Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek drogowy w Niemczech i przerejestrowanie samochodu

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 10.08.2014

Od kilku miesięcy pracuję w Niemczech, gdzie jestem zameldowany. Mam własny samochód, którym poruszam się po kraju (ma polskie numery rejestracyjne). Niedawno zatrzymała mnie policja, informując, że muszę płacić podatek drogowy i przerejestrować samochód. Czy faktycznie muszę to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię podatku drogowego w Niemczech uregulowano w ustawie z 21.12.1927r. Kraftfahrzeugsteuergesetz (dalej: KraftStG, zob. http://www.gesetze-im-internet.de/kraftstg/__13.html).

 

Podatkowi drogowemu podlega:

 

  1. Utrzymanie krajowych pojazdów do ruchu na drogach publicznych.
  2. Utrzymanie pojazdów zagranicznych do ruchu na drogach publicznych, dopóki pojazdy znajdują się na terytorium Niemiec. Wyłączone są pojazdy i zespoły pojazdów przeznaczone wyłącznie do przewozu towarowe z dopuszczalną łączną masą przynajmniej 12000 kg, które są dopuszczone do ruchu w innym państwie członkowskim zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1999/62/EG Parlamentu i Rady z 17.06.1999 r.
  3. Bezprawne używanie pojazdów.
  4. Przydzielenie tablic rejestracyjnych pojazdowi zabytkowemu (Oldtimer) jak również przydzielenie czerwonych tablic, które zostają wydane w Niemczech przez urząd komunikacji do ponownego używania. Nie dotyczy to przydzielenia czerwonych tablic do jazd próbnych.

 

§ 3 KraftStG zawiera natomiast skatalogowane przypadku zwolnień z podatku.

 

Zgodnie z § 3 ust. 13 z podatku zwolnione jest utrzymanie zagranicznych pojazdów osobowych i ich przyczep, które udają się na terytorium Niemiec na pobyt tymczasowy, trwający do roku. Zwolnienie z podatku odpada, jeżeli pojazd będzie służył do odpłatnego transportu osób i towarów albo będzie używany przez osoby, które mają miejsce zamieszkania albo zwyczajowego pobytu na terytorium Niemiec.

 

Zgodnie z § 3 ust. 14 z podatku zwolnione są zagraniczne pojazdy, które udają się na terytorium Niemiec do naprawy, a zgodnie z przepisami celnymi udzielono odpowiedniej zgody.

 

Zgodnie z § 3 ust. 15 z podatku zwolnione są zagraniczne pojazdy, dopóki używają dróg publicznych, które tworzą jedyne albo właściwe połączenie między różnymi miejscami w innym państwie, a przecinają terytorium Niemiec w krótkich dystansach.

 

Osobno, po spełnieniu szczególnych wymagań, zwolnieniu bądź niższej stawce podatku mogą podlegać pojazdy osobowe:

 

  • osób niepełnosprawnych,
  • o szczególnie niskiej emisji zanieczyszczeń,
  • o szczególnie obniżonej emisji cząstek,
  • elektryczne.

 

Wobec powyższego co do zasady pojazd zarejestrowany w Polsce, a użytkowany w Niemczech przez osobę, która mieszka w Niemczech, podlega podatkowi drogowemu.

 

Podatnikiem w takiej sytuacji jest osoba, która używa pojazdu zagranicznego na terytorium Niemiec. Nie musi być to właściciel.

 

Kwestię dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu zagranicznego poruszającego się po drogach na terytorium Niemiec reguluje § 20 rozporządzenia z 03.02.2011 o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego (Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, dalej FZV, zob. http://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/BJNR013900011.html).

 

Pojazd zarejestrowany za granicą może uczestniczyć w ruchu drogowym w Niemczech tymczasowo, jeżeli w Niemczech nie ma regularnej lokalizacji (§ 20 ust. 1 FZV).

 

Pobyt jest tymczasowy to pobyt, który nie przekracza roku od chwili przekroczenia granicy (§ 20 ust. 6 pkt 1 FZV).

 

Jako że jest Pan zameldowany w Niemczech, uzasadnione jest przypuszczenie, że pojazd również przebywa tam regularnie, a w związku z tym powinien zostać w Niemczech dopuszczony do ruchu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - IX =

»Podobne materiały

Ważność porozumienia zmieniającego a błędna data

W dniu 4.07 otrzymałam od mojego pracodawcy porozumienie zmieniające, które degraduje mnie ze stanowiska kierowniczego i przenosi na stanowisko podległe nowemu kierownikowi. Zmiana ma nastąpić już od 10.07. Data w nagłówku porozumienia wpisana jest jako 8.07 i jest informacja, że porozumienie zawart

 

Zakup samochodu w trakcie rozwodu

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej, potrzebuję kupić samochód. Jeśli rodzice przekażą mi pieniądze na jego zakup w formie darowizny, to czy pojazd przy podziale majątku będzie traktowany jako mój majątek osobisty? A może rodzice powinni mi kupić samochód i przekazać w obecności notariusza? Czy

 

Zakup mieszkania w trakcie małżeństwa z pieniędzy z majątku osobistego

Moja córka, wychodząc za mąż, posiadała własne mieszkanie (księga hipoteczna, ona jako jedyny właściciel mieszkania) jako majątek osobisty. Chcąc teraz zamienić mieszkanie na większe, w trakcie małżeństwa, będzie musiała sprzedać to, którego jest właścicielką. Czy hipoteka nowego mieszkania będzie d

 

Jak rozwiązać umowę najmu lokalu pod działalność?

Mam problem z umową najmu lokalu na czas określony – wynajęłam lokal pod działalność gospodarczą na 10 lat, umowa wygasa dopiero za 4 lata; w umowie nie ma zapisu o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Obecnie znalazłam się w trudnej sytuacji i czynsz, który płacę, przewyższa moje możl

 

Poręczenie kredytu spółce z o.o. – egzekucja komornicza

Ja i moja małżonka poręczyliśmy kredyt spółce z o.o., w której posiadaliśmy udziały. Podstawowym zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka nieruchomości należącej do owej spółki. Po pewnym czasie sprzedaliśmy nasze udziały. Kilka miesięcy temu komornik rozpoczął egzekucję w stosunku do nas, a

 

Ryczałt a odliczenie podatku odprowadzanego w Niemczech

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jedynym źródłem mojego dochodu jest świadczenie usług dla niemieckiej firmy. Dochody z tego tytułu zostają w Niemczech opodatkowane 5% podatkiem. Czy mogę odliczyć w Polsce podatek odprowa

 

Usługi medyczne zwolnione z VAT

Jakie treści powinny znaleźć się na fakturze za usługi medyczne: dla odbiorcy krajowego, dla odbiorcy unijnego, dla odbiorcy pozaunijnego – w przypadku podatnika zwolnionego z VAT i w przypadku podatnika czynnego? Czy podatnik podmiotowo zwolniony powinien składać VAT-UE, jeśli sprzedaje usług

 

Koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania o powierzchni 36 m2. W budynku, zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową, jest razem sześć mieszkań; moje jest najmniejsze. Głosowanie nad uchwałami odbywa się zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o własności lokali (czyli zgodnie z posiadanymi udziałami). W 2012

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »