Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od akcji po zmarłym ojcu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.12.2009

Tata zmarł w czerwcu 2006 r., a w styczniu 2009 r. mama, siostra i ja nabyliśmy po nim oficjalnie spadek (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku). W tym roku w maju, jako spadkobiercy, odebraliśmy też odziedziczone po nim akcje PGNiG, którego ojciec był wieloletnim pracownikiem., tzn. każde po jednej trzeciej. Akcje są nieodpłatne, zdematerializowane. Wszystko w oparciu o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r.

Nominalna wartość akcji wynosi 1 zł za 1 sztukę. Urząd skarbowy niejako wymusza na mnie, bym zweryfikował ich wartość do wartości rynkowej, tj. 3,79 zł, strasząc konsekwencjami typu powołania biegłych i obciążenia mnie ich kosztami. Czy ma takie prawo? Akcji nie mogę sprzedać do 1 lipca 2010 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze względu na datę nabycia spadku, nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem właściwe będą tu ogólne postanowienia, w tym również dotyczące ustalenia wartości spadku.

 

Zgodnie z ustawą podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Art. 8 ust 4 wskazuje, że jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

 

Problematycznym było zawsze, czy dziedziczeniu podlegają akcje czy prawo do nich i kwestia wpływu tej różnicy na wartość rynkową. Wątpliwości organów rozwiało pismo z dnia 12 kwietnia 2006 r. wydane przez Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych i Katastru (sygn. LK-834-9/LM/EO/2006-103) w sprawie ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w przypadku nabycia w drodze spadku prawa do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że:

 

„Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, podatkowi temu podlega nabycie w drodze spadku przez osoby fizyczne m.in. praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi w takim przypadku wartość nabytych praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według stanu praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wartość rynkową nabytych w drodze spadku praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego. Z treści powołanego na wstępie pisma oraz załączników do niego wynika, iż w omawianym przypadku przedmiotem spadku jest prawo do nieodpłatnego nabycia akcji (...) Prawo to stosownie do przepisu art. 38 ust. 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1297 ze zm.) od chwili powstania podlega dziedziczeniu. Ze względu na swój szczególny charakter prawo do nieodpłatnego nabycia akcji nie występuje w obrocie rynkowym (...) Nie można jednak twierdzić, iż prawo do nieodpłatnego nabycia akcji jest bezwartościowe (pozbawione wartości rynkowej). Zdaniem Ministerstwa Finansów zasadne jest, aby dla ustalenia wartości rynkowej roszczenia o nieodpłatne wydanie akcji PKO BP S.A. (czasowo wyłączonych z obrotu giełdowego) opierać się na wartości rynkowej będących przedmiotem obrotu giełdowego akcji (...).”

 

Zatem, odpowiadając na Pana pytanie – tak, naczelnik Urzędu skarbowego ma takie prawo – elementem obliczania podstawy opodatkowania winna być cen rynkowa z dnia powstania obowiązku podatkowego, a nie wartość nominalna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus sześć =

»Podobne materiały

Dziedziczenie akcji

Niedawno zmarł mój mąż. Zostałam z czworgiem naszych dzieci. W jakich częściach będziemy dziedziczyć? W skład spadku wchodzą akcje i grób.

 

Sprzedaż akcji

Parę miesięcy temu zmarł mój ojciec. Wcześniej podarował mi akcje, lecz niestety nie w formie aktu notarialnego. Udałem się do biura maklerskiego w celu sprzedania akcji. Nie uznano aktu darowizny. Wobec tego zbyłem te akcje na podstawie pełnomocnictwa, którego tata udzielił mi za swojego życia. Nie

 

Sprzedaż odziedziczonych akcji

Odziedziczyłem po mamie akcje. Podobno w razie sprzedaży odziedziczonych akcji musiałbym zapłacić podatek dochodowy w takiej wysokości, jakbym kupił te akcje za 0 zł, bo przychód = dochód. Czy da się tego uniknąć?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »