.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt za granicą a wymeldowanie z domu rodzinnego

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 27.11.2016

Od 10 lat pracuję za granicą, przyjeżdżam do domu rodzinnego dwa razy do roku. Oficjalnie dom ten należy do siostry i jej męża. Czy szwagier może mnie wymeldować z domu rodzinnego bez mojej zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobyt za granicą a wymeldowanie z domu rodzinnego

Fot. Fotolia

Rzeczywiście może dojść do wymeldowania – szczególnie jeśli taki wniosek złoży szwagier jako właściciel domu. Bowiem co do zasady ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności przewiduje:

 

„Art. 33. 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.”

 

A także:

 

Art. 36. 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

1) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.”

 

W takiej sytuacji szwagrowi służy prawo przewidziane w poniższym przepisie cytowanej ustawy:

 

„Art. 35. Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.”

 

Mógłby Pan więc być nawet ukarany za brak dopełnienia obowiązku wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę do wydziału meldunkowego.

 

Teraz wystarczy, że szwagier jako właściciel uda się do właściwego z uwagi na miejsce Pana zameldowania urzędu gminy (miasta) i złoży wniosek o wymeldowanie Pana.

 

W oparciu o to – organ meldunkowy przeprowadzi postępowanie i ma obowiązek wydać decyzję o wymeldowaniu, chyba że w tym czasie Pan do kraju wróci i wykaże, że tu jest Pana centrum życiowe, ale z opisu sprawy wynika, że to nie bardzo możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »