Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od miejsca postojowego w garażu podziemnym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.06.2013

W 2008 r. sprzedaliśmy dom. Zadeklarowaliśmy, że uzyskane pieniądze przeznaczymy na cele mieszkaniowe. Zakupiliśmy mieszkanie w bloku wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym. Niedawno zadzwonił jednak pracownik urzędu skarbowego z informacją, że zalegamy z podatkiem za garaż, którego nie można odliczyć. Czy rzeczywiście będziemy musieli zapłacić ten podatek? Nie wiedzieliśmy, że miejsce w garażu nie może zostać odliczone, w przeciwnym razie zgłosilibyśmy np. wymianę okien.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

 

Zatem mieli Państwo prawo skorzystać ze zwolnienia i słusznie złożyli Państwo oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

 

Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i lit. e tej ustawy stanowi, że wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c (z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a).

 

Zgodnie z lit. a powyższego przepisu zwolnienie przysługuje zatem w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

 

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

 

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

 

  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Miejsce postojowe w garażu podziemnym nie mieści się, jak się powszechnie przyjmuje, w powyższym katalogu. Konsekwencją jest to, że wydatki na jego zakup nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

 

Analogiczne stanowiska znajdziemy m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB1/415-311/07/AD), gdzie czytamy, że: „mając na uwadze przedstawioną uprzednio analizę przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż dokonana przez Panią wpłata w wysokości 8.540,00 zł na poczet miejsca postojowego, które nie ma charakteru mieszkalnego i nie mieści się w katalogu wymienionym w ww. przepisie, nie może uzasadniać zwolnienia z opodatkowania kwoty wydatkowanej na ten cel, a uzyskanej uprzednio ze sprzedaży nieruchomości”.

 

Podsumowując, organ ma rację, w związku z czym istnieje już zaległość podatkowa od kwoty za miejsce postojowe w garażu podziemnym, którą winni Państwo uregulować wraz z odsetkami.

 

Jeśli mają Państwo rachunki, faktury, umowy z potwierdzeniem zapłaty czy inne dowody wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem zwolnienia w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, nie ma jakichkolwiek przeszkód, by teraz – kiedy nie uznano wydatków na garaż – przedłożyć kolejne wydatki do rozliczenia. Dzieje się tak często, gdy np. ze sprzedaży nieruchomości A uzyskuje się przychód np. 200 000 zł, który trafia na rachunek bankowy, na którym znajduje się już 100 000 zł. Wtedy mamy 300 000 zł na rachunku i nie da się zidentyfikować, które pieniądze są ze sprzedaży, a które z innych środków. Wydając całe 300 000 zł na zakup, remont, rozbudowę itp. cele mieszkalne, do rozliczenia wydatkowania przychodu w wysokości 200 000 zł przedstawić można dowody dokumentujące wydatki na kwotę 300 000 zł. Zatem jeśli ma Pani dowody poniesienia wydatków np. na wymianę okien (z okresu dwóch lat od dnia sprzedaży), może je Pani teraz również przedstawić do rozliczenia w urzędzie skarbowym.

 

 

 

 

Stan prawny z 15.03.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - II =

»Podobne materiały

Miejsce postojowe a stawka VAT

Chcę zakupić miejsce postojowe w hali garażowej. Jest to zakup na rynku wtórnym. Słyszałem, że taki zakup uzasadnia 0% VAT-u, jednak sprzedawca podaje, że stawka podatku wynosi 23%. Jaka faktycznie jest stawka VAT za zakup miejsca postojowego?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »