Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy przy podziale majątku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.03.2017

Sprawa dotyczy podatku dochodowego, który (prawdopodobnie) będę musiał zapłacić w związku z przepisaniem na mnie mieszkania przez moją żonę(podział majątku). Mieszkanie jest naszą wspólną własnością i oboje jesteśmy współkredytobiorcami (kredyt hipoteczny). Za miesiąc ma się odbyć nasza sprawa rozwodowa. Doszliśmy z żoną do porozumienia: w zamian za przejęcie mieszkania ja przejmuję całe zobowiązanie finansowe (kredyt hipoteczny). Chcieliśmy dokonać podziału majątku w trakcie trwania związku małżeńskiego, aby uniknąć płacenia podatku. Niestety, wymogiem banku, abym mógł przejąć całe zadłużenie, jest prawomocny wyrok sądu. Czyli, jak rozumiem, przepisanie na mnie połowy mieszkania należącej teraz do żony może nastąpić dopiero po rozwodzie. A gdy darowizna nastąpi po rozwodzie, będę musiał zapłacić od tego podatek. Czy istnieje jakaś możliwość, aby uniknąć płacenia podatku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ponadto każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

 

Trzeba pamiętać, że wspólność majątkowa małżeństwa ustaje z chwilą rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Z tą też chwilą można dokonywać podziału majątku wspólnego. Nie wcześniej. Jest tak bowiem w czasie trwania wspólności ustawowej, zgodnie z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Przywołane wyłączenie przedmiotowe przychodów z analizowanego zdarzenia obejmuje tak majątek objęty wspólnością ustawową, jak i nawet majątek objęty zwykłą współwłasnością, a przychody z podziału majątku to wartość majątku, jaki otrzymuje każdy z małżonków w tym także spłaty i dopłaty.

 

Standardowym postępowaniem jest więc, gdy ustaje wspólność majątkowa ustawowa (małżeńska), dokonanie podziału majątku wspólnego – nie jest to dokonywane szeregiem darowizn udziałów w majątku; bowiem darowizna po rozwodzie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i nie skorzysta obdarowany z ulgi z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, więc wystąpi znaczny podatek od darowizny. Dlatego zazwyczaj majątek dzieli się w drodze podziału majątku. Podział nie powoduje, co jest cechą wielce pożądaną, konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 ze zm.) przepisów tejże ustawy (co de facto powoduje niepodleganie opodatkowaniu podatkiem dochodowym) nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

 

Podobnie wskazuje się od lat w doktrynie, np. A. Bartosiewicz: „Podział majątku dokonywany w następstwie ustania małżeńskiej wspólności majątkowej (np. po rozwodzie) nie wywołuje zatem żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych.” [A. Bartosiewicz, Vademecum Doradcy Podatkowego, 127191].

 

Pewne zagrożenie niesie ze sobą przejęcie długu, gdyż tu organy podatkowe niejednolicie interpretują przedstawioną normę, gdy zwolnienie z długu ma miejsce po rozwodzie (niektóre organy uznają, że nie jest to element podziału majątku a zwolnienie z długu zrównane z darowizną) – w mojej ocenie niesłusznie. Uważam, że gdy „przejęcie” obowiązku spłaty kredytu, idącego (w uproszczeniu) niejako za mieszkaniem, ma miejsce w wyniku podziału majątku i jest jego elementem, to nie mamy do czynienia z darowizną, a zdarzenie wyłączone jest z opodatkowania podatkiem dochodowym. W tym jednak zakresie istnieje pewne ryzyko konfliktu z fiskusem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 0 =

»Podobne materiały

Wkład mieszkaniowy odziedziczony po matce

Moi rodzice mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. W 2004 r. zmarła mama. Razem z bratem i tatą przyjęliśmy w sądzie prawo do spadku – wkładu mieszkaniowego (wartość ok. 10 tys. zł). W spółdzielni wraz z bratem zrzekliśmy się prawa do lokalu na rzecz taty, który dwa lata póź

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »