Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży otrzymanych akcji spółki

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 24.11.2019

Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Dodatkowo dostałem akcje spółki, które sprzedałem. Broker jest amerykański, ale zrezygnowałem z opodatkowania w USA. Rozliczam się z żoną. Mam dwoje dzieci, jedno pełnoletnie, ale uczące się. Jakie PIT-y powinienem wypełnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od sprzedaży otrzymanych akcji spółki

Fot. Fotolia

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży akcji

„Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia akcji przewidziane zostało w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że przychodem są należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

 

Stosownie do art. 30b ust. 1 m.in. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Z kolei w ust. 2 pkt 1 tego przepisu wskazana została podstawa opodatkowania, którą jest różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

 

Ustawodawca w sposób jednoznaczny i wyraźny określił zatem w art. 30b, jakie koszty uzyskania przychodów mogą być brane pod uwagę przy zbywaniu papierów wartościowych. Przepis ten nie wymienia art. 22 ust. 1d, na który powołuje się skarżący i który jego zdaniem stanowi podstawę do zastosowania kosztów uzyskania przychodu z realizacji instrumentów pochodnych, przy ustalaniu dochodu w przypadku sprzedaży akcji. Skoro przepisy ustawy w sposób jasny określają sposób określania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych i tym samym są przepisami szczególnymi do przepisów ogólnych dotyczących sposobu ustalenia kosztów oraz w swej treści nie odsyłają do art. 22 ust. 1d, to zastosowanie tej ostatniej regulacji byłoby wykładnią prawotwórczą, ignorującą w istocie istnienie w ustawie przepisu szczególnego jakim jest art. 30b” (wyrok NSA z 24.02.2016 r., sygn. akt II FSK 668/14).

Jaki PIT złożyć do US po sprzedaży akcji

Należy więc złożyć odrębnie PIT-38 do polskiego US. Nie ma przy tym znaczenia to, gdzie znajduje się siedziba spółki, w której są sprzedawane akcje. Ten fakt nie wpływa na Pana rozliczenia z żoną.

 

Jednak zwracam uwagę!

 

W interpretacji indywidualnej nr IPPB2/4511-1133/15-2/AK z dnia 16 lutego 2016 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził m.in., iż „nieodpłatne otrzymanie w ramach programu motywacyjnego akcji zastrzeżonych dających Wnioskodawcy uprawnienie do czerpania korzyści wnikających z akcji (prawo do dywidendy) od spółki prawa amerykańskiego, skutkuje uzyskaniem przychodu w rozumieniu ww. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować do przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według ustalonej skali podatkowej. Przychody te Wnioskodawca zobowiązany będzie wykazać samodzielnie w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym zostanie osiągnięty i je opodatkować. Natomiast przychód z odpłatnego zbycia przedmiotowych akcji stanowić będzie źródło przychodów zakwalifikowanych do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego, którego rozliczenie następuje na zasadzie samoopodatkowania przez podatnika, po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym w którym nastąpi sprzedaż akcji”.

 

Już same otrzymanie akcji zgodnie z interpretacją organów podatkowych powoduje powstanie obowiązku rozliczenia się z polskim organem podatkowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + III =

»Podobne materiały

Nieopodatkowane dochody z napiwków dla listonosza

Jestem listonoszem w dużym mieście. Miesięcznie dostaję sporo napiwków (adresaci są zwykle bogaci). Mieszkam z rodzicami, więc większość wypłaty i całe napiwki (które miesięcznie wynoszą nawet 1200 zł) składałem na konto, a potem inwestowałem. Obecnie mam naprawdę sporą ilość gotówki (ok. 

 

Konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania na zasadzie ryczałtu

W 2008 r. płaciłam podatek na zasadzie ryczałtu od przychodów z najmu mieszkania. Umowa najmu wygasła pod koniec 2008 r. Nie złożyłam w terminie pisma, że rezygnuję z opodatkowania najmu na zasadzie ryczałtu. W zeszłym roku założyłam firmę i podpisałam nową umowę z innym najemcą, ale już jako podmio

 

Sprzedaż samochodów osobowych wykupionych z leasingu przez spółkę

Mam problem przy sprzedaży samochodów osobowych. Problem z zakresu prawa podatkowego i Kodeksu cywilnego. Prowadzimy spółkę cywilną. W maju wykupiliśmy z leasingu dwa samochody osobowe na fakturę na spółkę. Nie odliczyliśmy PIT-u i VAT-u od tych faktur wykopowych. Chcemy obecnie samochody odsprzedać

 

Sprzedaż działki po uzyskaniu warunków zabudowy a podatki

Mam na sprzedaż działkę, w której posiadaniu jestem od 10 lat. Znalazły się osoby, które chcą ją kupić, biorąc kredyt. Działka ma 730 m2 i jest to ziemia rolna. Bank, by udzielić kredytu, wymaga od kupujących decyzji o warunkach zabudowy. Osoby, które chcą kupić, zaproponowały, że przed zakupem

 

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania przed upływem 5 lat

W styczniu 2018 roku sprzedałam mieszkanie, które nabyłam wraz z moimi dwoma braćmi jako spadek po zmarłym tacie. Sprzedaż mieszkania nastąpiła wcześniej niż przed upływam 5 lat, więc mamy świadomość, że musimy zapłacić podatek dochodowy lub przeznaczyć kwotę na cele mieszkaniowe. Mieszkanie zostało

 

Dzierżawa środków trwałych pomiędzy spółkami z o.o. - korzyści w podatku dochodowym

Spotkałem się niedawno z interesującym modelem współpracy pomiędzy dwoma spółkami z o.o. Mianowicie jedna z tych spółek (nazwę ją X) wydzierżawia drugiej (Y) środki trwałe – wszystkie, jakie są potrzebne spółce Y do produkcji. W zasadzie na tym polega cała działalność spółki X. Jakie korz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »