie wskazana przez Państwa cena zbycia. Warto, by w akcie notarialnym opisać, że mieszkanie położone na szkodach górniczych , o czym nabywca został powiadomiony. Musicie jednak pamiętać Państwo, że może się zdarzyć, że US będzie próbował zakwestionować tę kwotę i ma takie prawo. Państwo, na cele złożenia PIT, możecie podać wartość zbycia.

 

Muszę tylko zwrócić Państwa uwagę na możliwość żądania zwrotu bonifikaty przez gminę w opisanej przez Panią sytuacji. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przy czym właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent) może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty za zgodą rady gminy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton