Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek marynarski a zakup nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.02.2012

Pracuję na statku w norweskiej firmie. W Norwegii płacę podatki, ale dostaję zwroty nadpłat za prace wykonywane poza norweskim sektorem. Mieszkam jednak w Polsce, choć spędzam tu mniej niż 183 dni na rok. Czy dochód, od którego dostaję zwrot, podlega opodatkowaniu w Polsce? Jeśli tak, to czy w przypadku, jeśli moje zarobki opodatkowane pełną stawką wystarczają na zakup nieruchomości, powinienem obawiać się polskiej kontroli skarbowej? Czy zakup nieruchomości (na kredyt) zwolni mnie z obowiązku tłumaczenia się z dochodów? Proszę o radę w tej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Co kluczowe, „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

To, że spędza Pan w Polsce poniżej 183 dni, jest zatem bez znaczenia, o ile w Polsce ma Pan centrum interesów osobistych. Jeśli w Polsce znajduje się Pańskie centrum interesów osobistych, w Polsce posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

„Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Jeśli nie ma Pan w Polsce miejsca zamieszkania, kolokwialnie mówiąc – nie ma Pan problemu, bowiem może Pan nabyć nieruchomość i w razie ewentualnej kontroli wskazać jako źródło dochodów stosunek pracy w Norwegii – oczywiście wymaga to uprzedniego złożenia NIP-3 w Polsce i wskazania miejsca zamieszkania na terytorium Norwegi.

 

Jeśli jednak ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

 

Wyżej wymienione zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (oraz Protokół do tej Konwencji), podpisana w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (Dz. U. z dnia 23 lipca 2010 r.), w art. 14 dotyczącym dochodów z pracy najemnej stanowi, że co do zasady:

 

 1. wynagrodzenia, pensje oraz inne podobne świadczenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce w związku z wykonywaniem pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Norwegii. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Norwegii, lecz
 2. wynagrodzenie, pensja lub inne podobne świadczenie uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce w związku z wykonywaniem pracy najemnej w Norwegii podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli:

   

  1. „odbiorca wynagrodzenia przebywa w Norwegii przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i
  2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w Norwegii; i
  3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Norwegii; i
  4. praca najemna nie stanowi przypadku wynajmowania siły roboczej”.

 

Bez względu na wymienione zasady, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Norwegii, może być opodatkowane w Norwegii. Jeżeli jednak wynagrodzenie zostało uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.), wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym odbiorca wynagrodzenia ma miejsce zamieszkania.

 

Unika się podwójnego opodatkowania w przypadku Polski w taki sposób, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód z pracy najemnej (z art. 14), który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Norwegii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania – Polska może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód.

 

Reasumując, jeśli przyjąć, iż nie wykonuje Pan pracy w transporcie międzynarodowym i ma miejsce zamieszkania w Polsce, Pański dochód z Norwegii podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz od podatku jest zwolniony. Dochód osiągnięty w Polsce, jeśli jest, opodatkowany zostanie przy uwzględnieniu zwolnionego dochodu.

 

Konkludując, w sytuacji, gdy nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce, należy złożyć NIP-3 i uwidocznić miejsce zamieszkania w Norwegii. Wtedy należy pilnować, by nie przekroczyć w Polsce 183 dni pobytu w roku.

 

Jeśli ma Pan w Polsce miejsce zamieszkania w rozumieniu podatkowym, co wyjaśniłem na początku niniejszego opracowania, to dochód podlega opodatkowaniu w Polsce, ale jest od niego zwolniony, chyba że wynagrodzenie zostało uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.) – w tym wypadku wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Polsce.

 

Zakładając, że ma Pan w Polsce miejsce zamieszkania w rozumieniu podatkowym, a dochód norweski podlega opodatkowaniu w Polsce, ale jest od niego zwolniony, to nabywając nieruchomość, udokumentowanie posiadania środków zależy od tego, czy w Polsce osiągał Pan jakiekolwiek dochody, czy nie.

 

Sprawę komplikuje jeszcze bardziej to, że konwencja obowiązuje obecnie, a w stosunku do poprzednich lat zastosowanie znajduje umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r. Art. 15 tej umowy podobnie regulował, że co do zasady, pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Norwegii. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Norwegii – bez względu na powyższe, wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

 

W tym zakresie, przyjmując opodatkowanie w Norwegii, Polska zwalnia dochód spod opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby stosować stopę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód lub majątek nie podlegał takiemu zwolnieniu.

 

Podsumowując i odpowiadając na Pańskie pytania: dochód, jeśli ma Pan w Polsce miejsce zamieszkania, podlega zwrotowi. Jeśli rozliczał się Pan nieprawidłowo i np. osiągając również dochód w Polsce, nie deklarował dochodów z Norwegii, które miałyby wpływ na stawkę podatku w Polsce (w takim wypadku należałoby dokonać korekty rozliczeń i skorzystać z instytucji czynnego żalu) – może Pan obawiać się kontroli podatkowej. Jeśli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, nic nie zwolni Pana z obowiązku „tłumaczenia” się, jeśli organ podatkowy zechce zbadać pochodzenie środków na zakup czy na spłatę kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 minus X =

»Podobne materiały

Praca w Norwegii a podatek w Polsce

Od kilku lat pracuję w Norwegii, tam rozliczam się z podatku. W Norwegii mam status rezydenta. Jestem zameldowana w Polsce, przebywam tam ok. 50 dni rocznie, moja rodzina pozostała w kraju. Nie odprowadzałam jednak podatku w Polsce. Czy powinnam była to robić?

 

Firma w Hongkongu i opodatkowanie dochodów

Zakładam jednoosobową spółkę w Hongkongu jako odpowiednik naszej spółki z o.o. Będę uzyskiwał dochody – jako osoba fizyczna mam zamiar dofinansowywać nową firmę, przelewając na jej konto środki z rachunku polskiego. Zagraniczna spółka będzie dokonywała zakupów w Chinach (poza Hongkongiem) i sp

 

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Chciałbym uzyskać poradę co do warunków skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Moja żona 2 miesiące temu otrzymała w darowiźnie działkę budowlaną od swoich rodziców. Jesteśmy małżeństwem od 3 lat. Chcielibyśmy sprzedać tę działkę, aby uzyskać pieniądze na budowę domu na innej działce (jeszcze jej nie ku

 

Jak rozliczać przychody z obrotu kryptowalutami?

W jaki sposób należy rozliczać przychody z obrotu kryptowalutami na giełdzie: czy w momencie wypłaty pieniędzy z giełdy, czy każdorazowo podczas zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną (np. PLN)? Gdybym na przykład wpłacił na giełdę 1000 zł i za taką kwotę kupił kryptowalutę, a następnie sprzedał

 

Pożyczka bez odsetek a zgłoszenie przychodu

W 2013 roku otrzymałam pożyczkę od męża (zarejestrowaną, PCC ), bez odsetek, czyli nieodpłatnie, z terminem zwrotu na żądanie. Była to znaczna kwota, którą wykorzystałam na zakup mieszkania na siebie (mamy rozdzielność majątkową). Mieszkanie to wynajmuję. Czy powinnam zgłaszać jakiś przychód z tytuł

 

Odroczenie zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku

Otrzymałam w spadku po mamie mieszkanie, które zaraz sprzedałam. Jak mam się rozliczyć? Przy sprzedaży musiał być także mój mąż, bo mamy wspólnotę majątkową. Czy mogę odroczyć spłatę podatku? Ile mam czas na kupno innego mieszkania? Ile zapłacę podatku z odsetkami, jeżeli jednak nie kupię mieszkania

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »