.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek CIT dla lekarza

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 25.10.2017

Jestem lekarzem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za szkolenie zatrudnia mnie na umowę o pracę. U tego samego pracodawcy jestem zatrudniony jako lekarz świadczący usługi medyczne w ramach dyżurów nocnych i świątecznych jako jednoosobowa działalność gospodarcza w ramach umowy kontraktowej. Czy mogę dokonywać rozliczeń podatkowych na podstawie formularza CIT? Jeśli nie, to jakie warunki musiałbym spełnić, aby było to możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek CIT dla lekarza

Fot. Fotolia

Posłużył się Pan skrótem „CIT” oznaczającym podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych ma skrót „PIT”.

 

Pan niewątpliwie jest osobą fizyczną. Oznacza to, że jako osoba fizyczna osiąga Pan dochody z tytułu działalności gospodarczej oraz z tytułu umowy o pracę.

 

Nie jest Pan osobą prawną. Nie jest Pan spółką kapitałową w organizacji; nie jest Pan jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ani spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z czym nie posiada Pan ani obowiązku, ani prawa do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. W rachubę przy rozliczeniu rocznym nie wchodzą żadne formularze CIT.

 

Będąc osobą fizyczną, nie jest Pan traktowany jako osoba prawna.

 

W aktualnym stanie faktycznym oraz prawnym nie jest Pan w stanie doprowadzić do tego, by rozliczał się Pan w skali roku z podatku dochodowego tak jak osoba prawna przy użyciu formularzy CIT. W Pana przypadku w rachubę wchodzą formularze właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.

 

FORMULARZ PIT-37 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, i którzy w roku podatkowym:

 

„1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej-emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych) (...)

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, (…).”

 

Nie dla Pana jest formularz PIT-36. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; zwanej dalej „ustawą”), a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

 

FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Formularz ten w takim przypadku służy także do rozliczenia dochodów z umowy o pracę (razem z dochodami z działalności gospodarczej).

 

Być może w oparciu o informacje prasowe, że ma być obniżony podatek CIT (dochodowy dla małych przedsiębiorstw z obrotem poniżej 1,2 mln euro), zrozumiał Pan, że chodzi o osoby fizyczne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, albowiem wiele osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą tak to rozumiało i niekiedy nadal rozumie.

 

Podsumowując: Pan jako lekarz nigdy nie uzyska osobowości prawnej. Ani samodzielnie, ani z innymi lekarzami. Zawsze będzie Pan osobą fizyczną. Samodzielnie lub razem z innymi może Pan powołać do życia podmiot będący osobą prawną.

 

Musi Pan jednak wiedzieć, że dochód wypracowany przez osobę prawną także podlega podatkowi dochodowemu – od osób prawnych. Podatek płaciłaby osoba prawna a nie Pan.

 

Gdyby to miała być spółka z o.o. lub spółka akcyjna, komadytowo-akcyjna – wtedy Pan byłby jej wspólnikiem. Spółka byłaby podmiotem leczniczym świadczącym usługi zdrowotne. Po zapłaceniu podatku przez spółkę Pan jako jej zgromadzenie wspólników mógłby czysty zysk przekazać sobie w formie dywidendy. A od tej dywidendy zapłaciłby Pan podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Nie wiem, czy takie działanie miałoby sens. Zamiast płacić 19% jak dotychczas, konieczne byłoby płacenie 18% (osoba prawna) oraz 19% jako osoba fizyczna.

 

Jednakże Pan mógłby udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach tejże spółki jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład. Byłby Pan, mówiąc inaczej, pracownikiem. Spółka płaciłaby swój podatek (od osób prawnych), podatek od osób fizycznych od Pana wynagrodzenia, a wynagrodzenie to byłoby kosztem uzyskania przychodu w spółce. Gdyby spółka wypłacała dywidendę, dodatkowo Pan płaciłby podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Inne spółki: cywilna, jawna, komandytowa, partnerska – nie dają możliwości płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. W ich przypadku podatnikami są jej wspólnicy i gdy są osobami fizycznymi, płacą podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Wskażę, iż działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:

 

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

 

Wszystkie te formy wykonywania zawodu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl