Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podanie o rozwód

Chcesz napisać podanie o rozwód i nie wiesz od czego należy zacząć? Nie martw się, bo znajdziesz tu potrzebne Ci informacje na temat podania o rozwód.

 Co powinno zawierać podanie o rozwód? Gdzie należy złożyć podanie o rozwód?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego podanie o rozwód powinienno zawierać następujące dane:

  1. imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu,
  2. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka.


Podanie o rozwód musi też zawierać informacje o tym, czego powód żąda, tj.:

  1. orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
  2. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  3. orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.


Ponadto pozdanie o rozwód może też zawierać żądanie orzeczenia o:

  1. podziale majątku wspólnego,
  2. sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków,
  3. eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.


Podanie o rozwód powinno zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.

(...) Podanie o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego – wydziału cywilnego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z nich stale w tym okręgu przebywa.

W przeciwnym wypadku właściwy dla złożenia podania o rozwód jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane – sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda. Ponadto trzeba uiścić opłatę stałą za pozew rozwodowy, która wynosi 600 zł. Uiszczenia takiej opłaty można dokonać znakami sądowymi. Sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty w razie orzeczenia rozwodu (lub separacji) na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Chciałabym złożyć podanie o rozwód. Zależy nam, by rozwód orzeczono już na pierwszej rozprawie, bez orzekania o winie. Mamy małoletnie dziecko – czy możemy nadal oboje mieć prawa rodzicielskie? Czy na pozwie musimy podpisać się oboje?

Podanie o rozwód może złożyć jedno z małżonków lub każde z osobna. Pozwu nie można złożyć wspólnie. Oczywiście drugi małżonek może w odpowiedzi na podanie poprzeć żądanie rozwodu.

Od 2005 r. nie ma już obowiązku prowadzenia postępowania pojednawczego, jest wiec duża szansa na szybkie zakończenie postępowania, w szczególności że Pani z mężem zgadzacie się narozwód bez orzekania o winie. Żądanie orzeczenia wyroku rozwodowego bez orzekania o winie, zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, muszą złożyć oboje małżonkowie:

„Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Takie żądanie zaoszczędza czas, gdyż sąd nie prowadzi postępowania dowodowego celem ustalenia, które z małżonków jest winne rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd jednak przeprowadzi postępowanie, aby ustalić, czy istnieje podstawa od orzeczenia rozwodu, czyli czy doszło do rozkładu pożycia i czy rozkład jest trwały. Ustalenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego jest podstawową przesłanką pozwalającą sądowi orzec rozwód.

(...) Chcąc uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie, powinniście więc z mężem przygotować argumenty za orzeczeniem rozwodu, tzn. określić, że już od dawna nic do siebie nie czujecie i nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego (czyli każdy utrzymuje się ze swoich środków, opłaca swoje rachunki itd.). Najlepiej gdybyście Państwo wskazali, że nie mieszkacie razem, ale nawet w przypadku zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu można również wykazaćprowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych. Z argumentów musi wynikać definitywnie, iż nie ma szans, że możecie do siebie wrócić.

Podanie o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

W podaniu o rozwód należy wskazać imię, nazwisko i adres powodaorazimię, nazwisko i adres pozwanego. W pozwie należy wskazać, czy żąda Pani rozwodu bezorzekania o winie.

Do podania o rozwód należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

Podanie o rozwód powinno zawierać uzasadnienie z podaniem przyczy. Powinien również zawierać dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żąda powód. Dowodami mogą być zeznania stron czy też świadków.

(...) Zgodnie z art. 58 § 1a zdanie 2 „sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka”.

Małżonkowie w takim przypadku powinni do podania o rozwód dołączyć pismo – „porozumienie”, w którym wskażą, który z rodzicówi kiedy będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, sposób pokrywania kosztów związanych z wychowaniem dziecka itd.

Pod podaniem o rozwód podpisuje się tylko Pani. Mąż może w odpowiedzi na pozew napisać, że zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, a może też nic nie odpowiadać i dopiero na rozprawie sadowej powiedzieć, że też chce rozwodu bez orzekania o winie.    Przeczytaj pełną treść

 

 Chcę wnieść sprawę o rozwód z orzeczeniem winy. Jak napisać podanie o rozwód? Powodem jest psychiczne i fizyczne znęcanie się nade mną i moimi dziećmi. Leczę się w poradni psychiatrycznej, nigdy też nie robiłam obdukcji (wstydziłam się chodzić po lekarzach i wzywać policję). Jedynymi świadkami mogą być pełnoletni synowie, ale czy to wystarczy, by sąd orzekł winę męża? Mamy wspólny majątek – mieszkanie własnościowe kupione po ślubie i firmę założoną w trakcie trwania małżeństwa. Dowiedziałam się, że przedsiębiorstwo mąż chce przepisać obcej osobie. Czy może to zrobić bez mojej zgody? Jak temu zapobiec? Czy w razie przepisania firmy stracę prawa do części majątku? Przez 25 lat pracowałam i utrzymywałam dom ze swojej pensji. Obawiam się, że nie wytrzymamy razem pod jednym dachem do czasu rozwodu. Czy będę mogła wrócić do mieszkania, które chciałabym zatrzymać dla siebie i dzieci.

Dowodem w postępowaniu cywilnym mogą być dokumenty (np. zaświadczenie), zeznania świadków (np. dzieci, ale najlepiej gdyby były to osoby spoza rodziny, np. sąsiadka, znajoma), przesłuchanie stron, można również złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność problemów ze zdrowiem (np. nerwice spowodowane życiem w stresie). Jeśli nie znajdzie się świadek spoza rodziny, który byłby w stanie złożyć przed sądem zeznania dotyczące relacji w Państwa rodzinie, to zeznania dzieci oraz przesłuchanie Pani będzie oceniane przez sąd i może wystarczyć na udowodnienie okoliczności, że zupełny i trwały rozkład pożycia nastąpił z winy Pani męża.

Jednak należy liczyć się z tym, że mąż powoła inne dowody, aby wykazać odmienne okoliczności (np. że wina leży po obu stronach lub wyłącznie Pani jest winna rozkładowi pożycia).

Takie procesy zawsze są trudne dla stron. Sąd sprawdza czy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. Musi się Pani więc przygotować, że będzie szczegółowo wypytywana przez sąd o trwałość rozkładu pożycia („od stołu i łoża”). Skoro nie ma dokumentów poświadczających Pani obrażenia, to sąd będzie pytał kiedy i w jakich okolicznościach zostały one dokonane. W wyroku rozwodowym opisany jest także sposób korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Zasadnym byłoby, aby to Pani wystąpiła do sądu o eksmisję męża z mieszkania, a sama nadal w nim mieszkała.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Jak oddalić podanie o rozwód?
Żona napisała podanie o rozwód, ale ja nie chcę rozwodu. W podaniu o rozwód żona prawdopodobnie opiera się na mojej zazdrości i – jak to nazwala – „mobbingu psychicznym”. Żona miała romans. Przyznaję się do szpiegostwa komputerowego, na podstawie którego mogę udowodnić jej zdradę. Mamy 17-letnią córkę, nie chcę rozbijać rodziny, wierząc, że czas pozwoli nam zrozumieć nasze błędy. Czy mogę wykorzystać w sprawie zapisy jej komputerowych rozmów na czacie? Czy mają one jakąś wartość dla sądu?

Oddalenie podania o rozwód
Dwa lata temu zawarłam związek małżeński, byłam wtedy w ciąży. To małżeństwo nie miało sensu, wynikało z mojej ciąży. Złożyłam podanie o rozwód, ale sędzina go oddaliła, mówiąc, że jesteśmy młodzi i powinniśmy jeszcze spróbować. My nawet nie mieszkamy ze sobą, ja już mam nowego partnera, mąż płaci mi alimenty. Czy jest sens drugi raz składać podanie o rozwód? Minęły już 2 lata, oboje z mężem chcemy rozwiązać to fikcyjne małżeństwo. Jak jednak przekonać sędzinę?

Znęcanie się psychiczne - jak napisać podanie o rozwód?
Moja kuzynka ma problem z mężem, chce złożyć podanie o rozwód, ale boi się, bo on jej grozi, że ją zabije, że spali dom. Chce odejść, ponieważ on ciągle się awanturuje, pije, nie dba o nic, wyzywa ją przy dziecku. Czy istnieje możliwość, żeby opuścił ten dom przed rozwodem i miał zakaz zbliżania się do nich? Jest zameldowany na stałe, ale mieszkanie jest własnością jej rodziców. Co ona może w tej sytuacji zrobić?

Rozwód z powodu zdrady
Żona chce rozwodu z mojej winy. Złożyła podanie o rozwód. Jako powód podaje zdradę, co w sumie może udowodnić. Czy mogę się nie zgodzić na rozwód, a jeśli tak, to jakie mam szanse? Dodam, że mamy syna, który ma 17 lat. Zależy mi na związku, ale żona, choć przyznaje, że moje zachowanie się poprawiło, nie chce dać nam czasu ani zwrócić się o pomoc do jakiejś poradni. Powtarza, że mnie nie kocha, jednak nadal mieszkamy razem oraz prowadzimy wspólne gospodarstwo (i na pewno będziemy to robić aż do zakończenia sprawy).

Jak napisać podanie o rozwód, jeśli żona jest z innym mężczyzną w ciąży?
Od kilku lat moje kontakty z żoną są bardzo ograniczone, ponieważ pracuję za granicą. Żona również wyjechała do pracy, ale przebywa w innym kraju Europy i nie widujemy się. Na początku tego roku żona zaszła w ciążę z innym mężczyzną, dlatego chciałbym uzyskać rozwód. Jak i gdzie złożyć podanie o rozwód? Żona się miga, mam wrażenie, że chce, aby to dziecko urodziło się najpierw, a potem żebyśmy się rozwiedli.

Wybrane opinie naszych klientów:

Ogromne dzięki! Porada była mi bardzo pomocna, przede wszystkim podbudowała mnie i dodała pewności. Bardzo, bardzo dziękuję!

Elżbieta

Dziękuję uprzejmie za konkretną pomoc. Jest mi tylko smutno, że za późno znalazłam Was w internecie. Zapewne nie straciłabym kilku tysięcy złotych na wynagrodzenie adwokata, opłaty sądowe. Polecam usługi dla tych wszystkich, którzy szukają pomocy, porady prawnika. Zapewniam, że warto. Dziękuję jeszcze raz.

Wiesława

Najlepsza firma prawnicza, z jaką pracowałem.

Krzysztof

Bardzo dobra idea usług prawnych online! Profesjonalna i szybka obsługa! Świetna możliwość dyskutowania szczegółow i niejasności.

Pozdrowienia,

Sylwek

Z pośród zebranych przeze mnie opinii ta okazała się najpełniejsza. Z pewnością będę polecał ten serwis wszystkim swoim znajomym (jakość i przystępna cena).

Dawid

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Uzyskałem bardzo fachową opinię, bardzo mi potrzebną, załatwioną w superpilnym terminie. Dziekuję.

Bogusław

Świetnie działające e-biuro prawne! Otrzymałam wyczerpującą informację za przyzwoitą opłatę. Jasno, rzetelnie, czytelnie. Dziękuję. Odtąd polecam każdemu ze swoich znajomych, zanim „pobiegną do typowej papugi dać się oskubać”. Tylko tak dalej, proszę Państwa.

Aleksandra

Od kilku dni przygotowuje się do sprawy sądowej, szukałam w internecie odpowiedzi na moje pytania z marnym skutkiem. I nagle EUREKA znalazłam portal eporady24. Na moje pytanie otrzymałam wyczerpującą odpowiedź oczywiście na pytania dodatkowe również. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dzięki poradzie Pana Dariusza Kostyry bez lęku idę do sądu. Jestem przygotowana. Na pewno polecę ten serwis znajomym i rodzinie i oczywiście również sama skorzystam. Moja ocena to 5 a powinna być 6 :-)

Gosia

Najlepsze z waszego serwisu jest ta opcja z pytaniem dodatkowym, ponieważ mi akurat najbardziej szczegółowe pytania przyszły do głowy po zadaniu pytania ogólnego. Pytaniem ogólnym chciałam zorientować się jaka jest moja sytuacja, a pytania szczegółowe pozwoliły mi uzyskać odpowiedzi na dręczące mnie zagadnienia.

Dziękuję za odp.

Monika

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »