Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy 2011 a sprzedaż mieszkania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.08.2011

Ja, moja żona i nasz dorosły syn wspólnie kupiliśmy w 1995 r. w Polsce mieszkanie, w którym nadal jesteśmy zameldowani. Od kilku lat jednak mieszkamy w Szwecji i chcielibyśmy to mieszkanie sprzedać. Jak wygląda kwestia podatku dochodowego w tym roku w obu krajach? Czy przy sporządzaniu aktu sprzedaży muszą być obecni wszyscy współwłaściciele, czy wystarczy jeden, posiadający upoważnienia pozostałych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)” (art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wskazuje, że „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.”, zatem do sprzedaży mieszkania należy zastosować brzmienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 31 grudnia 2006 roku.

 

Tak wtedy, jak i obecnie, nie stanowi w ogóle źródła przychodu (tzn. podatek nie występuje) odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Wynika to wprost z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Reasumując, możecie Państwo, z punktu widzenia polskiego prawa, bez podatku sprzedać mieszkanie, bowiem upłynęło zdecydowanie więcej niż pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

„Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Jeśli mają Państwo w Polsce miejsce zamieszkania, nie tylko zameldowanie, obowiązek z wyżej wymienionego tytułu powstaje tylko w Polsce.

 

Jeśli mają Państwo miejsce zamieszkania w Szwecji, zastosowanie znajdzie konwencja łącząca Polskę i Szwecję.

 

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r.), stanowi w art. 6 ust. 1, iż dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwecji z majątku nieruchomego położonego w Polsce może być opodatkowany w Polsce.

 

W art. 13 ust. 1 stwierdzono, że zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Szwecji z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego położonego w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce.

 

Zgodnie z umową sprzedaż może być zatem opodatkowana w obu krajach; jak już wyjaśniłem, w Polsce nie zapłacicie Państwo podatku.

 

Zgodnie z wymienioną umową w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania w Szwecji podwójnego opodatkowania unika się m.in. w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwecji osiąga dochód, który zgodnie z ustawodawstwem Polski oraz postanowieniami konwencji podlega opodatkowaniu w Polsce, Szwecja – zgodnie z postanowieniami ustawodawstwa Szwecji dotyczącymi zaliczania zagranicznego podatku (jakkolwiek może ono okazjonalnie być modyfikowane bez zmieniania głównych założeń) – zezwoli na odliczenie od podatku należnego od takiego dochodu sumy równej polskiemu podatkowi zapłaconemu od takiego dochodu.

 

Reasumując, w Polsce w związku ze sprzedażą nieruchomości nie będziecie Państwo mieli jakichkolwiek obowiązków podatkowych.

 

Sprzedaż może, co wykazałem powyżej, zostać opodatkowana w Szwecji zgodnie z wewnętrzny prawem szwedzkim, którego nie znam i co do którego nie udzielamy jakichkolwiek wyjaśnień.

 

Na marginesie zaznaczę, że zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku osiągane przez osobę, która miała miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskała miejsce zamieszkania w Szwecji, mogą być w ogóle opodatkowane w Polsce, tylko jeżeli przeniesienie własności następuje w ciągu dziesięciu lat następujących po dniu, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Co do sprzedaży, żadna z osób nie musi być w Polsce przy podpisywaniu aktu notarialnego, wszystkie jednak jako współwłaściciele muszą pełnomocnikowi udzielić pełnomocnictwa notarialnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - I =

»Podobne materiały

W jakim terminie należy zapłacić podatek po sprzedaży nieruchomości?

W lipcu zmarł mój ojciec, odziedziczyłam po nim mieszkanie. Udało mi się je sprzedać w sierpniu. Zapłaciłam w terminie podatek od spadków i darowizn. Otrzymałam informację, że w terminie 2 tygodni od dnia sprzedaży mieszkania powinnam zapłacić podatek dochodowy. Czy to prawda? Sądziłam, że robi się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »