Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek a podział majątku wspólnego małżonków

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.02.2016

Rozwodzimy się z mężem (bez orzekania o winie). Na jednej rozprawie chcemy dokonać zgodnego podziału majątku (nieruchomości i oszczędności). Czy nabyte w ten sposób składniki wspólnego dorobku są opodatkowane podatkiem dochodowym lub innym podatkiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Jedynie przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Stan ten trwa do ustania małżeństwa w wyniku rozwodu. Standardowo zatem ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej nie powoduje nabycia „nowych” składników majątku, gdyż te stanowiły już wcześniej własność obu małżonków, a na majątek odrębny ustanie wspólności małżeńskiej nie ma w zasadzie wpływu. Parafrazując, w wyniku podziału majątku wspólnego nie otrzymuje się żadnych, wcześniej wspólnych, składników majątkowych, a jedynie uznać można, że określone składniki przypadają określonemu byłemu małżonkowi w udziale.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.) w art. 2 ust. 1 pkt 5 stanowi, że jej przepisów nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Podział majątku co do zasady nie podlega również opodatkowaniu ani podatkiem od spadków i darowizn, ani podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jest tak, albowiem ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2015.86 j.t.) nie wymienia w art. 1 takiego nabycia jako podlegającego opodatkowaniu. Również takiego przedmiotu opodatkowania nie przewiduje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2010.101.649 j.t. ze zm.) Niekiedy, na ogół zupełnie niesłusznie, pojawiają się wątpliwości związane ze zniesieniem współwłasności tak nieodpłatnym, jak i odpłatnym, czy ew. spłatami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus zero =

»Podobne materiały

Usługi rehabilitacyjne a PKWiU

Mam gabinet rehabilitacyjny, w którym świadczę usługi rehabilitacyjne dla osób chorych. Korzystam ze zwolnienia z podatku VAT. Zamierzam jednak poszerzyć swoją działalność o usługi profilaktyczne (dla osób zdrowych) – masaże, ćwiczenia fizyczne itp. Czy takie usługi rehabilitacyjne są objęte podatk

 

Akcyza od auta z USA

Niespełna rok temu sprowadziłem samochód z USA. Cena, jaką zapłaciłem za auto, to ok. 2000 $ i od tej ceny zapłaciłem akcyzę w wysokości ok. 1500 zł. Dwa dni temu dostałem pismo z urzędu celnego, że samochód wyceniono na 105 000 zł według ich stawki i od tejże sumy muszę zapłacić 13,5% akcyzy. Samoc

 

Podatek PCC a umowa przejęcia długu

Mam zamiar podarować synowi firmę, którą prowadzę jako osoba fizyczna. Przy umowie darowizny musimy zapłacić podatek PCC. Czy możliwe jest przeniesienie ciężarów na syna w formie umowy przejęcia długu? Czy jeżeli zastosujemy umowę przejęcia długu, to unikniemy podatku PCC?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »