Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwota z polisy na życie a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.04.2009

Mój przyjaciel, z którym nie łączy mnie żadne pokrewieństwo, pracował legalnie w Niemczech. W Niemczech założył polisę ubezpieczeniową na życie. Zmarł nagle i okazało się, że wskazał mnie jako osobę uprawnioną do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci. Czy będę płaciła podatek od spadku, a jeśli tak, to jaką sumę? Czy jeśli będę chciała zostawić pieniądze na niemieckim koncie, a w przyszłości wypłacać je np. za pomocą karty w Polsce, to urząd skarbowy w Polsce nie zainteresuje się, skąd mam pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwota z polisy na życie a podatek

Wypłata ubezpieczenia osobowego którego wnioskodawczyni jest beneficjentem

Pytania dotyczą wypłaty ubezpieczenia osobowego, którego wnioskodawczyni jest beneficjentem.

 

Biorąc pod uwagę charakter świadczenia i informacje dodatkowe, przedstawione przez Panią, wskazać należy, że zgodnie z art. 829 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Czy suma z polisy na życie jest objęta podatkiem od spadków i darowizn?

Wskazuje Pani, że do czynienia mamy z przypadkiem pierwszym, zatem zgodnie z art. 831 § 3 przywołanej ustawy „suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym”. Oznacza to, że suma ta nie będzie w ogóle objęta podatkiem od spadków i darowizn.

 

Nie pyta Pani o podatek dochodowy, lecz zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (z nieistotnymi dla Pani wyjątkami).

 

Identyczny pogląd prezentują organy podatkowe, np. w informacji Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (US35DM/436/16/04/IS): „suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym i tym samym nie podlega przepisom prawa spadkowego. Biorąc pod uwagę przepisy K.c., suma polisy ubezpieczeniowej na życie nie wchodzi do spadku i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na mocy wymienionej ustawy. Kwota polisy na życie, o której mowa w piśmie, zwolniona jest także z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którym wolne od podatku są kwoty otrzymane z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych”.

 

Podobnie uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB2/415-290/08/BJ), który dla zbliżonego stanu faktycznego opisanego następująco: „W 2007 r. po śmierci dalekiego krewnego, obywatela Niemiec, wnioskodawczyni jako osoba upoważniona na taką okoliczność otrzymała przelewem bankowym na swoje konto kwotę tytułem ubezpieczenia na życie” wskazuje, że „kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

Wskazać należy, że zgodnie z art. 22 pkt 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r., „Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie”.

 

Zatem jeżeli Pani miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to do przedmiotowej sumy ubezpieczenia, której jest Pani beneficjentem, zastosowanie mają tylko krajowe przepisy podatkowe, które omówiono powyżej.

 

Dobrym rozwiązaniem jest przyjęcie przelewem bankowym sumy ubezpieczenia na Pani prywatnym koncie w kraju. Urząd skarbowy może oczywiście w przyszłości, gdy dokona Pani większych zakupów (np. nieruchomości), wezwać panią do wykazania, że zgromadzone mienie znajduje pokrycie w legalnych źródłach przychodów. Wtedy wykaże Pani, iż źródłem finansowania zakupów jest kwota wpłacona z polisy na Pani rachunek bankowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki