Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od darowizny mieszkania lub ustanowienia służebności

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.09.2011

Jestem w III grupie podatkowej wobec osoby, która chce mi podarować mieszkanie. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby ustanowienie służebności odpłatnej? Co jest bardziej korzystne, jeśli chodzi o podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Służebność to zupełnie co innego niż darowizna, przede wszystkim darowizna przenosi na Panią własność; służebność to jedynie ograniczone prawo rzeczowe, nie przenosi na Panią własności, nie może Pani mieszkania zbyć, nie ma Pani wpływu na los mieszkania.

 

Prawdą jest, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie odpłatnej służebności – obowiązek podatkowy ciąży na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności; podstawę opodatkowania stanowi tu wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione. Jeżeli z treści czynności wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

 

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem:

 

  1. wartość świadczeń za lat 10 albo
  2. wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

 

Podatek wynosi 1%.

 

Co do podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania od darowizny stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Jeśli myśli Pani o nabyciu w drodze darowizny, a służebność ustanowiona na rzecz darczyńcy ma zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, proszę pamiętać, że „ustanowienie służebności po przyjęciu darowizny powoduje, że wartość służebności nie stanowi podstawy do jej odliczenia, jako ciężaru darowizny na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn” (wyrok z dnia 10.12.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie; sygn. akt I SA/Kr 1937/06).

 

Jak czytamy w piśmiennictwie, ciężar spadku czy darowizny stanowią między innymi służebności obciążające nieruchomości będące ich przedmiotem. W przypadku darowizn istotne jest to, aby obciążały one nieruchomość w chwili dokonania darowizny. Jak bowiem czytamy w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 18.11.1992 r. (sygn. akt PO 6-B-8050-0380/92, „Rejent" 1993, nr 1, s. 97), „ustanowienie służebności przez obdarowanego po przyjęciu darowizny, nie rodzi obowiązku uiszczenia z tego tytułu podatku ani też nie stanowi podstawy do odliczenia wartości służebności od wartości nieruchomości jako ciężaru”.

 

W sytuacji gdy w tym samym akcie dochodzi do zawarcia umowy darowizny nieruchomości oraz ustanowienia służebności na rzecz darczyńcy, decydujące znaczenie ma to, czy ustanowienie służebności następuje na życzenie darczyńcy, czy też nie. Jeśli tak, służebność stanowić będzie ciężar darowizny. Natomiast w sytuacji, gdy do ustanowienia służebności dochodzi tylko w wyniku woli obdarowanego, nie można będzie uznać, iż stanowi ona ciężar darowizny podlegający odliczeniu (por. pismo Ministerstwa Finansów z dnia 03.01.1994 r., sygn. akt PO 7-M-8050-0407/93, „Rejent" 1994, nr 1, s. 85; Tomasz Krywan, Komentarz praktyczny Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn, w: Vademecum Doradcy Podatkowego).

 

Przy darowiźnie w III grupie podatek wyniesie 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (dla III grupy to 4902 zł).

 

Podstawę opodatkowania obniżają ciężary, zatem im większy ciężar, tym od mniejszej kwoty oblicza się podatek od spadków i darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - siedem =

»Podobne materiały

Darowizna mieszkania a podatek

Moja siostra dwa miesiące temu kupiła mieszkanie (jest jego wyłączną właścicielką) i chciałaby mi je przekazać w formie darowizny. Czy może to zrobić już teraz, czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe? Czy któraś z nas (ja albo siostra) będzie musiała zapłacić jakiś podatek?  

 

Odnowienie obowiązku podatkowego na skutek powołania się na istnienie darowizny

W 2006 roku mąż chciał kupić dwa mieszkania. Na konto dewelopera zostały wpłacone pierwsze raty. W 2007 roku zmienił zdanie i postanowił, że kupi jedno mieszkanie (dla syna). Rozwiązując swoją umowę z deweloperem, przekazał swój wkład na poczet zobowiązań syna, została ta kwota oznaczona w umowie ja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »