.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od bezpłatnego użyczenia pokoju na działalność

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.01.2017

Mąż za niedługo zakłada firmę. Jeśli chodzi o lokal, to wystarczy mała część pokoju z biurkiem. Postanowiliśmy, że moja mama (teściowa męża) i mąż zawrą umowę bezpłatnego użyczenia. Jedynymi właścicielami tego lokalu (dom jednorodzinny) są właśnie moja mama i jej siostra (moja ciocia). Obie właścicielki zgodzą się na podpisanie takiej umowy. Dom nie jest prawnie podzielony pomiędzy je obie. Tylko umownie dół zajmuje mama, a górę jej siostra. Czy w takim przypadku mąż będzie zwolniony z płacenia podatku z tytułu korzystania z użyczanego pokoju i z samego faktu użyczania? Wszelkie rachunki bieżące pokrywamy i będziemy pokrywać z ciocią po połowie (ja i mąż mieszkamy w tym domu).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od bezpłatnego użyczenia pokoju na działalność

Fot. Fotolia

Przychodami, na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku.

 

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2004 r. (sygn. akt IV CK 17/03) sąd zamieścił tezę, że „korzystanie przez poszczególnych współwłaścicieli w sposób wyłączny z określonych lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnej nieruchomości, przy aprobowaniu tego stanu przez wszystkich współwłaścicieli, stanowi zachowanie mogące zostać poczytane za dorozumiane złożenie oświadczeń woli składających się na umowę o podział rzeczy wspólnej do korzystania”. Konsekwencją powyższego jest, iż zdaniem sądu „każdy ze współwłaścicieli może podejmować samodzielnie pewne czynności w stosunku do tych części rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez korzystającego z niego współwłaściciela umowy użyczenia z osobą trzecią. Jednak skutki tej umowy ograniczają się wyłącznie do jej stron; nie odnoszą żadnego skutku w stosunku do pozostałych współwłaścicieli”.

 

Zgodnie z powyższym wydaje się, co może budzić pewne wątpliwości, że jeden ze współwłaścicieli może samodzielnie być stroną umowy użyczenia, gdy użycza część nieruchomości, z których samodzielnie korzysta.

 

Na gruncie prawa podatkowego wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Do poszczególnych grup podatkowych zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się:

 

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III – innych nabywców.

 

Konkludując, jeśli przyjmiemy wykładnię zaprezentowaną przez SN w przytoczonym wyroku, to stroną umowy będzie mąż i jego teściowa (Pani mama), a nie będzie nią Pani ciocia, więc mąż osiągnie tu przychód zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale skorzysta, przy tym założeniu, ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »