Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek naliczany dzierżawcy przez urząd miasta

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 26.07.2010

Czy jako strona umowy dzierżawy (nie właściciel – lokal jest częścią budynku) zawartej z Rejonowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej lokalu użytkowego o powierzchni 17 m 2 jestem zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości za ten lokal? Podatek nalicza urząd miasta, powołując się na art. 3 ust 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sprawie urząd miasta moim zdaniem nie ma prawa domagać się zapłaty podatku od nieruchomości w oparciu o wskazany przez Pana przepis prawa.

 

Stosownie do powołanego przepisu „podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 

  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  2. jest bez tytułu prawnego”.

 

W myśl art. 336 Kodeksu cywilnego „posiadaczem rzeczy jest m.in. ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca (posiadacz zależny)”. Posiadanie to powstaje na ogół w wyniku wydania rzeczy na podstawie umowy o czasowe z niej korzystanie. Typowym posiadaczem zależnym gruntu jest jego dzierżawca. Dzierżawca gruntu państwowego lub samorządowego jest podatnikiem podatku od nieruchomości, i to nie budzi żadnych wątpliwości. W przedstawionym przez Pana przypadku dzierżawcą jest zapewne Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.

 

Problemy pojawiają się, gdy dzierżawca poddzierżawi grunt innej osobie, tak jak ma to miejsce w Pana przypadku. Przedsiębiorstwo wydzierżawiło grunt stanowiący własność gminy, a następnie, za jej zgodą, grunt ten poddzierżawiło Panu. Ponieważ Przedsiębiorstwo wydzierżawiło grunt Panu, to właśnie Pan nabył posiadanie tej nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że Przedsiębiorstwo pozbawiło się tym samym posiadania tej nieruchomości. W orzecznictwie podkreśla się, że tak jak posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne, tak – w drodze analogii do art. 337 Kodeksu cywilnego – posiadacz zależny nie traci posiadania w wyniku oddania rzeczy innej osobie w dalsze posiadanie zależne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.11.1993 r., sygn. akt II CRN 130/93, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 1994, nr 1, s. 21.). Oznacza to, że w tej sytuacji mamy dwóch posiadaczy tej samej nieruchomości. Podatnikiem podatku od nieruchomości w sytuacji, o której wyżej mowa, jest jednak Przedsiębiorstwo. Podmiot ten jest bowiem obok gminy stroną umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości, nie zaś Pan. Do takiego rozumowania można dojść również z analizy cytowanego wyżej przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazuje się w nim, że obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu, o ile posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, czyli w analizowanym przykładzie – gminą. Podatnikiem w tym przypadku jest Przedsiębiorstwo, od którego Pan poddzierżawił lokal użytkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »