Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości z długiem

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 29.08.2019

Problem dotyczy podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Mój mąż kupił nieruchomość na kredyt. Po ślubie rozszerzył wspólność majątkową małżeńską, ofiarowując mi połowę nieruchomości. Po jego śmierci odrzuciłam spadek. Swoją część sprzedałam wraz z długiem za 6 tys. zł. Pomimo że byłam ze swoim adwokatem ani on, ani notariusz nie powiedzieli, że mam złożyć PIT-39. Po 4,5 roku US upomniał się o PIT, ale jako przychód mam wpisać 100 tys. zł i od tej kwoty zapłacić podatek 19%, bo uznali, że wartość nieruchomości jest taka, jak w akcie wartość rynkowa. Ja upieram się, że nie mogę się podpisać pod przychodem 100 tys. zł, bo nie dostałam takich pieniędzy. Oni twierdzą, że nic nie da się zrobić i muszę zapłacić od 100 tys. Czy rzeczywiście mam zapłacić podatek od pieniędzy, których nigdy nie miałam? Co robić? Przesyłam pismo z urzędu skarbowego do wglądu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z art. 19 ustawy o PIT: „Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”.

 

A także:

 

„Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.”

 

Zatem dla organu podatkowego w Pani sytuacji podstawą do opodatkowania będzie cena wyrażona w umowie pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, tj. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości poczynione w czasie jej posiadania.

 

Niestety, nie ma Pani również prawa do złożenia wyjaśnień w tej kwestii, bowiem dokumentem potwierdzającym cenę jest po prostu umowa – nie ma znaczenia dla kwestii podatkowych fakt, że nie uzyskała Pani de facto takiego przysporzenia. Można domagać się spłaty długu, ale jedynie na drodze powództwa cywilnego, co, jak mówiłam wcześniej, dla kwestii implikacji podatkowych nie ma znaczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =

»Podobne materiały

Pożyczki udzielane na weksel a podatek dochodowy

Kilka razy w roku pożyczam znajomym pieniądze za pomocą weksla; potem doliczam pewne oprocentowanie i określam ratę. Dowiedziałem się, że jeśli korzystam z weksli sporadycznie, nie muszę rejestrować działalności. Robiąc to częściej – powinienem, chyba że posiadam jakąś firmę. Czy jej rodzaj je

 

Odroczenie wpłaty podatku od sprzedaży nieruchomości

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »