Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pochowanie osoby obcej w grobie rodzinnym

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 18.04.2018

Moja mama kilkanaście lat temu posesję na cmentarzu na grób rodzinny. Pochowany jest tam mój ojciec i siostra. Mama wszystko opłaca i dba o pomnik itp. Dziś okazało się, że moja bratowa pochowała tam swoje nieślubne dziecko (a więc osobę obcą dla naszej rodziny), które popełniło samobójstwo. Co możemy teraz zrobić, skoro stało się to bez zgody mamy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienia związane z prawem do pochówku i wskazaniem, komu przysługuje ono w jakim zakresie do wykupionej kwatery cmentarnej, reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Bezdyskusyjnie prawo do pochowania zwłok na cmentarzu przysługuje każdemu:

 

„Art. 10. [Prawo pochowania zwłok]

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia”.

 

Natomiast pochówek w określonej kwaterze to już kwestia, komu on przysługuje uregulowana według poniższych zasad:

 

„Art. 8. [Przyjęcie zwłok do pochowania]

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu dokumentów określonych w art. 11 ust. 4b i 9.

2. W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących.

3. Zarząd cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza.

4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.

5. Zwłoki osób, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być przez zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz, a w szczególności pod względem wyznaczenia miejsca pochowania, właściwego ceremoniału pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków”.

 

Zarządcy cmentarza poza tym w swych regulaminach lub umowach mają prawo dodatków uszczegóławiać warunki i oczekiwania. Na załączonej FV jest dość niepokojąca adnotacja, że opłacenie FV nie jest równoznaczne z prawem do tego grobu – podstawa do dysponowania nim. Warto więc w pierwszej kolejności sięgnąć do treści zawartej umowy, a jeżeli takowej nie było – to do regulaminu cmentarza, aby wyjaśnić zakres swych praw. Warto więc najpierw to ustalić i wówczas wysuwać roszczenia wobec osób dokonujących pochówku, jak i zarządcy cmentarza.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus VIII =

»Podobne materiały

Przepisy prawne obowiązujące na cmentarzach komunalnych

Moi rodzice zostali pochowani na cmentarzu miejskim w jednej mogile: tato w 2006 r., mama w 2008 r. Chciałabym ją wyremontować, tzn. przeprowadzić prace ziemne polegające na wymianie istniejącego obmurowania boków w dole. Wiązałoby się to oczywiście z koniecznością opróżnienia na krótki cz

 

Wolne miejsca w grobowcu po ekshumacji - użyczenie miejsc

Przeprowadziłem ekshumację 4 grobów do jednego grobowca składającego się z dwóch miejsc. Decyzja sanepidu jest pozytywna. Ostatni pochówek był 1992 r. i groby są opłacone na 20 lat w 2009 r. Pozostają dwa wolne miejsca. Czy mogę te dwa wolne miejsca użyczyć innym osobom? Na tym cmentarzu od 12 lat n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »