Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od darowizny

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 03.02.2014

Jestem w związku małżeńskim. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Otrzymałam (tylko ja) darowiznę od moich rodziców (320 tys. zł). Część otrzymanych pieniędzy przeznaczymy na zakup mieszkania. Czy mój mąż musi zapłacić podatek od darowizny? Czy jeśli złożę do US formularz SD-Z2, to uniknę podatku? Czy mam złożyć dwa takie formularze (jeden dokumentujący darowiznę od mamy, drugi – od taty)? Czy moi rodzice muszą napisać jakieś oświadczenie o darowiźnie dla US? Darowiznę otrzymałam na moje konto bankowe. Imię mamy zostało błędnie zapisane w tytule przelewu. Czy w związku z tą pomyłką będziemy mieć jakieś problemy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna otrzymana przez jednego z małżonków pozostających we wspólności małżeńskiej bez wyraźnego zaznaczenia, iż przekazana ona została obojgu małżonkom, staje się majątkiem osobistym tego tylko małżonka, który darowiznę otrzymał. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem w opisanej przez Panią sytuacji tylko Pani została obdarowana. Nie stanowi to wątpliwości zwłaszcza, gdy kwota została wpłacona na Pani konto osobiste.

 

W takiej sytuacji mąż nie zapłaci żadnego podatku od darowizny, a Pani jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o tych podatkach.

 

Deklarację, o której Pani pisze, należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dokonania darowizny, czyli w tym przypadku przelewu. Nie są tu potrzebne żadne oświadczenia rodziców o tej darowiźnie. Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zatem już samo dokonanie przelewu świadczy o ważności i dokonaniu darowizny.

 

Jak już wskazałam wyżej, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny, o którym mowa w art. 4a ustawy, należy w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny złożyć w urzędzie skarbowym tzw. zawiadomienie, na druku SD-Z2. Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:


1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz


2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

 

Z Pani strony jedynym w tym momencie obowiązkiem jest złożenie zgłoszenia w odpowiednim terminie.

 

Z przepisów nie wynika, czy należy złożyć odrębne deklaracje na każdego z rodziców. W mojej ocenie darowizna nastąpiła z majątku wspólnego, jednak w praktyce urzędy skarbowe żądają zgłoszenia darowizny od części jednego rodzica i od części drugiego. Sama dokonywałam takiego zgłoszenia i takie pouczenie otrzymałam w naszym urzędzie skarbowym. Należy złożyć zatem druk SD-Z2, zgłaszając darowiznę od każdego z rodziców osobno w wysokości połowy rzeczywiście otrzymanej sumy. Do druku należy dołączyć potwierdzenie przelewu, a w wyjaśnieniach zapisać, że nabycie sum pieniężnych nastąpiło w drodze ustnej umowy. W druku jest także miejsce na dodatkowe wyjaśnienia, gdzie może Pani dokonać opisu sytuacji z błędem w imieniu mamy. Dla udokumentowania można dołączyć do zgłoszenia Pani akt urodzenia oraz ksero dowodu osobistego.

 

Mąż nie musi płacić podatku od darowizny, nie musi zatem składać żadnych deklaracji.

 

Nie ma natomiast przeszkód, by zakupić za otrzymaną sumę mieszkanie. Jeśli będzie to cała wartość mieszkania, to można uznać, że mieszkanie będzie tylko Pani własnością. Jeśli kupią je Państwo wspólnie, to darowana suma będzie stanowiła Pani nakład na wspólny majątek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »